Home

Nieuws 9 reactieslaatste update:12 mei 2020

Wetsvoorstel: 100 kilo fosfaat leasen zonder afromen

Het wordt mogelijk om 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Dat blijkt uit een voorgenomen aanpassing van de meststoffenwet.

Het wordt mogelijk om jaarlijks 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Daarmee wordt het voor melkveehouders mogelijk om kleine schommelingen in melkproductie en veebezetting via lease bij te sturen zonder afroming over de eerste 100 kilo (ruim 2 melkkoeien). Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van LNV.

Het voorstel heeft maandag 11 mei kort online gestaan, maar is direct weer ingetrokken vanwege ‘omissies’. Met het wetsvoorstel wordt onder meer invulling gegeven aan een motie van Kamerleden Lodders en Geurts over afromingsvrije lease en verlease. Minister Schouten gaf in 2018 al aan dat de motie niet uitgevoerd kon worden zonder wetswijziging. Volgens een woordvoerder van LNV wordt het later deze week alsnog gepubliceerd op internetconsultatie.nl. In het wetsvoorstel wordt ook de definitie van melkvee aangepast en aangevuld om onduidelijkheid daarover weg te nemen.

Ingangsdatum nog onbekend

Het is nog onduidelijk wanneer de wijzigingen ingaan. Gezien de termijnen die nodig zijn voor de consultatie en behandeling in het parlement zal dat vrijwel zeker niet voor 2021 zijn. Het onderdeel over afromingsvrij leasen van 100 kilo gaat bovendien pas in zodra het aantal fosfaatrechten is teruggebracht onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. De afroming bij overdracht is in 2019 nog verhoogd naar 20%.

Definitie melkvee

In het wetsvoorstel wordt de definitie van melkvee en jongvee (voor melkvee) aangepast en verduidelijkt. Dat moet een eind maken aan de onduidelijkheid die daarover is ontstaan na de invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018. Er zijn nu verschillende interpretaties mogelijk geeft de wetgever aan en verwijst daarbij naar diverse procedures over fosfaatrechten.

Jongvee voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen valt in principe onder melkvee en dan zijn fosfaatrechten nodig. Het voorstel bevat een vrijstelling als het gaat om jongvee dat niet is bestemd om melk- of kalfkoe te worden. Normaliter gaat het dan om jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Daarvoor geldt nu ook al de vrijstelling zoogkoeienhouderij.

De nieuwe definitie van melkvee geldt voor de toekomst, geeft de wetgever aan in de toelichting. Voor de bepaling van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie en grondgebonden groei melkveehouderij blijft de oude definitie van melkvee van kracht.

Terugwerkende kracht voor registratie

De registratie van meldingen van de overdracht van fosfaatrechten en andere productierechten wordt vereenvoudigd. Het tijdstip van de volledige kennisgeving van een overdracht is bepalend en niet meer de registratie zelf. Als een overdracht uiterlijk 31 december wordt ingediend kunnen de betreffende fosfaatrechten of andere dierrechten nog in het kalenderjaar van de kennisgeving worden meegeteld, ook al is de registratie pas definitief verwerkt in het volgende kalenderjaar.

Laatste reacties

 • Schraar

  Zeer goede zaak, geeft toch een beetje ruimte/flexibiliteit en voorkomt structureel verleasen.

 • Harm

  Het helpt niet zoveel maar ze beginnen een beetje mee te denken.

 • kanaal

  gelijk invoeren stelen kan ook altijd per direct.

 • René de jong

  Een minister vóór de landbouw had dit al lang geregeld, een minister tegen de landbouw maakt zich eerst druk om de "natuur" (=bouw) en maakt met spoed een wet zodat ze DAT kan afdwingen, werkbaar of niet.

  Het is een worst die pas eetbaar is nadat haar eigen fout (uitdelen rechten vleesvee) door de sector is hersteld, een sector die ondertussen voor alles en nog wat is uitgemaakt, van fraudeur tot vervuiler.

  Het is een boerendochter, een wolf in een jurkje, ze heeft begrip voor de sector maar leest voor uit een andere agenda, een agenda waar de helft van ons moet opzouten want dat staat in de agenda van Olongren.

 • string

  Het is de eu deken die ons verstikt en arm maakt. Dit beleid raakt de hele bevolking en niet alleen ons. We hebben laffe politici die niet voor het belang van Nederland opkomen.

 • Firma Schaap

  Blij te horen dat men bezig gaat de regelgeving te verbeteren.
  Dan kan mooi ook de positie van de exportvaars geregeld worden, want deze produceert als melkkoe geen fosfaat in Nederland en hoeft niet gerekend te worden onder het nederlandse quotum. Dan kan de status van de export- en quarantainestal ook duidelijk gemaakt worden.

 • Cassano

  Dus de voorwaarde voor invoering 0%-afroming bij lease tot 100 kg. is het totaal aan fosfaatrechten onder sectorniveau. Maar dat was toch ook het ijkpunt voor wat toen heette 'tijdelijke' verhoging van afroming naar 20 %, waarom horen we daar niets over, dat die weer teruggeschroefd wordt naar 10%?

 • ardlegters

  Invoeren met terugwerkende kracht

 • Sjefo

  Gepiel in de marge "punt"

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.