Home

Nieuws

Weer coronavirus op nertsenbedrijven gevonden

Op nog eens twee nertsenhouderijen is het coronavirus aangetroffen, meldt landbouwminister Carola Schouten. Dat brengt het totaal op vier nertsenbedrijven.

Een van de locaties waar het virus deze week is ontdekt, is van een houder waar al eerder sprake bleek van besmetting.

Dat bedrijf, in de gemeente Gemert-Bakel (N.-Br.), heeft 10.000 dieren, aldus Schouten. De andere houderij, in Deurne, heeft geen connectie met de eerdere besmettingen. Dieren en mest mogen niet van het bedrijf worden afgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg is rond beide bedrijven een ‘400 meterzone’ ingesteld, waarin de openbare weg is afgesloten voor voetgangers en (brom-)fietsers.

Konijnenhouderijen onderzocht

Op de bedrijven wordt screeningsonderzoek gedaan. Dat gebeurt ook op konijnenbedrijven in het gebied, omdat uit onderzoek bij Erasmus Universiteit Rotterdam is gebleken dat konijnen ook

gevoelig zijn voor SARS-CoV-2, aldus de minister in een Kamerbrief. Om hoeveel konijnenhouderijen het gaat, meldt ze niet.

Nertsen besmetten elkaar

De eerste bevindingen van het onderzoek op de beide eerst besmette bedrijven laten zien dat het onwaarschijnlijk is ‘dat alleen mens op nerts transmissie heeft plaatsgevonden op de bedrijven’, schrijft Schouten. “De karakteristieken van het virus wijzen op transmissie tussen nertsen onderling.” Ze wijst er in haar brief op dat er nu geen aanwijzingen zijn dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het virus bij mensen.

Coronavirus zat er al weken

Uit het onderzoek blijkt ook dat het virus al meerdere weken op die bedrijven zat. De beide bedrijven hebben verder een verschillende besmettingsbron. Op beide bedrijven is virus aangetoond in de ‘inhaleerbare stoffractie in de stal’, schrijft de minister. Dat wijst erop dat mensen in de stal blootgesteld zijn aan het virus, reden om de voorzorgsmaatregelen uit het GGD advies op te volgen.
In luchtmonsters buiten de stal is het virus niet aangetroffen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt volgende week met een nieuwe risicobeoordeling. Op grond daarvan bekijkt de minister de maatregelen rondom de bedrijven opnieuw.

Verder blijkt dat de infectie kan leiden tot longontsteking en sterfte onder de nertsen, maar het percentage zieke dieren en het sterftepercentage is beperkt. De ziekte treft vooral hoogdrachtige dieren.

Andere onderzoeken

Uit voorzorg wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke coronabesmettingen bij varkens. Op grond van eerder onderzoek verwachten wetenschappers volgens Schouten niet dat die er zijn, maar ze wil het uitsluiten. De resultaten verwacht ze in augustus. In juni start een onderzoek naar corona bij katten.

Het RIVM gaat ook kijken of er onderzoek kan worden gedaan ‘naar een eventuele relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en gevoeligheid van mensen voor Covid-19’. Ook andere factoren naast veehouderij die een rol kunnen spelen worden daarbij meegenomen.

Medeauteur: ANP

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.