Home

Nieuws 9 reacties

Schouten veegt rijenbemesting snijmais van tafel

Minister Carola Schouten heeft een aantal omstreden maatregelen zoals rijenbemesting in mais en vanggewas na aardappelen aangepast of vervangen.

Geen verplichte rijenbemesting in mais op zand en löss, maar pas bemesten vanaf 1 april. Geen verplicht vanggewas na aardappelen op zuidelijk zand en löss, maar een lagere stikstofnorm. Dat zijn enkele aanpassingen in het voorgenomen mestbeleid die minister Schouten van LNV aankondigt in een Kamerbrief.

Praktische bezwaren

Met de aanpassingen is tegemoet gekomen aan bezwaren uit de praktijk, geeft Schouten aan. Het positieve effect van rijenbemesting in mais bleek bovendien op basis van recent onderzoek minder groot dan gedacht. Schouten vindt de grote investeringen die nodig zijn voor rijenbemesting alleen gerechtvaardigd als de meerwaarde daarvan buiten kijf staat. “Op basis van de informatie die ik nu tot mijn beschikking heb, is dat niet het geval”, aldus Schouten. Bezwaren tegen het vanggewas na aardappelen zijn onder meer het gevaar op opslag en daardoor verhoogd middelengebruik.

Belangrijkste wijzigingen

 • Geen verplichte rijenbemesting in mais op zand en löss vanaf 2021, in plaats daarvan mag op die percelen pas vanaf 1 april drijfmest uitgereden worden;
 • Op consumptie- en fabrieksaardappelen op zuidelijk zand en löss wordt een vanggewas vanaf 31 oktober niet verplicht. Dat wordt vervangen door een lagere stikstofnorm voor alle percelen consumptie- en fabrieksaardappelen op zand en löss die worden geteeld na scheuren van grasland. De stikstofgebruiksnorm gaat dan met 65 kilo per hectare omlaag. Daarmee moet de benodigde verbetering van waterkwaliteit alsnog gerealiseerd worden volgens Schouten;
 • Drempels bij ruggenteelt zoals aardappelen op klei en löss (verplicht vanaf 2021) mogen tijdelijk opengebroken worden bij extreem weer. Die drempels moeten afspoeling van meststoffen beperken.

Fosfaatrechten nog boven plafond

Het aantal fosfaatrechten zit nog steeds boven het sectorplafond voor melkvee van 84,9 miljoen fosfaat. Afroming bij overdracht blijft daarom voorlopig gehandhaafd op 20%. In 2019 is 359.000 kg aan fosfaatrechten via afroming uit de markt gehaald. Het totaal aantal fosfaatrechten in de markt bedroeg daarmee per 1 januari 2020 ruim 85,7 miljoen kg.

Vanwege de beperkte handel in rechten zijn er per 1 mei nog altijd ruim 85,7 miljoen kg in de markt. Daarvan wordt ruim 600.000 kg gebruikt voor het houden van vleesvee. Schouten heeft bij de Europese Commissie gevraagd om deze rechten niet mee te tellen, aangezien het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld voor het borgen van het fosfaat- en stikstofplafond van de melkveesector. Ook als deze niet meetellen, ligt het aantal rechten in de melkveehouderij met ruim 85,1 miljoen kg nog boven het plafond.

Afromingsvrije lease en vleesvee

Het wetsvoorstel voor verduidelijking van het fosfaatrechtenstelsel en invoering van afromingsvrije lease ligt inmiddels definitief ter inzage. Het voorstel stond afgelopen week al kort online, maar werd vervolgens weer ingetrokken. De definities van melkvee en vleesvee worden verduidelijkt op basis van de al bestaande beleidsregel jongvee in de vleesveehouderij en gaat op zijn vroegst in 2021 in werking. De voorgenomen vrijstelling om 100 kilo fosfaatrechten zonder afroming te leasen gaat pas in zodra het aantal fosfaatrechten definitief onder het sectorplafond zit. Ook is daarvoor nog overleg nodig met Brussel.

Derogatie nog afwachten

De bal voor het verlengen van de derogatie ligt nu in Brussel. Nederland heeft de plannen gepresenteerd, het wachten is nu op de eerstvolgende vergadering van het Nitraatcomité, begin juni. Schouten benadrukt dat ze heeft aangedrongen op snellere besluitvorming bij de Europese Commissie.

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  Eindelijk een goede maatregel van Schouten om de verplichte rijenbemesting in mais te schrappen.
  Nu nog de regels voor het vanggewas aanpassen door het in te zaaien na de oogst van de mais (maisrassen zijn steeds vroeger rijp) en dat is ook nog goed voor de fauna. Zie het artikel van vorige week.

 • Kletskoe

  Dat is een goede wijziging. Gelukkig niet nog een onwerkbare, niets toevoegende verplichting.

 • info58

  Die Schouten denkt nog steeds dat alle melkveehouders hun voltallige hoeveelheid P rechten ieder jaar 100 % benutten. Als ze dat eens vergelijkt met de varkens en pluimveehouders zitten we ruim onder de totale norm.

 • kanaal

  eindelijk, rijen bemesten zou plaatselijk dumpen zijn ,slecht voor plant en bodem.

 • erik1967

  Hoezo, een werkbare regeling? Je moet volgens het voorstel al voor 1 februari aangeven op welke percelen je mais gaat verbouwen!

 • WJHDKremer

  Goede beslissing, nu nog onderzaai weg en we kunnen weer normaal telen.

 • anton1937

  Geen enkele varkens-of melkveehouder gebruikt zijn volledige fosfaatrechten. Ambtenaren van LNV missen kwaliteit om Schouten goed te adviseren daar moet de minister afscheid van nemen. Rijenbemesting toestaan minister en de ambtenaren naar huis sturen

 • René de jong

  Wim Esselink, kloppen de aantallen fosfaatrechten ??

  uitgedeeld in 2018 melkvee 85.300.000

  uitgedeeld door Sinterklaas; 760.000 aan vleesvee
  nog in omloop vleesvee 600.000 dus 160.000 brutto en ca. 128.000 netto naar melkvee verkocht.

  Melkvee totaal 85.300.000 + 128.000 = 85.428.000 kg
  Echter er zat eind 2018 420.000 kg in de pot + 359.000 van 2019 = samen 779.000 kg (+ nog deel in 2020)
  Zodat max in omloop melkvee:
  85.428.000 -/- 779.000 kg = 84.649.000 kg in omloop bij melkvee, exclusief vleesvee dus reeds onder het plafond.
  Inclusief vleesvee is het max. 85.249.000 kg in omloop.
  Hoe reken jij het uit Wim ?

  Waarom laten we Schouten daarna nog doorgaan met 10% afromen en deze kilo's uitdelen (een jaar later) aan een voor haar geschikt doel ??
  - is het uitdelen van die rechten straks geen staatssteun ??

 • string

  Je ziet het door de jaren heen gebeuren. Telkens komen er regeltjes bij waar het veel slechter wordt en iets later weer beetje minder slecht. Waarom?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.