Home

Nieuws 2 reacties

Rechtbank ontkent weigeren publicatie uitspraken

De rechtbank Noord-Nederland ontkent ten stelligste dat het de publicatie van rechterlijke uitspraken zou weigeren, zoals de Stichting Stikstofclaim deze week beweert op de eigen website.

Volgens de stichting gaat het om uitspraken waarin de rechtbank ‘boerenvergunningen’ van zestien melkveehouders vernietigd, zoals Stichting Stikstofclaim het noemt. De milieuorganisatie MOB had rechtszaken tegen de veehouders aangespannen, omdat ze geen rechtsgeldige natuurvergunning voor het beweiden en bemesten zouden hebben. Net als al in eerdere zaken is de rechtbank van oordeel dat door de stikstofuitspraak van de Raad van State beweiden en bemesten een vergunningsplichte activiteit is. De rechtbank gaat verder zelf niet inhoudelijk op de zaak in, maar verwijst naar de RvS-uitspraak.

‘Weerstand’ om alle uitspraken openbaar te maken

Volgens Stikstofclaim bestaat er bij de rechtbank Noord-Nederland ‘weerstand’ om alle uitspraken openbaar te maken. Een woordvoerder van de rechtbank ontkent dit. Volgens hem worden lang niet alle uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Om een uitspraak te kunnen publiceren, moet deze eerst geanonimiseerd worden. Het gaat hier om uitspraken die in lijn zijn met eerdere uitspraken en daarom geen prioriteit hebben om ze te publiceren, aldus de woordvoerder.

Verzoek

“Maar als er een verzoek komt om een uitspraak alsnog te publiceren, doen we dat. Het enige dat we vragen is ons een motivatie voor dat verzoek te geven. Dat hebben we voor deze genoemde uitspraken niet gehad, uitsluitend een vraag of ze gepubliceerd waren.”

Volgens de rechtbank-woordvoerder worden er nooit gemotiveerde verzoeken om uitspraken te publiceren geweigerd, omdat dat haaks zou staan op de openbaarheid van rechtspraak.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

  • Bernadette Roos

    De reactie van de rechtbank strookt met mijn ervaringen.
    Een uitspraak van een agro-fiscale procedure die door een van de leden van de VLB of namens de VLB is gevoerd en die in eerste instantie niet op rechtspraak.nl wordt gepubliceerd, wordt na een verzoek daartoe altijd gepubliceerd.
    Dat de rechter een (voor)selectie maakt van te publiceren uitspraken is te prijzen.
    Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB.

  • Bernadette Roos

Of registreer je om te kunnen reageren.