Home

Nieuws

RDA: dierenwelzijn moet onderdeel zijn van kringloop

Goed dierenwelzijn is een vereiste voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Dat vindt de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA).

De denktank van deskundigen op het gebied van dierwelzijn, gezondheid en bijbehorende ethische vraagstukken, schrijft in haar zienswijze hierover dat dierenwelzijn tot nu toe onderbelicht is in de vragen rondom kringlooplandbouw.

Oprichting van adviescommissie en onderzoeksagenda

Om hiervoor te zorgen, adviseert de RDA de oprichting van een adviescommissie en een onderzoeksagenda, zodat vragen en kennis voor ondernemers beschikbaar zijn. Daarbij is het ook belangrijk om kringlooplandbouw op Europees niveau uit te werken, zodat voor boeren een gelijk speelveld ontstaat. Tot die conclusie kwam ook de Taskforce verdienvermogen, in oktober 2019.

Voeren van meer reststromen

Het voeren van meer reststromen kan volgens de Raad een gevaar zijn voor dierenwelzijn en -gezondheid. Bijvoorbeeld omdat reststromen een andere verteerbaarheid hebben of mogelijk verontreinigd kunnen zijn. De veiligheid van deze producten als gebruik voor veevoer is dus belangrijk. Daarbij noemen de experts bijvoorbeeld het voeren van swill, dat is onder de huidige regelgeving verboden vanwege het risico op dierziekten als KVP, MKZ en BSE. DNA-technologie zou het mogelijk kunnen maken om de plantaardige reststromen te scheiden van de dierlijke. Deze eerste categorie kan dan opgevoerd worden aan landbouwhuisdieren; de dierlijke reststromen zijn geschikt voor bijvoorbeeld kweekvissen of insecten. Deze laatste weer voeren aan dieren is ecologisch gezien minder efficiënt, concludeert de RDA. Dit pleit voor de humane consumptie van insecten.

Onderzoek naar combinatie van diersoorten

De tijd die het kost om de omschakeling van kringlooplandbouw te realiseren, biedt de mogelijkheid om te bouwen aan het welzijn van dieren in de veehouderij, constateert de RDA. Zo zou er bijvoorbeeld onderzoek moeten komen naar welke combinatie van diersoorten de meest effectieve zijn om reststromen om te zetten in hoogwaardig voedsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.