Home

Nieuws 1 reactie

Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat

Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik van glyfosaat op hun verpachte gronden per 1 november 2020.

Het verbod geldt voor alle nieuwe pachtcontracten. Boeren die een lopend pachtcontract hebben met een vervaldatum na 1 november 2020 mogen nog wel glyfosaat gebruiken, laat de woordvoerder van Gedeputeerde ‘Natuur en Landschap’ Esther Rommel van de provincie Noord-Holland desgevraagd weten. Ook blijven uitzonderingen bestaan. Wel beoordeelt de beheerder van de provincie samen met een externe expert altijd eerst of er geen alternatief mogelijk is.

Contracten

In totaal heeft de provincie 1.800 hectare verpacht aan circa 250 boeren. “Vorig jaar heeft de provincie vooral eenjarige contracten afgesloten met het oog op nieuw beleid, dus de meeste contracten lopen dit jaar voor november af”, aldus de woordvoerder. In 64 gevallen loopt de pacht door tot na 1 november 2020 en mag dus nog glyfosaat gebruikt worden. Vijftig contracten lopen voor 1 november 2022 af en in veertien gevallen is er een langdurige pachtovereenkomst waarvan de voorwaarden niet aan te passen zijn.

Lees verder onder de tweet

Toegestaan in EU

Het verbod gold al voor percelen die binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vielen, zo blijkt uit het pachtbeleid van de provincie. Het gebruik van glyfosaat is door de Europese Commissie echter toegestaan om onkruiden te bestrijden, maar ieder land kan daar zelf invulling aan geven. In Nederland kunnen grondeigenaren – zoals provincies en gemeenten – in de pachtvoorwaarden opnemen dat het gebruik van glyfosaat verboden wordt. Begin dit jaar stelde Staatsbosbeheer (SBB) een dergelijk verbod in op circa 40.000 hectare pachtgrond en hun eigen gronden (inclusief pachtgronden ongeveer 273.000 hectare). Oostenrijk had begin dit jaar ook het plan een geheel verbod in te stellen, maar verzuimde dit glyfosaatverbod voor te leggen aan andere lidstaten en de Europese Commissie.

Niet afwachten

Gedeputeerde Rommel: “Onkruid willen we niet met gif, maar zoveel mogelijk met mechanische of ecologische technieken bestrijden. Op die paar plekken waar toch nog chemische middelen ingezet moeten worden, stoppen we nu ook het gebruik van glyfosaat. De EU evalueert dit gebruik in 2022. Daar willen we niet op wachten. We doen ons uiterste best de biodiversiteit in onze provincie te beschermen. Dit verbod helpt daar aan mee.”

Wijziging pachtsysteem

De provincie Noord-Holland verpacht circa 1.800 hectare landbouwgrond aan boeren. Het huidige pachtsysteem gaat echter op de schop. Voorheen konden kandidaat-pachters zich bij de provincie melden, waarna de provincie de grond naar eigen inzicht verdeelde. Vanaf vandaag worden alle percelen aangeboden op het online portal www.pachtgrond.nu. Hier kunnen pachters zich aanmelden en inschrijven op één of meerdere percelen.

Puntensysteem

De percelen worden verdeeld met behulp van een puntensysteem. Degene met de meeste inschrijvingspunten krijgt de grond. Daarbij wordt ten eerste gekeken naar de afstand tussen de pachter en het aangeboden perceel. Het dichtstbijzijnde bedrijf krijgt de meeste punten. Daarnaast speelt de prijs een rol: de hoogste bieder krijgt meer punten. Tot slot krijgen kandidaat-pachters meer punten als zij een certificaat hebben voor duurzame landbouw, of als zij schapenhouder zijn. Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op de website van de provincie.

Eén reactie

  • arink

    verstand komt met de jaren

Of registreer je om te kunnen reageren.