Home

Nieuws

Mestbon weg, mesttransport digitaal registreren

Alle mesttransporten moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal verwerkt worden. De papieren mestbon is dan van de baan.

Alleen transporten binnen een bedrijf hoeven, net als nu, niet geregistreerd te worden. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het digitaal en realtime verantwoorden van mesttransporten (rVDM) is een eerder al aangekondigd onderdeel van de versterkte handhavingsstrategie mest.

Derogatie

De nieuwe strategie moet de fraudedruk bij het transport van mest verminderen. Invoering daarvan is een belangrijke voorwaarde van Brussel voor de goedkeuring van het huidige mestbeleid inclusief de verlenging van de derogatie.

Papieren mestbon verdwijnt

Het nieuwe digitale systeem moet vanaf 1 januari 2021 de papieren mestbon (Vervoersbewijs dierlijke meststoffen VDM) vervangen. Het VDM is tot nu toe de basis voor de verantwoording van meststromen.

Dat systeem wordt met het nieuwe rVDM vervangen door een digitaal systeem. Daarmee worden transporten vooraf gemeld, de start doorgegeven en tijdens het transport worden digitaal meldingen doorgegeven.

Voor het nieuwe systeem moeten de bestaande systemen van RVO.nl en de NVWA aangepast worden.

Er komt een webapplicatie en webservice beschikbaar. Het bedrijfsleven kan met die webservice zelf een systeem bouwen om de gevraagde gegevens door te geven. Schouten verwacht dat het geautomatiseerde systeem eind 2020 gereed is.

Cumela positief

Cumela Nederland reageert positief op de route naar digitalisering van de mestketen. “Met real time en digitaal verwerken zijn we het heel erg eens”, aldus Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van Cumela. Hij is ook positief over de samenwerking tot nu toe tussen LNV en de partijen achter het sectorplan voor de mestsector. Dat zijn LTO Nederland, POC, Cumela, TLN en Rabobank. Zorg is er nog wel over de uitwerking en de tijd die nodig is, bijvoorbeeld voor het aanpassen van systemen. “Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt”, aldus Verkerk.

Boer-boertransport van mest

Vervoer van mest binnen een bedrijf hoeft, net als nu, niet gemeld te worden; dergelijke transporten worden in de regeling niet als vervoer beschouwd. Digitaal vastleggen van mesttransporten gaat wel gelden voor de bestaande uitzonderingssituaties zoals boer-boertransport en mest naar grond die uit gebruik is gegeven. Voor dergelijke transporten blijven de andere voorwaarden wel gelden, zoals nu. Zoals de vrijstellingen voor wegen en bemonsteren bij boer-boertransport, afvoer naar eigen grond en grenspercelen in België en Duitsland.

Mestafvoer naar particulieren

Bij afvoer naar particulieren wordt rVDM ook verplicht. Deze afvoer blijft dat mogelijk binnen een straal van 10 kilometer zonder tussenkomst van een intermediair en zonder wegen en bemonsteren. De particulier die mest afneemt moet zich wel identificeren op basis van een relatienummer of een KvK-nummer staat in de regeling die nu ter inzage ligt.

Of registreer je om te kunnen reageren.