Home

Nieuws 68 reacties

LTO stopt huidige samenwerking in Landbouw Collectief

LTO Nederland en LTO Noord, ZLTO en LLTB stoppen met de huidige samenwerking in het Landbouw Collectief.

Dat laten de 4 voormannen Marc Calon, Dirk Bruins, Wim Bens en Léon Faassen weten in een nieuwsbrief aan de LTO-leden. “Wel willen we blijven samenwerken met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier,” schrijven ze.

De afgelopen dagen ontstond discussie over de rol van LTO in het collectief, nadat voorzitter Marc Calon van LTO op BNR nieuwsradio zei dat wat zijn organisatie betreft, het Landbouw Collectief ‘de facto niet meer bestaat’. LTO was donderdag niet bereikbaar om hier verder op in te gaan.

Discussie voor en achter de schermen

Vrijdag laat LTO aan de leden weten dat de resultaten van de gezamenlijke lobby niet zijn wat de organisatie had gehoopt, maar dat er zeker stappen zijn gezet. LTO begrijpt dat de samenwerking een gevoel van eenheid en gezamenlijkheid oproept. Tegelijk stelt LTO dat er veel discussie voor en achter de schermen is geweest over inhoud, toon, accent en stijl. Daarmee doelt LTO op de niet onomstreden uitspraken van bestuursleden van Farmers Defence Force (FDF). De beide organisaties hebben een totaal verschillende manier van belangen behartigen.

Samen kom je verder

Donderdagmiddag liet Jeroen van Maanen, een van de onderhandelaars namens het collectief, op het ministerie weten dat wat hem betreft de samenwerking onverminderd door moet gaan. “Ik ben nog steeds van mening dat je samen verder komt. Maar eigenlijk is mijn mening hierover niet belangrijk. Het is belangrijker wat boeren ervan vinden. Volgens mij vinden de meesten dat de samenwerking door moet gaan.”

Informele samenwerking

Wat LTO betreft gaan de 13 partijen in het Landbouw Collectief verder met een lossere en meer informele samenwerking. “Het gaat niet werken om de diversiteit aan organisaties in één keurslijf te persen. Wij zijn ervan overtuigd dat in een dergelijke samenwerking iedere organisatie optimaal zijn eigen rol kan vervullen binnen de agrarische belangenbehartiging”, schrijven de voormannen.

Reacties

In reactie zegt Harm Wiegersma, voorzitter van melkveehouders vakbond NMV nuancerend: “Ze willen wel samenwerken, zeggen ze, dus we moeten maar even afwachten hoe dan precies.” Wiegersma stelt dat de NMV wel ‘in de meewerkstand’ staat. “Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. We moeten één front blijven vormen, al hoeft dat ook weer niet al te strak.” Hij hoopt dat LTO toch weer gaat aanschuiven.
Agractie ziet graag dat de partijen samen blijven optrekken. Voorzitter Eric Luiten: “Na de laatste stikstofbrief is een moment van bezinning geweest, hoe gaan we nu verder? Een mooi moment voor bestuurders om even te reflecteren. Ik geloof in de kracht van samenwerking, ook al zijn er onderlinge verschillen. Dus laat bestuurders vooral hun energie steken in de gezamenlijke belangenbehartiging. Zorg dat we de rijen gesloten houden en resultaat boeken.”
Theun de Jong, voorzitter akkerbouwvakbond NAV is niet verbaasd over de stap van LTO. “Van alle partijen in het collectief hadden LTO en FDF de meeste moeite zich te conformeren aan de gezamenlijke standpunten. Daarbij was Marc Calon soms de einzelgänger en ging FDF er op de voor hen kenmerkende manier met dubbel gestrekt been in. Dan wordt het op lange termijn toch wel lastig. Maar ik zie wel openingen. Als zich weer een onderwerp aandient dat de hele landbouw aangaat en waar gezamenlijk optreden nodig is, dan kan er weer zo’n samenwerking komen.”
Volgens De Jong heeft het Landbouw Collectief heel wat opgeleverd op het gebied van stikstof. “Als je vergelijkt wat er nu aan stikstofmaatregelen ligt met wat er in oktober lag, dan zit daar een flink verschil in. Het heeft zijn functie gehad. Het nut van samenwerking is bewezen.” Hij licht toe dat de NAV de laatste tijd al wat aan de zijlijn stond, omdat het nu toch ging om uitwerking van het vooral voor de veehouderij belangrijke stikstofbeleid.
Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • Alco

  LTO leden zullen beslissen of het LTO nog een lang leven beschoren is.
  83 % Denk ik zullen hun lidmaatschap opzeggen.

 • kleine boer

  Dat gaat ze nog een keer boel leden kosten....

 • pieter3

  LTO heeft gelijk.

 • deB.


  Elke collega agrarier die nog lid is van deze huichel club, moet zich kapot schamen of nu nog vandaag het lidmaatschap opzeggen.

  Er wordt een vuil spel gespeeld door Calon en ....zeg het maar

 • John Claessens

  We worden weer uit elkaar gespeeld . Hou de gelederen gesloten aub .

 • grolschzetor

  Hoe een compromise party niet kan functioneren in groepsverband......Lto heeft nu echt de langste tijd gehad!

 • @123

  LTO moet die 4 dissidenten royeren ,de financieele verstrengeling met LNV verbreken zodat ieder kan zien wat nu zuiver LTO beleid is en op eigen kracht de broek ophouden en anders is het een verloren LTO.

 • Gebageit

  LTO heeft zich zelf nu volledig buitenspel gezet, het collectief moet gewoon door gaan zonder lto.
  lto heeft nu geen steun meer onder de boeren, en kan dus ook geen afspraken meer maken met de minister uit naam van de boeren.

 • wruiten

  verstandig besluit

 • Bennie Stevelink

  Het LC stond een effectieve belangenbehartiging in de weg. Goed dat dit geëindigd is zodat er ruimte komt voor samenwerking met partijen met gelijk doel en waarden.

 • Kelholt

  Uit de Veldpost:
  LTO-leden willen Landbouw Collectief wel voortzetten

  Ruim 83 procent van de LTO-leden wil dat het Landbouw Collectief (LC) wordt voortgezet en daarvan geeft 80 procent aan dat de gezamenlijke belangenbehartiging verder moet gaan dan stikstof alleen. Kijkend naar alle boeren dan wil zelfs 87 procent voortzetting van het LC. Dat blijkt uit een online onderzoek van Agrio dat gisteren is gehouden.

  Helaas heeft de top van LTO schijt aan de mening van haar leden.

 • theo1967

  Het star beleid van het LC. Heeft de boeren veel gekost. Samenwerken om eruit te konen is prima. Maar vooraf de betonnen kaders vastzetten is een alles of niks strategie. En dus vanaf half november was het dus ook steeds niks. Kortom dit had veel eerder moeten gebeuren.

 • deB.

  Zijn we weer in de bekende val gelopen, precies waar den haag het hebben wil.

  Stel dom oren bij elkaar

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, dat was niet de mening van LTO-leden maar de mening van 750 Agrio lezers waarvan het grootste deel FDF-aanhanger is.

 • boevermans

  Dat is dan niet best Bennie. In dat geval heeft LTO wel heel weinig leden onder de
  Agrio lezers. Zullen best FDF aanhangers tussen zitten, maar 83% zegt genoeg.
  Zal vast boven de 50% liggen. Anders valt het ledental van LTO wel heel erg tegen.
  Het is wel duidelijk dat Calon beter de eer aan zich zelf kan houden en opstapt.

 • Gebageit

  Wat maakt het uit bennie dat het wel of geen lto leden waren? Lto wil voor alle boeren spreken dan moeten ze zich ook schikken aan de mening vd meerderheid! En FDF kan alleen bestaan uit onvreden over LTO, dat zie je ook in de politiek FVD kan ook alleen bestaan door onvreden, dat zou LTO zich sterk aan moeten trekken, maar nu wentelen zich helemaal af van de boer en dat speelt je LNV en FDF alleen maar in de kaart.

 • drikhend

  Verdeel en Heers . Zie nu wat er gebeurt en je weet nu al dat de winnaars in Den Haag zitten .

 • Bertus Buizer

  Verstandig besluit van LTO Nederland, LLTB, LTO Noord en ZLTO, om de samenwerking binnen het omstreden Landbouw Collectief niet voort te zetten. Maar we mogen toch ook verwachten dat zij voor de '#AfterCOVID19' periode gezamenlijk de hun doelen en waarden gaan herbenoemen? Ik zou zeggen, stel u proactief op in het kader van de Europese Green Deal. Wat iedereen wil, is meer boeren, meer kansen voor meer jonge boeren en meer hulp van de natuur. Dat kan allemaal met ecologisch verantwoorde landbouw. Kringlooplandbouw is daar onderdeel van. Ga hierover in overleg met de sectoren en met minister Carola Schouten van LNV nu zij op dit gebied u terwille is en ook aansluiting zoekt bij de EU Green Deal. Het kan financieel-economisch en ecologisch allemaal veel beter in de landbouw.
  Zie (open URL): bit.ly/2WCvbou

 • Bertus Buizer

  De opiniepeiling die Agrio Uitgeverij op 6 mei jl. tussen 14:00 uur en 19:00 uur uitvoerde, is naar de wens van de landbouwlobby en doet denken aan de omstreden ledenraadpleging (sturende vragen) die CDA Brabant laatst onder haar leden hield om de handen op elkaar te krijgen voor een foute coalitie. De uitslag is in beide gevallen dubieus, onder andere omdat die een klein aantal respondenten betreft. Bij CDA Brabant (816 respondenten op 5000 Brabantse leden) ontbrak bijvoorbeeld de fundamentele vraag of je überhaupt wilt samenwerken met een partij (Forum voor Democratie) die zo rammelt aan de fundamenten van onze samenleving en rechtspraak. In de Agrio-peiling (710 respondenten op 53000 boeren) ontbrak zo'n vraag wat betreft de omstreden radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force. Mijn bezwaar is met name het lage aantal respondenten (slechts 1,3%) van het totaal aantal landbouwbedrijven in Nederland. Vooral degenen die voor voortzetting van het Landbouw Collectief zijn, blijken de enquete van Agrio Uitgeverij te hebben ingevuld. Sturend vind ik bijvoorbeeld het ontbreken van kritische vragen over FDF. En tenslotte: wie gaat nu in de drukke meimaand een opinieonderzoek doen onder hardwerkende boeren?

 • kleine boer

  doei bertus je zit op de verkeerde site.

 • Gebageit

  Bertus@, die green deal is niks meer da communisme met een groen randje....

 • bori

  LTO is tegen de voermaatregel van Schouten.
  Het LC is dat ook en er waren alternatieve maatregelen voorgesteld om de gewenste doelen te bereiken.
  Maar omdat Schouten haar voermaatregel plannen al lang klaar had liggen ,was er over de voorstellen van het LC niet te praten.
  Nu doet ze het voorkomen dat als LC wel aan tafel was gebleven ,dat er dan nog wel aan haar plannen geschaafd had kunnen worden .
  Conclusie 2-0 voor Schouten.
  Ten eerste omdat ze haar plannen mede onder een vals motief door drukt
  Ten tweede omdat LTO haar geloofd en de samenwerking met LC opzegt.
  Foei Calon , ga niet voor eigen eer, maar ga voor het belang van de boeren.

 • kleine boer

  bennie gaan er nu veel leden bij het lto bij komen denk je?

 • Sjefo

  Schouten is de lachende derde, ze heeft gedaan wat ze wilde, de onzinnige voermaatregel tot stand gekomen met medeweten en goedkeuring van LTO , voor 2021 staat er nog onzinnige maatregel op de rol mest aanwenden aan de rij bij mais teelt ook met medeweten en goedkeuring van LTO, heel de stikstof problematiek is desastreus voor de landbouw, kortom LTO is medeschuldig aan dit desastreuse beleid van Schouten .
  En dit alles is nu net de reden waarom de LC is opgericht .
  Nu uit de LC stappen is voor mij arrogant en smerig tegelijk.
  LTO en minister Schouten hebben er een bende van gemaakt en LTO is niet te beroerd om ook de eensgezindheid in de boeren organisatie te grabbel te gooien
  IK VOORSPEL DAT DE BOEREN HET GAAN VERLIEZEN VAN SCHOUTEN EN LTO.

 • bori

  Beste Bertus,
  Wat zijn volgens u de fundamenten van onze samenleving?

 • Kaiser

  Heeft LTO haar leden ook geraadpleegd om uit het LC te stappen?

 • Espresso

  @bori : democratie ! Wat denkt u dan ?

 • kanaal

  calon is altijd al ja knikker geweest en vertegenwoordigd alleen nog een kleine lto elite.

 • gjh

  mooi we zitten tenslotte niet op dat linkse mannetje Calon te wachten die alleen maar ja knikt. opgeruimt staat netjes. Blijven alleen maar mensen over die wel voor de boeren opkomen.

 • bori

  Espresso
  Dat denk ik ook.
  Had het graag uit de mond van de heer Buizer gehoord.

 • Bennie Stevelink

  Beste reaguurders, jullie maken je zorgen om niets. Nergens heeft LTO gezegd dat ze niet willen samenwerken met anderen. Sterker nog: ze hebben zelfs aangegeven dat ze graag samenwerken met andere partijen die CONSTRUCTIEF willen werken aan gelijke doelen met gelijke waarden.
  Dat betekent dat ze alleen niet samenwerken met partijen die zich destructief en minderwaardig opstellen. Dat is toch alleen maar goed? Wie van de reaguurders heeft belang bij een partij die zich destructief en minderwaardig opstelt?

 • r-kuipers1

  Wij hebben voor onze bedrijven het LTO lidmaatschap beëindigd. Ik betaalde de maximale contributie. Met onze vriend Calon hebben we geen vijanden meer nodig.

 • daan1908

  Klopt kuipers , iemand als Calon kan ik ook niet accepteren als voorzitter .

 • daan1908

  Laat gewoon elk LTO lid stemmen , weet nu de uitkomst al .

 • Gijs Gans

  twas : LTO : langzaam ten onder twordt : STO SNEL ten onder

 • porky power

  calon offert alle boerenbelang op voor zijn eigen eer

 • Bolder01

  Dat was te voor zien dat het geen stand hielt
  L.T.O. is nier onafhankelijk dus spelen ze het spelletje mee VOOR HUN EIGEN BELANG,, je bent toch wel een sukkel als je daar je contributie aan wilt betalen😎

 • kuiken007

  achter de schermen heeft calon een deal met de overheid gesloten waar hij zelf beter van wordt!!! de opdracht voor hem was om de eensgezindheid te doorbreken
  zoals het een echt pvdaér betaamd

 • boer a

  Als LTO vind dat iedere club de eigen belangen moet behartigen wens ik ze veel succes maar dan doe ik niet meer mee en ga mijn eigen belangen behartigen met een club die wel boer wil blijven!
  Slecht idee om aan te sluiten bij verdeel en heers beleid uit den Haag.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink Als je CONSTRUCTIEF mee wil werken met een partij die zegt dat je je dieren zo en zo moet voeren zodat ze minder stikstof uitstoten omdat er anders geen huizen en wegen meer gebouwd kunnen worden dan ben je KNETTERGEK!

 • andrestouwe

  13 kwakende kikkers in een kruiwagen, waarvan het merendeel dacht dat de FDF kikker er het eerst uit zou springen... Maar nee, uiteraard LTO, hoofdkantoor op schreeuwafstand van het ministerie, van oudsher De partner van LNV om afspraken mee te maken, springt er (door de acties van Calon wel verwacht) uit. Je zult zien dat LTO en zuivelNL achter de plannen van Carola gaan staan. Overal zitten te veel politieke stropdassen op de plek van belangenbehartiging. LTO is te politiek verweven, in een cultuur die bestaat uit achterkamer overleg en politiek pleasen. De sector staat nu buitenspel, met de LTO en zuivelNL aan de kant van de minister kan ze zeggen dat "de zuivelsector" de plannen steunt...Misschien is het wel tijd voor een signaal aan LTO, terug in de kruiwagen of lidmaatschap opzeggen....

 • Bennie Stevelink

  CONSTRUCTIEF tegenover de andere partijen @Kelholt. Maar FDF was niet constructief naar de andere partijen, ze waren destructief. Door het FDF-gedoe heeft het LC een veel slechter resultaat gehaald dan ze hadden gehaald zonder FDF.

  90% van de inhoud van het LC werd geleverd door de werkorganisatie van LTO (deskundigen en specialisten in dienst van LTO). Deze worden betaald met het contributiegeld van de LTO-leden. De overige 10% werd waarschijnlijk geleverd door POV of de akkerbouw vakbond. FDF leverde helemaal niets maar speelde wel als een tiran de baas over het LC.
  Daar kwam nog bij, dat terwijl LTO-leden 90% van de inhoud van het LC betaalden, zij ook nog op aanwijzing van Daniëlle Hekman door FDF-leden in hun gezicht werden gespuugd met de Blue Tiger laster. Vervolgens blijven FDF-leden roepen dat we de “eenheid” moeten bewaren. Welke eenheid?

 • kleine boer

  bennie je wekker loopt af je droomt niet meer. Of nog steeds....

 • gjh

  Bennie je denkt dat je alles weet en je vindt overal wat van maar nu pis je wederom naast de pot met je inhoud loze commentaar . LTO is niets en wordt niets.

 • Kelholt

  Nee @Bennie Stevelink er is maar één andere partij waar je mee moet onderhandelen en dat is het ministerie. Met deze partij valt echter niet CONSTRUCTIEF te onderhandelen. Voor de bühne mag je langskomen voor een ontbijtje en na afloop wordt je lachend uitgezwaaid en gezegd dat er goed overleg is geweest. Vervolgens doet het ministerie gewoon wat het zelf wil maar kan wel zeggen 'Kijk we hebben overleg gehad met het LC.' Je kunt als je zo geschoffeerd wordt aan tafel blijven zitten zoals LTO altijd heeft gedaan maar je kunt ook een keer zeggen aan dit achterbakse spel doen wij niet mee.
  Minister Schouten kan er van alles met een ministeriële regeling doordrukken maar als er nul komma nul draagvlak voor is dan gaat dit niet goed en zullen er weer trekker acties volgen.

 • Kelholt

  Het is niet alleen het knettergekke stikstof beleid dat de trekker acties heeft doen ontstaan. Mestbeleid, natuurbeleid, PAS, derogatie, fosfaatrechtenstelsel allemaal wanbeleid waarbij LTO aan tafel bleef zitten en ja knikte. Bij de boeren bleef het bij een beetje gemopper en daarna gewoon weer deur doan. Gelukkig wist Den Haag het toch nog bonter te maken met als gevolg dat nu voor alle boeren de maat vol is.
  LTO had ook al lang klaar moeten zijn met dit ministerie tegen landbouw. Helaas denken de vier voormannen alleen maar aan hun carrière (na LTO?) en niet aan de sector die ze zeggen te vertegenwoordigen.
  Wat zou Trienke Elshof, op persoonlijke titel, trouwens van deze actie vinden? Misschien even bellen @Lydia van Rooijen?

 • string

  Heb inderdaad al langer het idee dat lto een verlengstuk van LNV is. Diep triest dat wij worden voor gelogen en door het betalen van de contributie in slaap worden gesust en dus mede ons eigen ondergang financieren.

 • Henkjan7

  Ik zou me als ik nog lid zou zijn van LTO doodschamen en direct mijn lidmaatschap opzeggen, gelukkig heb ik dat al jaren geleden gedaan. Calon moet nog liever vandaag dan morgen weg. gr Henkjan ten Kate

 • Fokkoeien

  100% eens met bennie in 07:07. ik heb ook schoon genoeg van dat gezaag en getrap van FDF naar anderen toe. ik ben ze liever kwijt dan rijk

 • kleine boer

  fokkoeien je bedoeld zoals calon deed over de frauderende boeren met de klaverfraude is prima?

 • string

  Fokkoeien en Bennie , als je ouders in het gekken huis geboren zijn en je grootouders ook al, dan ben zelf dus ook op gevoed in het gekkenhuis. Dan betekend het dus dat het gekkenhuis 'normaal' is. Klaarblijkelijk weiger je nog alle signalen correct te interpreteren. De wereld en het beleid is totaal belachelijk .
  Je ziet het niet eerder, tot dat je het in de gaten hebt.

 • Kelholt

  Mooi hè @kleine boer hoe de autocorrectie 'kalverfraude' corrigeert in 'klaverfraude'.
  Ik heb dat altijd als ik typ 'coronacrisis'. Het wordt dan automatisch gecorrigeerd in 'carolacrisis'. :-)

 • kleine boer

  Kelholt zal wel door t mooie weer komen 🍺goed weekend en hopelijk 🌧

 • andrestouwe

  Ik lees vaak het woord wat 1 van de redenen is geweest om het lidmaatschap meer dan 20 jaar terug op te zeggen, constructief.... LTO is altijd constructief met het ministerie in overleg/meedenken.. Daar komt dan een gedrocht van "akkoord" uit, wat naar de leden wordt uitgelegd als "meer is er niet te halen. Als er in de afgelopen 25 jaar beter naar de leden was geluisterd, had het beleid er heel anders uitgezien. Misschien niet beter, maar dan had de organisatie met rechte rug kunnen zeggen dat ze DE landbouworganisatie zijn. Het zegt me genoeg dat in het verleden al de plaatselijke afdelingen geen idee hadden waar het landelijk bestuur op aan stuurde. Het is heel simpel, LTO plaatselijk/regionaal TOP, landelijk FLOP. Dit is ook de grootste reden waarom er 12 andere organisaties in het LC zitten, onvrede over hun van ouds her vertegenwoordiging, de Land en Tuinbouw Organisatie

 • jd 1958

  Toch vreemd dat niet of ex leden van lto alleen kritiek op ONZE organisatie hebben. Wij stellen onze expertise en kennis beschikbaar aan het lc. Onze leden financieren de meeste kosten dus maak samen een vuist MET lto, ook al zijn wij het natuurlijk nooit samen eens over alle onderwerpen.

 • melkveehouder .

  @jd1958. De wrijving ontstaat niet door mensen die de kennis en expertise hebben binnen de organisatie, maar door de bestuurders met dubbele agenda’s!

 • jd 1958

  Valt toch op dat vooral niet en ex leden van lto de meeste kritiek op ONZE lto.

 • Professor P

  Welke leden?
  LTO heeft geen leden. LTO lijkt vaak meer een overheidsorganisatie die boeren manipuleert.

 • afm

  jd 1958 heb je nog niet in de gaten dat LTO een verleng stuk is van de overheid de hooft personen die worden door de overheid uit gekozen en de rest van bestuurders word weer door die personen uit gekozen het moeten wel jaknikkers zijn en leden die hoeven nooit te kiezen dat doet een ander wel worden die leden bij LTO nog een keer waker

 • kleine boer

  jd1958 een goede organisatie heeft geen ex leden..... tevreden klanten blijven klanten....

 • piethermus1

  @kleine boer. Leden zijn geen klanten. Leden horen medeverantwoordelijkheid te dragen. Met alleen contributie betalen ben je er niet. Lidmaatschap betekent actieve betrokkenheid. Weglopen is de makkelijkste weg. Dat is de luie weg. Leden die alleen verwachten dat het bestuur het voor hen regelt, zijn eigenlijk als gemakszuchtige individualistische consumenten. Nu is er kritiek op LTO. Terecht wellicht? Ja en nee. Maar krijgen die andere 12 clubs in dat LC, dan wel concreet wat voor elkaar? Los van elkaar? Gaan boeren daar dan ook zo tegen tekeer, als ze er achter komen dat die clubs al helemaal niks kunnen en bereikt hebben? Ik denk dat er dan een teleurgesteld zwijgen volgt.
  LTO is de makkelijke kop van jut. Daar spreekt ook luie gemakzucht uit van vele boeren die makkelijk zo de schuld buiten zichzelf kunnen leggen. Lost het wat op dan? Dat zie je vaker in de geschiedenis. De ander heeft het gedaan. De ander is de zondebok? Dat is de truc die vnl. 1 boeren clubje nu uithaalt en ondertussen in dat LC ook juist haar intimiderende gif en pijlen richt op LTO en anderen. Dat terwijl LTO menskracht en geld erin heeft gestoken en vervolgens de shit over zich heen krijgt. En de niet-leden profiteren en parasiteren mee op wat LTO dus wel doet en deed. Vind je het dan raar dat LTO dan bepaalde conclusies trekt?

 • kleine boer

  echte lto opmerking piet en ondertussen word de bouw vlotgetrokken over de rug van de boer met het doel een betere natuur....

 • piethermus1

  @kleine boer. Je moet niet zo laf naar de ander wijzen. Dat doe je nu weer. Dat doen er velen in de samenleving. Ook boeren, zoals jij en vele andere reaguurders hier.

 • kleine boer

  piet lees de reactie van melkveehouder eens over de kikkers in de kruiwagen 11.28

 • piethermus1

  @kleine boer. Typische voorspelbare reactie van dezelfde orde van een goede opinie van Vergaderboer, deze keer.
  Je gaat alleen een gevecht aan wat je kunt winnen en gaat geen strijd aan voor de show en voor de feelgood van een bepaalde achterban, die zelf niet betaald en alleen wegloopt en diegene die betaalt beschimpt.
  Melkveehouder moet derhalve ook meer zelfkritisch worden.

 • bori

  Hoe zou toch komen dat je Marc Calon nooit tegen komt op dit forum?
  Wel de drie (semi)boeren pleitbezorgers van LTO ,Bertus-Bennie en Piet .
  Zou hij angstig zijn om zich op dit forum uit te spreken en durft hij dat alleen maar bij een gelijk gezinde omroep ?
  Wie het weet mag het zeggen.

 • kleine boer

  bori dat vind ik de grote plus van vogelaar die zit dus gewoon tussen de boeren en voelt zich daar niet te groot voor. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn maar hij weet zo wel veel en veel beter wat er speelt en leeft onder de boeren.

 • duiding

  String heeft gelijk.
  De grootste vijanden komen altijd uit eigen kring.
  Als je lid bent van LTO financier je je eigen ondergang.
  LTO nog meer als in het verleden een (dochter)onderneming van LNV met
  een ongelofelijke laaielichter aan het roer.

Laad alle reacties (64)

Of registreer je om te kunnen reageren.