Home

Nieuws 8 reacties

Harde EU-doelen voor minder kunstmest en middelen

De Europese Commissie wil harde doelen stellen voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dat staat in de Boer-tot-Bordstrategie die Europees Commissarissen Stella Kyriakides en Frans Timmermans woensdag 20 mei bekendmaken. Een concept-versie van het document is dinsdag uitgelekt.

In de versie staat dat er Europese richtlijnen komen waarin wordt vastgelegd hoeveel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in 2030 moet zijn teruggebracht. Volgens onbevestigde berichten zou het doel zijn om het middelengebruik in 2030 met de helft terug te brengen. Onduidelijk is welk referentiejaar de commissie daarbij hanteert.

De Europese Commissie zal in samenwerking met lidstaten in gebieden met veel intensieve veehouderij de toepassing van precieze bemestingstechnieken uitbreiden. Ook gaat het hergebruik van organisch afval in hernieuwbare meststoffen stimuleren, aldus de strategie.

Milieu- en klimaatimpact van dierlijke productie moet omlaag

De ontwikkeling van nieuwe voergrondstoffen, die de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4) door het vee verminderen, zal steun krijgen van de EU. De milieu- en klimaatimpact van de dierlijke productie moet omlaag, aldus de Europese Commissie, die daarbij ook instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wil inzetten.

Het beleid sluit aan bij onder andere de kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten en de visie op het middelengebruik van LTO Nederland, die ook aansturen op een vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming en de algemene toepassing van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij chemie als laatste redmiddel komt.

Belangrijke rol voor gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Farm-to-Fork-strategie, zoals het document in Brussel wordt genoemd, geeft een belangrijke rol aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid bij de uitvoering van het beleid. Het is aan lidstaten om in hun strategische doelen vast te leggen op welke manier zij zorgen dat de landbouw minder grondstoffen gebruikt en duurzamer gaat produceren. Hoeveel geld daartegenover staat, is vooralsnog onduidelijk.

Hoewel het beleid nadrukkelijk neerslaat op de Europese boeren en tuinders, is de rol van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski op het beleid beperkt. Hij draagt er wel aan bij, maar commissaris Stella Kyriakides (Voedselveiligheid en Gezondheid) heeft het voortouw. Zij legt verantwoording af bij klimaatcommissaris Frans Timmermans.

SGP: welk effect heeft minder middelen op ziektedruk gewas?

In een eerste reactie op de uitgelekte plannen zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) dat er onvoldoende informatie is over de effecten op de landbouwproductie. “Het lijkt me dat de roep om meer natuur, meer biologische landbouw en al die nieuwe bomen onze voedselzekerheid verminderen.” Hij vraagt zich af welk effect de vermindering van het middelengebruik heeft op de ziektedruk op gewassen en teelten.

Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zegt in elk geval blij te zijn met de voorgenomen aanscherping van regels op gebied van dierenwelzijn. Ze mist echter een plan voor de inkrimping van de veehouderij in de Europese Unie.

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  Voldoende gezond voedsel voor een redelijke prijs is te vanzelfsprekend geworden.
  De basis van onze welvaart wordt op deze manier onderuit gehaald.

 • a van Gerwen

  Het kan geen kwaad als er eens een gebrek of schaarste aan voedsel in de EU komt als gevolg van allerlei opgelegde duurzaamheidseisen. Ten eerste zal de prijs stijgen en ten tweede komt er misschien meer waardering voor de boer als men in gaat zien dat voedselovervloed geen vanzelfsprekendheid is.

 • Schrauwen Landbouw

  Om prijsstijgingen te voorkomen zijn de grenzen wagenwijd opengegooid.

 • melkrobot

  Geen water meer in Europa, is de boer weer een topper

 • René de jong

  Maar we doen nog wel even moeilijk over derogatie en mestbewerking....

 • melkveehouder .

  Laat ons in Europa dan ook een limiet stellen aan het gebruik van geneesmiddelen. Immers, de hele drinkwatervoorziening komt in gevaar als gevolg van de residuen. Dat probleem is vele malen groter dan her nitraat in het grondwater. Nitraat kun je uit grondwater filteren, medicijnen niet.

 • kanaal

  meer goedkope import wat hypocriet.

 • Reinier Gerrits

  voor wie de persconferentie vanmiddag gevolgd heeft. De doelstelling voor reductie van meststoffen geldt voor ALLE meststoffen dus combinatie van kunstmest en organische mest... terecht dat naar totale nutriëntengift gekeken wordt vanuit het doel om overbemesting en daarmee verlies van nutriënten in Europese landbouw tegen te gaan.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.