Home

Nieuws 17 reacties

Extern salderen met stikstof in juni van start

Provincies zijn druk bezig met de uitwerking van het stikstofbeleid. Binnenkort wordt extern salderen mogelijk – zonder schotten om de agrarische sector. Het is lastig dat uit te leggen aan boeren, blijkt op een onlinebijeenkomst van provincie Flevoland. ‘We houden de hand aan de kraan’, klinkt het. Maar hoe precies, blijft onduidelijk.

Extern salderen met stikstof wordt in juni mogelijk, evenals verleasen. Dat verwachten de provincies, aldus gedeputeerde Harold Hofstra van provincie Flevoland op een onlinebijeenkomst over stikstof, afgelopen week. Het voornemen om al per 1 juni mogelijk te maken, is vermoedelijk niet haalbaar, voegt hij er meteen aan toe. ‘Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.’

Geen schotten

Veel vragen van de onlinedeelnemers gaan over het afschermen van de landbouw van overige sectoren. De angst voor uitverkoop naar industrie en bouw zit er diep in; bestuurders en medewerkers van de provincie hebben de grootste moeite om uit te leggen waarom dat niet kan. “Het zou niet standhouden voor de rechter”, verklaart programmaleider stikstof, Jenny May.

In Limburg kan extern salderen al

Hofstra verwijst naar naar Limburg, waar extern salderen sinds vorig najaar al kan. Daar zou het wel meevallen met die uitverkoop. En bovendien: “Uit gesprekken met de industrie blijkt dat die niet staat te trappelen om agrarische stikstofrechten op te kopen. In de industrie heb je meest diffuse belasters. Die redden het niet met opkoop van aantal agrarische bedrijven.”

Puur voor Flevoland denkt hij dat bovendien geldt: bedrijven zijn er relatief duur en hebben relatief weinig stikstofrechten, doordat er alleen aan de randen van de provincie gevoelige Natura 2000-gebieden zijn.

Je zou dan twee boekhoudingen bij moeten houden. Dat zou een dramatische extra bureaucratie geven

Er is ook een praktisch, meer juridisch argument tegen het afschermen van de landbouw, zo blijkt. Programmaleider May: “Bijna elk agrarisch bedrijf heeft een gemengde stikstofuitstoot, van zowel ammoniak als NOx. Je zou dan twee boekhoudingen bij moeten houden. Dat zou een dramatische extra bureaucratie geven.”

Veiligheidskleppen tegen uitverkoop en prijsopdrijving

Toch willen de provincies en het Rijk tegemoet komen aan de zorgen in de sector over mogelijke uitverkoop en prijsopdrijving van stikstofrechten. Daarom zijn er ‘veiligheidskleppen’ ingebouwd. Zo moeten ‘saldogever’ en ‘saldonemer’ rechtstreeks aan elkaar gekoppeld worden. Er mag geen andere partij tussen zitten. Dat moet speculatie tegengaan.

Ook komt er een meldplicht voor extern salderen, zodat de overheid zicht heeft op wat er gebeurt. Na geregelde tussenevaluaties zou de provincie dan in kunnen grijpen, als ontwikkelingen toch uit de hand lopen. ‘De hand aan de kraan houden’, heet dat in het provinciehuis.

Maar doorvragen naar hoe dat er dan uitziet, en of zulk ingrijpen juridisch houdbaar en politiek verdedigbaar is, levert geen erg duidelijk antwoord op. May: “Wie weet moeten dan de beleidsregels weer aangepast.” In een telefonische toelichting voegt ze later toe: “We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Zo nodig zet de provincie de regeling tijdelijk dicht.”

Meldingen

Over beweiden is het provinciebestuur heel helder: daar is geen probleem. Dat wordt niet vergunningplichtig en zolang dat niet wettelijk geregeld is, wordt er niet op gehandhaafd. Maar wie ‘beweiden en bemesten’ altijd in één adem noemt, komt bedrogen uit, zo blijkt. “Bemesten is complexer”, aldus May. “Het is juridisch ingewikkelder. Een besluit hoe hiermee om te gaan is nog niet genomen.”

Opmerkelijk genoeg speelt hierin een rol dat tegen bemesten meer maatschappelijke weerstand bestaat, aldus May. Ze doelt niet zozeer op burgers die mest vinden stinken, als wel op natuurbeschermers die bang zijn voor extra stikstofdepositie als gevolg van het bemesten van percelen vlakbij natuur.

PAS-meldingen

De legalisering van de PAS-meldingen blijft een heikel punt. Dit blijkt een tijdrovende klus, die nog dit hele jaar kan duren, aldus het provinciebestuur. ‘Daarom kunnen we met het openstellen van extern saldern niet eerst daar op wachten’, verklaart May. Hofstra voegt ter geruststelling toe: “Er wordt niet gehandhaafd op de melding. Eventuele verzoeken tot handhaving hebben geen kans, denken wij, omdat er perspectief is op legalisering.”

Naast de ‘melders’ is er nog een groep bedrijven met een mogelijk probleem, zo blijkt: bedrijven in het PAS die onder de drempelwaarde bleven en daarom vrijgesteld waren van vergunning én melding. Maar niemand heeft zicht op de omvang van deze groep. Voor de provincies hebben de melders nu eerst prioritiet, pas daarna storten ze zich op de kweste van de vrijstellingen.

Leasen

Met het openstellen van extern salderen wordt ook lease van stikstofrechten mogelijk. Bij extern salderen mag de ontvanger maar 70% van de rechten gebruiken. 30% wordt afgeroomd. Om te voorkomen dat bij elke leasetransactie 30% verloren gaat, waarmee leasen erg onaantrekkelijk zou worden, geldt hier het volgende. De leaser mag 70% van de rechten gebruiken, net als bij extern salderen. Maar na afloop van de leaseperiode krijgt de verleaser wel de volle 100% terug.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  Volgens mij wordt dit wanbeleid nergens ter wereld vertoond, behalve in Nederland.

 • Bas Spruijt

  Nou vollenbroek je hebt heel wat bereikt joh!
  Mochten eerst niet eens de Schotten tussen de verschillende veehouderij sectoren weg, nu zijn er geen eens geen Schotten meer voor niks of niemand!
  Wat zal de natuur hier voordeel bij hebben zeg..

 • Zuperboer

  Juustem Schrauwen Landbouw. T is en blijft een Topshow. Maar wel een hele trieste en sadistische naar de boer toe.......

 • farmerbn

  We moeten het niet te ingewikkeld maken en bureaucratie vermijden…Om te gillen. Je lacht er om maar huilen is eigenlijk beter. Ga naar een fiscalist en maak een plan om uit te stappen. Verkoop eerst je fosfaat, dan je stikstof en daarna je grond zo fiscaal gunstig en ga in het buitenland net over de grens lekker verder.

 • varken23

  <>

 • Zuperboer

  @farmerbn; En zorg voor gronddruk in de regio waar farmerbn vertoeft, is gelijk goed voor jouw EV-positie....;) Je hebt helemaal gelijk, maar is het in het Franse land zoveel beter om te ondernemen?

 • agratax(1)

  Ik vraag me af; "Wat betekent het overdragen van Stikstof rechten aan een nieuwe eigenaar, als daarmee de depositie niet verlaagd wordt?" De stikstof van de boerderij gaat hooguit naar een industrie terrein elders, maar evengoed komt de stikstof uitstoot in de atmosfeer en zal dan op een ander gevoelig gebied (natuurgebied, woonwijk o.i.d.) neer dalen dan eerst. Dit noem ik "Verplaatsen van het probleem". Zowel deze actie al zoveel nieuwe beleid zal het op termijn de Voedselzekerheid niet vergroten en de afhankelijkheid van Nederland aan exportlanden vergroten. Zelfs nu we hebben ervaren hoe gevaarlijk het is als je je als land afhankelijk maakt van enkele exporteurs van cruciale producten, gaan we ook voor voedsel dit beleid via de overheid op termijn invoeren.

 • varken23

  trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-koe-ontspringt-de-dans-het-varken-is-het-haasje~bf56fc8e/

 • porky power

  Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat fosfaat tussen de sectoren niet uitgewisseld mocht en mag worden maar dat ammoniak wel met andere sectoren uitgewisseld mag worden
  Wat een schijn vertoning van schouten

 • Henk 1

  De provincie zegt dat de prijs niet te ver mag oplopen .
  Zogenaamd ter bescherming vd landbouw maar het is om de landbouw goedkoop te saneren.
  Als de stikstofrechten duur zijn zal de prijs van fosfaat en varkens en pluimveerechten dalen.
  Door intern salderen kan de boer die wil uitbreiden goedkoper uitbreiden.

 • farmerbn

  @Zuperboer; ik schreef net over de grens dus niet in onze regio;)
  In Frankrijk boeren is bijna hetzelfde als in Nederland als je veel schuld hebt. Maar als je lekker goed verkocht hebt in Nederland dan is schuldvrij boeren in Frankrijk heel leuk. Stel je voor dat je de rente en aflossing jaarlijks zelf mag houden.

 • D. de Jong

  Overheid speelt balletje balletje, waar per saldo de omgeving niks beter van wordt.
  Fosfaat rechten zijn in het leven geroepen om uit gebreiddelde groei tegen te gaan. Dat is gelukt.
  Schotten in gebieden zijn in de wetgeving bij gevoegd om gebieden te beschermen tegen groei.
  Niet uit ruilen van soorten zit ook in de wet om niet groei van een soort te krijgen.
  Nu doet de overheid zelf iets waar ze decennia wetgeving tegen gemaakt hebben.
  En waar mee ook de leefomgeving wordt besodemieterd.
  NH uit niet concentratie gebieden omruilen tegen extra nox in concentratie gebieden.
  Geen enkele wanklank van de ngo's want die hebben 3 miljard in het verschiet.
  Dus gewoon omgekocht.

 • j.verstraten1

  Porky, omdat de varkenshouderij het niet wilde en de andere sectoren het niet afdwongen

 • Vhouder

  dit is de verborgen agenda het uituindelijke doel de landbouw opofferen voor industrie verkeer en recreatie vakantievluchten gaan bij deze regering voor voedsel

 • anton1937

  Het lost het probleem stikstof niet op het wordt alleen ingewikkelder. Tegelijkertijd blijft de economie stilstaan. De PAS uitspraak gekoppeld met de stikstof uitspraak van de RVS van 29 mei 2019. De habitatrichtlijn van 1994 moet in Brussel herzien worden en nadien kan de uitspraak van 29 mei 2019 in de prullenbak. De economie in Nederland kan dan pas vooruit. Politiek wordt wakker!!!!!!

 • fietskip

  @j.verstraten en dat is maar goed ook!!!
  @Henk klopt helemaal.
  De provincie is tegen prijsopdrijving, maar de provincie is regelgever en koper en kan ook nog bepalen of een koop doorgaat. Dat kan juridisch nooit. Ik ben dan ook bang dat dit dan later door de rechter weer wordt afgeschoten.

 • Alco

  @fietskip.
  Kan zijn, maar dezelfde situatie hebben we nu dus met extern salderen en nu moet het wel kunnen?

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.