Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:28 mei 2020

Droogte houdt aan, watertekort dreigt

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) schaalt deze week op naar een ‘dreigend watertekort’.

De droogte zal de komende weken nog aanhouden en verder oplopen, is de verwachting van de waterexperts in de nieuwste droogtemonitor. De effecten van de droogte zijn het duidelijkst merkbaar in Oost- en Zuid-Nederland. Door het grote neerslagtekort zijn de grondwaterstanden daar gemiddeld tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Aanvoer van rivierwater naar deze gebieden is niet mogelijk. Lokaal vallen watergangen droog.

Neerslagtekort record voor tijd van het jaar

Het huidige neerslagtekort is een record voor de tijd van het jaar, het is iets droger dan het droge voorjaar van 2011. De verwachting is dat de situatie de komende tijd nog niet zal verbeteren. De komende tien dagen blijft het vrijwel droog, in de stroomgebieden van de Maas en Rijn kan het over twee weken weer iets natter worden. Dit water stroomt via de grote rivieren ons land in. De hoger gelegen zandgronden hebben hier echter weinig aan, water stroomt immers niet omhoog. De rivierstromingen zijn momenteel nog wel voldoende om aan de landelijke watervraag te voldoen.

Onttrekkingsverboden

Waterschappen in het Zuiden en Oosten hebben deze week onttrekkingsverboden afgekondigd of bijgesteld. Ook worden de waterpeilen opgezet om het water zoveel mogelijk vast te houden.

Over de landbouw schrijft de LCW: ‘Voor de gewassen op het land is het al langdurig droog. Daar waar voldoende beregend kan worden levert dat nog geen problemen op. Waar dat niet kan, vermindert de gewasgroei. Dit is met name het geval in Zeeland (fruitbomen) en in Zuid-Limburg. Ook op de hogere zand- en dalgronden vermindert de groeikracht van gewassen.’

LCW is een samenwerking van waterschappen Rijkswaterstaat en kennisinstituten op het gebied van water, die op regelmatige basis de landelijke watersituatie bespreken, op het moment dat het droger wordt. Nu er een watertekort dreigt, komen de leden van LCW regelmatig samen en ‘volgt de situatie op de voet’.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Zou na de Covid-19 crisis nu ook nog problemen komen t.a.v. de voedselzekerheid? Als dat zo is dan is het duidelijk dat er iets gedaan moet worden om de tweedeling tussen de haves en de havenots niet nog verder te laten escaleren. Misschien komen onze leve klimaat en biodiversiteit lovers dan tot de conclusie dat ze beter met de landbouw om tafel kunnen gaan, dan de boeren steeds weer te willen dicteren en te vernederen met hun toch erg stigmatiserende opmerkingen. Het beregenen zoals nu gebeurt zal ook een grens hebben nu of in de nabije toekomst.

  • varken23

    google.com/url?q=<>

    In Limburg heeft de bruinkoolwinning in Duitsland veel invloed op het grondwaterpeil. RWE pompt jaarlijks 1 miljard kuub water naar boven.

    Denk dat het limburgswaterschap maar eerst met rwe moet gaan praten voor dat er in limburg een verbod komt op het onttrekken van grondwater.

Of registreer je om te kunnen reageren.