Home

Nieuws

Waterschap doet proef met bemesten Vechtdijken

De komende 3 jaar gaat het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een proef uitvoeren met het bemesten van kleine delen van de zuidelijke en noordelijke dijk langs de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle.

De reden is dat de grasmat daar ter plekke verschraald is en open plekken vertoont, waardoor de sterkte van de dijk afneemt. Een sterke grasmat is een vereiste om bij hoogwater tegen de dijk voldoende veiligheid te bieden. Op basis van de resultaten van de proef beoordeelt het waterschapsbestuur over 3 jaar of het huidige beleid: geen bemesting op dijken, voor bepaalde dijken om aanpassing vraagt.

Verschraalde dijken

Na de dijkversterkingen rond het jaar 2000 is het beheer en onderhoud van de dijken aangepast: verschralen en niet bemesten. Dit betekent dat de dijken jaarlijks 2 keer worden gemaaid en we het maaisel afvoeren. Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen: “Ons beleid is dat het bemesten van dijken niet is toegestaan. Op dijken van klei levert dit een sterke bloem- en kruidenrijke grasbedekking op met een sterk wortelstelsel. Maar op de zanddijken langs de Vecht is er een kantelpunt bereikt, waardoor de begroeiing zich onvoldoende verder kan ontwikkelen. De proef voeren wij uit in afstemming en samenwerking met een aantal pachters en eigenaren van de dijk. Met de resultaten van deze proef kunnen wij beoordelen of het huidige beleid voor het beheer en onderhoud van de Vechtdijken kan worden verbeterd.”

Monsters van bodem

Aan de waterkant van de zuidelijke en noordelijke Vechtdijk zijn 8 vakken gemaakt met een lengte van ieder 60 meter. Deze vakken worden met verschillende meststoffen bewerkt en voor een deel niet bemest. “Jaarlijks onderzoeken wij de vakken op ontwikkeling vegetatie, soortenrijkdom en beworteling en nemen we monsters van de bodem. Zo zoeken we naar wat nodig is voor een optimale grasmat, zodat we de kwaliteit van de grasmat op de dijk kunnen verbeteren”, aldus Breunissen.

Of registreer je om te kunnen reageren.