Home

Nieuws 6 reacties

Vleesheffing en suikertaks opnieuw op tafel

Vlees en suiker kunnen duurder worden gemaakt als onderdeel van een breder plan om de landbouw te verduurzamen.

Dat staat in het rapport 'Tenminste houdbaar tot, bewegen naar een duurzaam voedselsysteem' dat minister Wopke Hoekstra naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het rapport maakt deel uit van zestien studies op verschillende beleidsterreinen in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. In de rapporten is geen rekening gehouden met de huidige crisis rond het Covid-19-virus.

Opties voor toekomstig regeringsbeleid

Politieke partijen kunnen de rapporten als inspiratiebron gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma‘s. De rapporten bevatten opties voor toekomstig regeringsbeleid. Het huidige kabinet levert informatie, maar heeft niet het doel de voorstellen uit te werken of in te dienen.

Het Nederlandse voedselsysteem is niet houdbaar. Verduurzaming van het systeem zal van iedereen aanpassingen vergen. Volgens de studie op gebied van land- en tuinbouw en de verdere voedselketen staat dat “de huidige manier waarop we omgaan met voedsel maatschappelijke problemen” veroorzaakt.

“De emissies van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, stikstofoxiden en methaan, en van ammoniak, nitraat, fosfaat, en andere chemische stoffen (bestrijdingsmiddelen, biociden) die vrijkomen bij voedselproductie zetten milieu en klimaat onder druk. De hoeveelheid land en grondstoffen die voor productie en consumptie van voedsel worden gebruikt, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, en overmatige en ongezonde voedselconsumptie leidt tot een toename van obesitas en andere voedselgerelateerde ziekten.”

Heffingen en subsidies

De overheid kan proberen een omslag teweeg te brengen, bij voorbeeld door in de vorm van heffingen of subsidies financiële prikkels aan te brengen. Maar, zegt de werkgroep, eerst moet duidelijk zijn hoe een duurzaam voedselsysteem er eigenlijk uit moet zien en welke gevolgen dat heeft voor iedereen die in de keten actief is. Nieuw beleid moet gericht zijn op zowel de boeren en tuinders, als de consumenten.

Overdrachtsbelasting op landbouwgrond

Voorbeelden van fiscale prikkels zijn de beperking of afschaffing van de vrijstellingen op de overdrachtsbelasting op landbouwgrond en de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. De werkgroep tekent daarbij meteen aan dat afschaffen van die regelingen ongewenste effecten kan hebben voor de grondmobiliteit en de mogelijkheid om de landbouw te herstructureren of te extensiveren.

Aan de consumentenkant is het mogelijk om niet-duurzaam voedsel duurder te maken. Daarbij wordt gedacht aan vlees en suiker. Berekeningen laten zien dat een verbruiksbelasting op vlees jaarlijks € 850 miljoen kan opleveren vanaf 2023, oplopend tot € 1,7 miljard na 2025. Dat geld kan worden ingezet om bedrijven te helpen extensiveren en verduurzamen.

Lage prijzen voor vlees

De True Animal Protein Price Coalitie is verheugd over de rapportage van Hoekstra. Voorzitter Pier Vellinga zegt dat de lage prijzen voor vlees klimaatschade, ontbossing, verminderd dierenwelzijn, hoge zorgkosten en lage boereninkomens veroorzaken. “Een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees draagt flink bij aan de oplossingen van deze problemen.” Vellinga roept politieke partijen op om de voorstellen over te nemen in de verkiezingsprogramma‘s. “Het levert winst op voor iedereen: goedkopere groenten en fruit, extra geld voor verduurzaming bij boeren, lagere zorgkosten, schoner milieu en meer dierenwelzijn.”

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  Eerst de productiebeheersing afschaffen waardoor de suikerprijzen zijn ingestort en dat vervolgens gaan compenseren met een suikertax. HOE IS HET MOGELIJK! Nog meer druk op de suikerprijzen en de boer financieel nog verder in het nauw. Duurzaamheid over de rug van de boer, beter wordt het niet.

 • breukers1

  Laten we met z'n allen eerst proberen de corona perikelen met zo weinig mogelijk kleerscheuren te doorstaan, daarna kunnen we weer verder fantaseren.

 • anton1937

  Het is een volksbelang dat vlees niet meer belast wordt m n voor de mensen met de kleinste portemonnee en omdat de vlees de belangrijkste aminozuren(eiwit) bevat voor de mens. Bovendien eten b v varkens voor 70% afvalproducten zoals aardappelstoomschillen,tarwe afval voor de bereiding van pasta's,afval uit de melk,bier suiker etc industrie. Houd de overdrachtbelasting van grond overeind.

 • kempen

  Hoeveel mensen zijn er op dit moment al afhankelijk van de voedselbank.
  Als dit soort plannen doorgaan word die groep alleen maar groter.
  Welke politieke partijen streven erna om meer mensen afhankelijk te maken van de voedselbank. Die mogen dit plan in hun partij programa opnemen

 • nvanrooij1

  Het is weer een rapport over de agrarische sector zonder inbreng van de agrarische sector als ik de deelnemerslijst bekijk.

 • arink

  Het zijn juist kansen voor de landbouw om uit de impasse van veel voor weinig te komen, daar is nog nooit een boer langdurig beter van geworden.
  We moeten van het infuus van de multinationals af en zelf het contact met de samenleving herstellen en gifvrij circulaire voeding aanbieden.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.