Home

Nieuws 4 reacties

Verband longontsteking en geiten nog niet gevonden

Er is geen oorzakelijk verband gevonden tussen toename van longontstekingen en geitenhouderijen.

Huisartspatiënten die dichter bij geitenbedrijven wonen hebben 40% vaker longontsteking dan patiënten die niet bij geitenbedrijven wonen. Dat was de conclusie uit een nader onderzoek naar longaandoeningen rond geitenbedrijven in Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nivel en Wageningen Bioveterinary Research.

Wat is de oorzaak van het verhoogde aantal longontstekingen?

Het onderzoeksrapport is duidelijk in de bevindingen: er worden weliswaar meer gevallen van longontsteking gevonden, maar er is geen oorzakelijk verband gevonden. Het ligt echter voor de hand dat de hogere aantallen van longontsteking in de omgeving van geitenbedrijven op de een of andere manier verband houden met de aanwezigheid van die bedrijven.

Er loopt nog een onderzoeksprogramma naar ziekteverwekkers bij patiënten met longontsteking, bij geitenhouders, en op geitenbedrijven bij de dieren in de omgeving. Dat onderzoek moet meer informatie opleveren over de mogelijke verbanden tussen de geitenbedrijven en longontsteking in de omgeving.

Is er ook naar andere veehouderijbedrijven gekeken?

Het onderzoek naar longontsteking in de nabijheid van geitenbedrijven in Gelderland, Overijssel en Utrecht is een vervolg op eerder onderzoek in Brabant en Limburg. In het onderzoek is ook gekeken naar de aanwezigheid van schapenbedrijven. Voor schapenbedrijven zijn de bevindingen wisselend. In sommige gebieden is er wel sprake van een verhoogd aantal longontstekingen, in andere niet. Dat was het geval bij het onderzoek in Brabant en Limburg en nu ook weer bij het onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht.

40% meer longontsteking; hoeveel patiënten zijn dat?

Bij het onderzoek is gekeken naar huisartsenpraktijken met in totaal ruim 74.000 patiënten in de jaren 2014 tot en met 2017. Gemiddeld hebben huisartsen jaarlijks te maken met 12 tot 20 gevallen van longontsteking op 1.000 patiënten. Praktijken met veel bewoners in de buurt van geitenbedrijven hebben te maken met 16 tot 20 longontstekingen per 1.000 patiënten en huisartspraktijken met weinig bewoners in de buurt van geitenbedrijven hebben te maken met ongeveer 12 tot 15 longontstekingen per 1.000 patiënten.

Hoe weten ze dat er vermoedelijk een verband bestaat met geitenbedrijven?

Bij het onderzoek is de afstand tussen de adressen van de patiënten en de dichtstbijzijnde geitenbedrijven berekend. Vervolgens is gekeken naar het aantal gevallen van longontsteking bij die patiënten in relatie tot de afstand tot geitenbedrijven. Daarbij bleek: hoe dichter bij een geitenbedrijf, hoe hoger het aantal longontstekingen per 1.000 patiënten. Ter controle is ook gekeken naar gordelroos in relatie tot de afstand tot geitenbedrijven. Daarbij werd geen verband gevonden.

Lees ook: Geitenhouderijen aan de luchtwasser

Laatste reacties

 • Vhouder

  foute kop verband longontsteking bij geitenhouderij wel gevonden oorzaak niet je zou verwachtten dat na zoveel onderzoek de oorzaak toch wel gevonden zou zijn

 • Gebageit

  Tusssen de 12 en 20 of tussen de 16 en 20.....
  Waar praten we überhaupt over, niet gek dat ze niks kunnen vinden, in nederland zitten zoveel anderen (veehouderij)bedrijven die ook van invloed op van alles en nog wat kunnen zijn vlak bij geitenbedrijven. Alle veehouderij weg in nederland en niks meer eten, wat zou nederland dan gezond zijn....

 • pietervanderkolk

  Zullen we ook eens onderzoek doen naar het verband tussen longontsteking en de bevolkingsdichtheid? Of verband longontsteking en industriële activiteiten. Of verband longontsteking en afstand tot drukke autoroutes. Of in de buurt van industrie? Of in een buurt waar verplegingshuizen staan? Waar je ook leeft ter wereld zijn er altijd interacties tussen omgeving en gezondheid te vinden? Je zou alleen al ziek worden van de zorgen die het meebrengt. Mogelijk gaan mensen die dicht bij een geitenbedrijf wonen in de afgelopen jaren wel eerder met een longprobleem naar de huisarts uit angst voor Q-koorts of omdat ze gelezen hebben dat je mogelijk sneller een longontsteking krijgt. Zo diagnostiseert een huisarts daar vanzelf daar meer longontstekingen. Veel mensen hebben soms een lichte longontsteking zonder dat ze het weten en naar een huisarts gaan. Met zulke onderzoeken maak je mensen ziek van angst.....

 • JanBraakman

  @pietvanderkolk Onderzoek naar verband tussen longontsteking en stedelijke gebieden is al gedaan. Volgens RIVM: "De effecten op de luchtwegen van veel veehouderijen in de omgeving zijn vergelijkbaar met de effecten van luchtverontreiniging door verkeer in stedelijke gebieden."

Of registreer je om te kunnen reageren.