Home

Nieuws

Twijfel in EU over GMO als hulpmiddel sierteeltsector

De Gemeenschappelijke Markt Ordening is niet direct geschikt om de sierteelt te steunen, zegt EU-commissaris Janusz Wojciechowski.

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski vindt dat de GMO-verordening niet direct het juiste instrument is om de sierteelt te steunen in deze coronacrisis. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van landbouwminister Carola Schouten.

650.000 banen in sierteelt op het spel door coronacrisis

De Eurocommissaris heeft wel oog voor de prangende situatie in de sierteelt, waar 650.000 banen op het spel staan in Nederland en Italië. Wojciechowski geeft aan dat de langetermijneffecten op de markt moeilijk te voorspellen zijn en dat er grenzen zijn aan de budgettaire mogelijkheden.

Verdeeldheid binnen EU over inzet GMO

Over het inzetten van de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) voor de opkoop van producten waar geen afzet voor is, blijkt grote verdeeldheid in Europa. Veel lidstaten pleiten ervoor om de regeling klaar te zetten om in te kunnen grijpen. Sommige landen vinden dat de lijst van producten die onder de GMO-verordening vallen, moet worden uitgebreid, anderen willen de steunlimiet voor de groenten- en fruitsector onder de GMO-verordening verhogen.

Lees verder onder de foto

Volgens Eurocommissaris Janusz Wojciechowski zijn er grenzen zijn aan de budgettaire mogelijkheden om door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de sierteelt, te steunen. - Foto: EPA
Volgens Eurocommissaris Janusz Wojciechowski zijn er grenzen zijn aan de budgettaire mogelijkheden om door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de sierteelt, te steunen. - Foto: EPA

Zorgen over functioneren Europese interne markt

Bij de Landbouwraadsvergadering blijkt dat veel Europese lidstaten bezorgd zijn over het functioneren van de Europese interne markt voor voedsel vanwege de coronamaatregelen. “In deze fase is het snel operationeel krijgen van de green lanes, om passage binnen grenzen te faciliteren, noodzakelijk”, vindt Schouten.

De green lanes (groene banen) moeten ervoor zorgen dat er een snelle doorgang mogelijk is bij grensovergangen. Sommige lidstaten zijn voor hun voedselvoorziening sterk afhankelijk van import. De lidstaten vragen om de green lanes in te stellen voor voedsel, veevoeder, uitgangsmateriaal, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, diermedicijnen, verpakkingsmaterialen en voedsel. Ook voor levende dieren moet de wachttijd minimaal zijn.

Het goed functioneren van de buitengrenzen voor zowel import als export en het belang van het accepteren van kopieën van gezondheidscertificaten is eveneens een zorgpunt van veel lidstaten.

Landbouwcommissaris Wojciechowski vindt dat Europa goed moet samenwerken om het functioneren van de voedselketen zeker te stellen. Vrij verkeer van goederen staat wat hem betreft daarin centraal. De Europese Commissie heeft daarom een nieuwe richtlijn gemaakt.

Extra budget naast GLB

Diverse lidstaten pleiten, net als de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca, voor extra budget naast de beschikbare gelden voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Ze vinden dat het GLB niet bestand is tegen een crisis van deze proporties en dat de inzet van extra geld en regelingen onvermijdelijk is. “Juist in tijden van crisis moet de solidariteit tussen lidstaten zichtbaar zijn”, vinden ze. Vrijwel alle lidstaten zijn ook voor soepelere regels voor de gecombineerde opgave en voor vervroegde uitbetaling van de toeslagen.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.