Home

Nieuws

Prijs agrarische grond stabiliseert

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 uitgekomen op € 64.400 per hectare.

Dat is vrijwel gelijk aan de prijs van het laatste kwartaal van 2019, toen de prijs voor een hectare gemiddeld € 64.700 bedroeg. Dat blijkt uit een nieuwe kwartaalupdate van het Kadaster.

Bouwland goedkoper, grasland duurder

De gemiddelde prijs van bouwland is met 1% licht gedaald tot € 72.100 per hectare. Dat was in het laatste kwartaal van 2019 € 73.000. Dit is tegen de verwachtingen van marktanalisten en makelaars in. Zij verwachtten juist dat de prijs voor een hectare bouwland sneller zou stijgen dan een hectare grasland, door een toenemend aantal stoppers in de melkveehouderij. Afgezet tegen geheel 2019 (€ 71.200) is de prijs voor een hectare bouwland toegenomen met 1%.

De prijs voor een hectare grasland is daarentegen juist toegenomen met 2% tot € 59.000 per hectare. Dat was in het laatste kwartaal van 2019 nog € 57.700. Afgezet tegen geheel 2019 (€ 56.500) is de prijs voor een hectare grasland met ruim 4% toegenomen.

Grondhandel vlakt af

In het eerste kwartaal is ruim 8.100 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is evenveel als in het eerste kwartaal van 2019. Door het seizoenpatroon is een vergelijking met een voorgaand kwartaal niet zinvol.

Gemeten over de laatste vier kwartalen (2019-Q2 t/m 2020-Q1) is in totaal 29.300 hectare grond verhandeld. Dat is 14% minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de laatste vier kwartalen is met 0,2% gedaald van 1,9% naar 1,7%.

Lees meer over agrarisch vastgoed in dit dossier. Weten wat de buurman betaalde voor grond? Of bekijk gemiddelde grondprijzen bij je in de buurt. Check: Koopaktes en grondprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.