Home

Nieuws 10 reacties

Nog veel onzeker over stikstofaanpak

Landbouwminister Carola Schouten publiceerde vrijdag na het kabinetsberaad een uitgebreide brief over de voorgenomen stikstofaanpak. Maar de gewenste duidelijkheid is er nog lang niet.

Hoe wordt extern salderen geregeld?

Bij extern salderen kunnen bedrijven stikstofruimte van elkaar overnemen. Salderen met veehouderijbedrijven is vooralsnog niet mogelijk. De provincies gaan een centrale rol spelen bij extern salderen. Provincies moeten een afweging maken of in een specifieke situatie – passend binnen de gebiedsplannen – extern salderen kan worden toegepast. Hoe en volgens welke beleidsregels is nog ongewis.

Wanneer? De minister maakt samen met de provincies voor de zomer duidelijk hoe en wanneer extern salderen met veehouderijbedrijven wordt opengesteld.

Welke voermaatregelen neemt de minister?

Er komt een norm voor het ruw-eiwitgehalte in mengvoer. Hoe hoog die norm wordt is nog onbekend. Er komen geen normen voor ruwvoer.

Wanneer? De minister verwacht dat de regeling niet eerder dan per 1 september van dit jaar van kracht wordt. Ze belooft nog deze week de concept-regeling openbaar te maken.

Wat houdt de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen in?

De landelijke beëindigingsregeling is bedoeld voor bedrijven die relatief veel stikstofeffect hebben op kwetsbare Natura 2000-gebieden. Er komt een drempelwaarde. Bedrijven met een depositie onder de drempelwaarde kunnen niet aan de regeling meedoen. Hoe hoog de drempelwaarde wordt is onbekend.

Wanneer? De regeling moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie en gaat op zijn vroegst begin 2021 in.

Blijft PAS-melding definitief legaal?

Minister, parlement en provincies willen de legaliteit van zogenoemde PAS-melders garanderen. Maar definitieve zekerheid is er nog steeds niet. De minister wil ruimte die door afromen bij extern salderen vrijkomt ook gebruiken om PAS-meldingen legaal te houden. Daarnaast zet het kabinet een ontwikkelreserve in voor de PAS-melders. Desalniettemin kan zelfs daarmee niet in alle gevallen zekerheid worden geboden aan de PAS-melders. De minister schrijft daarover: “In die gevallen zal maatwerk worden geboden binnen de gebiedsgerichte aanpak om, zoveel mogelijk, meldingen legaal te houden.”

Zijn beweiden en bemesten vrijgesteld van vergunning?

Minister, parlement en provincies willen geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Dat is de lijn van de overheden bij verschillende procedures. Zekerheid kan de minister echter nog niet bieden, omdat de rechter uiteindelijk beslist. Rijk en provincies hebben afgesproken dat ze voorlopig niet actief zullen controleren op vergunningen voor beweiden en bemesten.

Wordt de verminderde stikstofuitstoot als gevolg van de coronacrisis ingeboekt als stikstofwinst?

Het KNMI schat dat de concentraties van stikstofoxiden (vooral uit verbrandingsmotoren) boven Nederland tussen de 20 en 60% lager liggen dan normaal door de coronamaatregelen. Het structurele effect van de coronacrisis is pas later te bepalen. Het kabinet houdt wel rekening met de omvang, de timing en de financiering van de maatregelen, maar boekt de stikstofwinst niet in. Voor de ammoniakuitstoot heeft de coronacrisis vooralsnog nauwelijks effect.

Mogen boeren protesteren tegen de stikstofplannen?

Voor demonstraties worden tot 1 september geen vergunningen afgegeven vanwege een verbod op samenkomsten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • haj146

  Beweiden en mesten is maar kwestie van tijd dat de rechter dit gaat verplichten.

  Voor de pas was er ook handel in rechten mogelijk. Hoe moeilijk kanhetzijn om dat weer te doen? Of is het toch de bedoeling datiedereen behalve de veehouders die rechten opkopen....

  - Deze reactie is deels aangepast door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Zuperboer

  Ik mis nog één vraag(3 subvragen) om eindelijk eens een goed antwoord op te krijgen Jan: "Wát is de definitie van Kringlooplandbouw"? Wat zijn de eisen/voorwaarden? Wat wordt het verdienmodel? Nou, ik ben benieuwd of we hier ooit antwoord op gaan krijgen. Of is de kringloop symbolisch en bedoelt ze er de gehaktmolen mee waar de sector doorheen moet?!

 • Jaap39

  @zuperboer
  Indien mensen poep niet in de kringloop van landbouw terug gebracht gaat worden zal kringloop landbouw feitelijk niet bestaan.

 • @123

  Een interessant artikel op geenstijl.nl Driekus Vierkant: Stikstof,de tien WTF momenten.Eindelijk worden er journalisten wakker, voor als het nog niet te laat is.

 • @123

  In de telegraaf vanmorgen : "Twee energiecentrales stoten meer stiksof uit dankzij een rekentruk" , waarom komen de politici overal mee weg of slapen alle journalisten om dit eens goed aan de kaak te stellen.

 • JanBraakman

  @123 Die rekentruc van de energiecentrales waarover de Telegraaf schrijft is boven water gehaald door 'slapende' journalisten van dagblad Trouw, weekblad Groene Amsterdammer en het journalistiek platform Investico.

 • @123

  @JanBraakman ,waarom komt het nu aan het licht terwijl de stikstofmaatregelen door het kabinet er net doorheen worden gejaagd en waar was de MOB die anders overal bij de boeren wat kan vinden?

 • JanBraakman

  @123 Bij elk verhaal dat in de pers verschijnt kun je de vraag stellen: 'Waarom nu?" Ik kan die vraag niet beantwoorden voor Investico. Dus stel die vraag daar. Wat betreft MOB: die zit 'achter boeren aan', maar even goed ook achter energiecentrales, vliegvelden en andere stikstofuitstoters. Voor vragen over MOB kun je het best terecht bij MOB - die heeft ook een eigen website waarop ze uitleggen wat ze doen.

 • trekker123

  Planet of the humans van Michael Moore al gekeken?
  <>

 • haj146

  Nou nou boerderij, mijn reactie, die vrij normaal was volgens mij, weghalen.. en dan lees je in het weekblad de column van die w bruijl die oa Poetin en trump Corona toewenst. Ja het staat er letterlijk... toch maar eens overwegen om dit dure abonnement op te zeggen. Lijkt wel staatstelevisie

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.