Home

Nieuws 32 reacties

Landbouw Collectief ziet geen heil in gesprek

Het Landbouw Collectief ziet vooralsnog geen reden het overleg met landbouwminister Carola Schouten te hervatten.

Schouten nodigde afgelopen zaterdag in Nieuwe Oogst het collectief uit weer te gaan praten. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief zegt in een reactie dat de minister eerst een fundamenteel andere opstelling in moet nemen. “Dat heb ik haar niet horen zeggen. Doorgaan onder de huidige condities heeft geen zin”, aldus Dijkhuizen.

Doorgaan onder de huidige condities heeft geen zin

Schouten zegt in Nieuwe Oogst naar aanleiding van het vorige week woensdag vastgelopen overleg: ‘We moeten een uitweg vinden uit dit buitengewoon ingewikkelde stikstofdossier. Als we nu het probleem laten bestaan, is de stikstof straks een beperkende factor als we uit de coronacrisis komen’.

Kamer informeren over de stikstofproblematiek

De minister wil over een paar weken de Tweede Kamer nader informeren over de stikstofproblematiek. Daarbij zal ze ook ingaan op de voortgang van het overleg met het Landbouw Collectief, de voorgenomen voermaatregelen en andere regelingen, zoals de gerichte opkoop van bedrijven (in samenspraak met provincies) en de subsidieregeling voor innovatieve verbeteringen aan stallen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Bedragen inzetten

Het kabinet heeft € 172 miljoen uitgetrokken voor innovatie, terwijl € 350 miljoen beschikbaar is voor de opkoop van bedrijven. Op dit moment wordt geïnventariseerd op welk moment die bedragen het best kunnen worden ingezet en of er wellicht meer bij moet.

De minister zal te zijner tijd naar verwachting het Landbouw Collectief uitnodigen een visie te geven op te plannen. Er is de minister veel aan gelegen het stikstofdossier vlot te trekken, voordat de economie na het coronatijdperk weer op gang komt.

Mobilisation for the Environment

Ondertussen heeft Mobilisation for the Environment een eigen stikstofreductieplan aan de minister voorgelegd, dat onder andere een inkrimping van de veestapel bevat van 35 tot 45%. MOB zegt dat daar wel een Transitiefonds tegenover moet staan om boeren bij een omslag naar kringlooplandbouw te faciliteren.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Alco

  Als je ons land naar de donder wilt laten gaan moet je MOB zijn gang laten gaan.

 • kraats

  Corona lost ook problemen op …
  Kijk nou naar de stikstokuitstoot op satelietkaarten; geen koe, varken of kip minder maar wel verkeer, vliegtuigen en industrie wat stilstaat. Dat geeft toch te denken ??

 • Zuperboer

  Die Vollenbroek heeft wel lef. Iets zegt me dat al die postcodeloterij-connecties al wat langer met het Ministerie in overleg zijn dan het LC. Het ziet er naar uit de het Europees Hof voor de rechten van de Mens de volgende halte gaat worden. De landbouw beschikt over heel veel vergunde stikstof. Daar zal t madam Schouten om te doen zijn. Gratis weghalen ten behoeve van de luchtvaart, verkeer en industrie die z'n zaakjes niet op orde heeft gehad. Die domme boertjes overrompelen we wel ff.

 • René de jong

  Kringloop eiwit verbouwen voor de Vega, bemesten met rioolslib & uitsluitend verkrijgbaar bij de MOB-Donalds.
  Verder Vega uitsluitend toestaan bij gesloten kringloop dus met "hûsketonne" of retour vracht rioolslib naar Zuid-Amerika.
  Bord gras voorzetten kan ook.

 • @123

  Waaraan meent de MOB het recht te moeten hebben om te komen met een eigen stikstofplan ,,nog te beroerd om de grote industrieën zonder NB vergunning en met veel N uitstoot aan te pakken en wel iedere keer zitten te hakken op de veeteelt, de geloofwaardigheid heeft dit clubje allang verloren.Gesubsidueerd tot en met door de overheid en nu ook nog met hun onder een hoedje spelen.

 • agratax(1)

  We zullen ons moeten neerleggen bij het feit, dat de Nederlandse politiek liever alle voor de burger benodigde zaken uit goedkope landen halen. Het gaat de laatste decennia niet alleen ver voedingsmiddelen, ook medicijnen en zelfs openbaar vervoer laten we door buitenlanders verzorgen. Bij veel van deze zaken hebben ze goedkoop als doel gesteld en dat lukt bij de voedingsmiddelen niet, dus vonden ze de fosfaat en stikstof "stok" om de agrarische hond te slaan. De burger zal de corona crisis snel vergeten zijn en over gaan tot de orde van de dag "Goedkoop en vervuiling elders op de wereld" ,want dit betekent dat je Progressief bent en dat wil bijna iedereen van links tot rechts.

 • Maas1

  Dit gesodemieter begon met Volkert van der G inmiddels zijn wij vele zweepslagen verder.


  Trek de stekker maar uit die zeep kist naar de kelder met die handel. Laat de boel maar naar de bliksem gaan.

 • anton1937

  Dat Het Landbouw collectief van de minister vooraf wil horen wat zij komt bieden is begrijpelijk alleen maar met elkaar kletsen of je tot elkaar kunt komen is zinloos.
  De toon van het MOB is weer verraderlijk en getuigt van geen begrip voor de werkelijkheid. Op 29 mei 2019 kreeg het MOB van de RVS het voordeel van de twijfel. In een uitspraak van 78 pagina's( monsterlijk groot) werd de PAS regeling onwettig verklaard. Een parlementaire enquete door de Tweede kamer is het enige juiste oplossing om de helderheid en de juistheid van die uitspraak van 29 mei 2019 te onderzoeken. Onder andere Diederik Samson(PvdA) als bedenker van de PAS kan helder maken wat de bedoeling van de PAS is ,wel iets anders dan de uitspraak van de RVS van 29 mei 2019 en Vollebroek wordt op zijn nummer gezet

 • Bertus Buizer

  Verspeelt het Landbouw Collectief nu ook haar laatste beetje krediet?

  Minister Carola Schouten - misschien wel de beste landbouwminister sinds de tweede wereldoorlog ! - doet er goed aan haar juridisch gemotiveerde (voer-)spoor - gezien ook de les die de coronacrisis ons nu leert - in te bedden in een duidelijk beleid voor een financieel-economisch perspectiefvolle ecologisch verantwoorde landbouw, bijvoorbeeld in het kader van de (nieuwe) Europese Green Deal. True Cost Accounting (de werkelijke kosten uitdrukken in de prijs) kan daarbij een goed instrument zijn.

  Als de minister wil, kan zij in de EU Green Deal wat betreft de landbouw behoorlijk de toon zetten. Maar de tijd dringt wel.
  Zie ook (open URL): bit.ly/2UK0cqO

 • veldzicht

  En daar heb je Bertus Buizer ook weer.Probeert hij nu ook al de corona uitbraak de boeren in de schoenen te schuiven.

 • Alco

  Nee @Bertus.
  De ommekeer is aanstaande!!!!!
  We laten ons niet meer met chantage van derogatie besodemieteren.

 • Maas1

  Het gaat hier niet meer over van Vork naar Bord maar van Vork naar Schoorsteen.

 • Bolder01

  Maas 1,,, ZO DENK IK ER OOK OVER ,,als de natuur zooooooo heilig is, doet een sigaretten peuk wonderen😜

 • Maas1

  Bolder 01 zo bedoel ik het niet.
  De mens vraagt om brood en men zet hem een steen voor!🙃

 • kenmvdwind

  Bertus preekt voor eigen parochie, hij moet gewoon ff op Tristate City Europe kijken en toegeven dat er heel wat anders achter zit, dan dat men zogenaamd kringloop bezig wil zijn!

 • bori

  Telkenmale laat Vollenbroek weer blijken ,dat hij zijn kinderjaren nog steeds niet is ontgroeid.
  Hij wil weer terug naar het kleinschalig soort bedrijfjes ,waar hij is opgegroeid.
  Dat was in de jaren vijftig al geen verdien model en nu al HELEMAAL niet.
  Bovendien moet dan eerst de halve sector nog worden gesaneerd.
  JA INDERDAAD HIJ DURFT WEL.

 • mariapeel

  Goed bezig landbouw collectief 👍. We laten ons niet voor de gek houden. Alles is meer auto vliegtuig huizen industrie. Boeren al jaren minder....... 1grote wassen neus. Heel politiek den haag bestaat uit natuur Bobo, 's en vega ambtenaren die anti vee zijn. Dat is 't probleem en anders niks. Dus eerst in kaart brengen hoeveel ambtenaren vega of vegetariër zijn? Denk daar maar eens over na. Is pure vals spelen wat in den haag gebeurd

 • gjh

  Bertus de zuiger we laten ons niet kisten door een domme minister van landbouw je begrijpt het wederom weer niet . Ik denk dat je teveel wortels eet

 • rverheij

  Een deel van de vervuilende stikstofoxide word door ammoniak geneutraliseerd/ reageerd en valt uiteen in n2 gas (78% van in de lucht) en h2o.
  Minder ammoniak zorgt juist voor meer stikstofoxide,
  Blijkbaar houden ze daar ook geen rekening mee.
  Daar kan ik met mn boerenpetje niet bij.

 • boer a

  @rverheij, is dat niet het principe van het gebruik van AdBlue bij dieselmotoren?

 • anton1937

  Bertus Buizer ik ben het niet eens dat Schouten een van de beste ministers van landbouw is van na de oorlog. Ik vind haar zeer zwak misschien wel goed bedoeld maar zij mist kwaliteit,dat is jammer voor de Top Nederlandse landbouw die zich nu niet kan ontwikkelen met een zwakke minister van LNV .Het landbouw Collectief onder leiding van Aalt Dijkhuizen doet het prima.Gelukkig is er nu weer een minister van LNV maar we moeten meer kwaliteit hebben.

 • melkveehouder .

  Bertus is er ook weer. Altijd goed voor een knuppel in het hoenderhok te gooien en er dan met de staart tussen de benen tussenuit te knijpen. Als de boeren zich onderling niet afvallen en het Landbouw Collectief onvoorwaardelijk blijven steunen, dan heeft Schouten een uitdaging.

 • goodwillxxll

  Boeren wordt nu toch eens wakker!

  Iedereen beseft dat je een hoge prijs betaald als je de wetenschap nu negeert. (corona)
  Het beleid wordt bepaald door de wetenschap, iets anders hebben wij niet.

  Je hoeft het RIVM niet op te hemelen, zij doen zo goed mogelijk hun werk.
  De medewerkers doen dit objectief en in dienst van de bevolking.

  Als hetzelfde RIVM met cijfers komt omtrent de stikstof problematiek kun je het niet maken ditzelfde instituut af te schieten alleen omdat die je niet bevallen.

  Vervolgens je in allerlei bochten te wringen om toch je gelijk te willen krijgen siert de boeren niet.
  De goodwill die er bij de bevolking was is door dit soort gekronkel snel verbleekt.
  Ook de vertegenwoordiging van Farmers Defence Force doet de de boeren beslist geen goed!

  Boeren, wordt nu toch eens slimmer....

 • bori

  Beste goodwillxxll ,
  BOEREN ZIJN VORIG JAAR OKTOBER WAKKER GEWORDEN>
  ZE HEBBEN ER GEEN ZIN MEER IN OM ZICH VOORAL DOOR LINKS NEDERLAND TE LATEN GEBRUIKEN.
  JAMMER DAT JE DAT NIET SNAPT>

 • Geert Talsma

  Carola Schouten: Je moet opkomen voor datgene waarvoor je verantwoordelijk bent.

  Je aanpak bepaalt of je je ambt mag blijven uitvoeren.

 • jan4072

  Waar ik mij het meest aan erger is dat onze regering zit te zeiken over een beetje stikstof op een z.g natuurgebied wat helemaal geen natuur is maar een kunstmatig aangelegde tuin op kosten van de gemeenschap. Die tuin had ook makkelijk in bijv. N.O Groningen aangelegd kunnen worden. In Groningen willen ze toch geen veehouderij. Maar ons grootste probleem is de opwarming van de aarde (broeikas effect) en dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vliegtuigen. Als de regering echt wat aan het milieu wil doen dan begin je met Schiphol aan te pakken. Maar dat doen ze niet want Schiphol, de vliegtuigbouwers en andere multinationals hebben veel pluche zetels te vergeven. Onze politici zitten er alleen om (in de toekomst) hun zakken te vullen en dan moeten er geen boeren dwars gaan liggen.

 • Henk 1

  Goodwillxxll het gaat erom wel beleid je maakt met uitkomsten van cijfers van het rivm.
  Al doek je de hele landbouw op dan nog zijn bepaalde natuurgebieden niet houdbaar.
  Los van de vraag wat het hobbyen/tuinieren van een select groepje mag kosten.
  Als een aantal boeren dat wil stoppen op een nette manier uitgekocht wordt heb ik geen probleem mee om zo de bouw/industrie ruimte te geven.
  Als de blijvers maar op een perspectiefvolle manier door kunnen boeren.
  Het belangrijkste is boeren:HOLD THE LINE!!!!
  ALLEEN SAMEN BEREIK JE WAT.
  Anders is het verdeel en heers!

 • agratax(1)

  @goodwillxxll. Het gaat bij het Stikstof debat niet over Heeft de wetenschap gelijk of de praktijk. Of gaat het over Boeren contra Natuurbeschermers? Nee het gaat in mijn beleving meer over Voedselzekerheid voor de mensheid. Die komt niet voor de rijke Nederlander in het geding, maar voor de armen op deze aarde, waarvan elke dag bedel beelden zien van Hulporganisaties. Helaas ook in ons land worden de rijen bij de voedselbank langer en langer, dit betekent dat voor deze mensen voedselzekerheid (volgens FAO norm) in gevaar komt. Dit denkt onze overheid, gestuurd door Links Progressief Nederland op te lossen met kringloop (wat dit ook mag zijn) en bescherming Natura 2000 en zoveel mogelijk loslopende wolven om in de Natura 2000 gebieden de fauna te verorberen. De schuldige van de teloorgang van de fauna behoef ik niet aan te wijzen, is bij voorbaat reeds gedaan door Progressief Links Nederland.

 • veldzicht

  Volgens mij had het L.C. niet zo de nadruk moeten leggen of de landbouw een beetje meer of minder stikstof uitstoot .Gelijk moeten zeggen ;de landbouw 45% vanuit de natuur zelf 35 % de rest verkeer ,vliegtuigen e.d..De eerste 2 is geen probleem is allemaal plantaardig wat allemaal weer wordt opgenomen door de planten het volgende jaar dan waren ze uitgepraat.Nu lopen ze maar te steggelen of de landbouw voor 25% of 45 % verantwoordelijk is van het grote kwaad terwijl het niks te maken heeft met aarde opwarming of de gezondheid van de mensen en achter uit gaan van de natuur.

 • agratax(1)

  @Bertus B. Gezien je uitspraken denk ik dat je tot het Linkse blok behoort. Niets mis mee alleen je bent al net zo sociaal alle Linkse partijen, Eerst je eigen hobby m.b.t. milieu en bio diversiteit uitleven en daarna tot de conclusie komen, dat er heel veel mensen geen goede voeding hebben, omdat de rijken dat opkopen. Het zou verstandig zijn als je eens de FAO gedachten over Voedselzekerheid naloopt en dan gaat denken waarom hebben we 100 jaar gelden kunstmest ingevoerd en waarom verbouwen de meeste biologische boeren minder product per oppervlakte eenheid dan die ander boeren. Tot slot nog even de rekensom maken 9 miljard mensen X min. voedselbehoefte volgens de FAO richtlijn, daarna de productie uitwerken via de biologische landbouw methode. Mijn vrees is, dat er dan geen voedselzekerheid is en zelfs de voedselveiligheid in gevaar komt. De keus is een de progressieven waar hun voorkeur ligt, de armen in Afrika hebben hun keus al gemaakt Vluchten naar het Rijke Europa.

 • veldzicht

  @agratax(1) Je bedoelt a-sociaal als alle linkse partijen.En ach laat die Bertus B. toch,hij schept er voldoening in een beetje tegen die boeren aan te schoppen wat we onderhand wel gewend zijn vanuit die kringen, en wordt niet gehinderd door enig verstand van zaken.

 • Alco

  Ach @agratax. Links en midden hebben in principe dezelfde drive.
  Echter snappen de linksers niet dat er verdiend moet worden om überhaupt sociaal te kunnen wezen.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.