Home

Nieuws

Knops: € 24 miljoen voor opknappen pachtbedrijven

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft € 24 miljoen extra nodig om achterstallig onderhoud aan pachtbedrijven te laten uitvoeren.

In dat bedrag is een deel gereserveerd voor asbestsanering. Knops meldt dat in antwoord op Kamervragen van de Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jan Middendorp (VVD). Aanleiding is een uitspraak van de rechter, die het Rijksvastgoedbedrijf dwong de pacht voor een verouderd bedrijf te verlagen.

130 klachten

Het Rijk heeft elk jaar een half miljoen op de begroting staan voor onderhoud aan pachtboerderijen. Vorig jaar is daar eenmalig € 1,3 miljoen extra voor uitgetrokken.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als verpachter van 164 bedrijven te maken gehad met 130 klachten. De minister vindt het van belang dat het achterstallig onderhoud van agrarische bedrijven in eigendom van het Rijk wordt ingehaald. Daarvoor moet geld vrijkomen in de voorjaarsnota, waarover nu in het kabinet wordt gepraat.

Pachtadministratie op orde

Naast het onderhoud aan de bedrijven, heeft het Rijksvastgoedbedrijf ook de pachtadministratie op orde moeten brengen. Volgens de minister werd het Pachtprijzenbesluit niet goed toegepast en was de doorberekening van de waterschapslasten niet op orde. Een deel van de onvolkomenheden is opgelost door de te veel betaalde pacht aan de pachters terug te betalen.

Tientallen jaren niet gerenoveerd

Sommige pachtbedrijven zijn al 70 jaar niet meer gerenoveerd. Daardoor is er niet alleen sprake van achterstallig onderhoud, maar zijn de gebouwen ook niet meer toegerust op de omvang van nieuwe machines en is de indeling niet meer van deze tijd. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de bepaling van de pachtprijs.

Strategisch doel

De 164 pachtbedrijven in eigendom van het Rijk hebben een strategisch doel of ze kunnen worden bestemd voor compensatie voor bedrijven die elders, bijvoorbeeld vanwege de stikstofproblematiek, worden uitgekocht. Bedrijven en agrarische gronden met een strategische bestemming kunnen in de toekomst mogelijk een andere planologische bestemming krijgen. Van de 164 bedrijven hebben er 153 een strategisch doel.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.