Home

Nieuws 2 reacties

Indiening Gecombineerde opgave loopt achter

Eind april zijn minder Gecombineerde opgaves ingediend dan in 2019, de deadline blijft 15 mei.

Het aantal ingediende Gecombineerde opgaves loopt achter ten opzichte van 2019. Eind april waren ongeveer 25.000 opgaves inclusief landbouwtelling ingediend. Dat is 10% minder dan vorig jaar. Dat meldt RVO.nl, die wijst op de invloed van onder meer het weer en feestdagen.

Deadline blijft 15 mei

De deadline voor het indienen en aanvragen van subsidies blijft 15 mei benadrukt RVO. Wel kunnen opgaves die tijdig zijn ingediend (dus uiterlijk 15 mei) nog aangepast worden tot en met 9 juni zonder dat de zogenoemde termijnkorting wordt toegepast. Dat heeft te maken met de coronacrisis waardoor het lastiger is om hulp te krijgen bij de aanvraag. Als de aanvraag na 15 mei ingediend wordt geldt wel de normale termijnkorting volgens RVO.

Let op fosfaatruimte

Een van de aandachtspunten dit jaar is de wijziging van fosfaatklasses en de aanpassing van fosfaatgebruiksnormen. Op grond met fosfaattoestand hoog is de fosfaatnorm verlaagd. Op grasland van 80 naar 75 kilo fosfaat, op bouwland van 50 naar 40 kilo. Als geen informatie per perceel wordt doorgegeven over de PAL waarde en het Pw-getal per perceel geldt automatisch fosfaattoestand hoog en de laagste fosfaatbemestingsnorm.

Fosfaatklasse neutraal dit jaar gesplitst

De fosfaatklasse neutraal is dit jaar gesplitst in neutraal en ruim voldoende. Op percelen met de klassering ‘ruim’ is de fosfaatnorm gelijk gebleven. Op de nieuwe klasse ‘neutraal’ mag iets meer fosfaat aangewend worden. Ook op grond met fosfaatklasse ‘laag’ mag iets meer fosfaat.

De totale fosfaatruimte op een bedrijf is onder meer van belang voor de bemesting. Op veebedrijven is de fosfaatruimte medebepalend voor de hoeveelheid melkvee en de verplichte mestverwerking.

Indiening Gecombineerde opgave loopt achter

Herinneringen

RVO gaat vanaf 4 mei herinneringen sturen aan relaties die nog niet zijn begonnen aan de Gecombineerde opgave 2020. Iedereen met een actief mailadres krijgt een herinnering per mail, anderen krijgen die per post. Vanaf 6 mei worden ook herinneringen verstuurd naar relaties die wel zijn begonnen aan hun opgave maar die niet binnen 5 dagen hebben afgerond.

Laatste reacties

  • Vhouder

    overal maand uitstel hier weer niet die Carola moet haar naam maar veranderen in carona

  • Zuperboer

    Is er al iets bekend over de derogatie? Of heeft Carola uitstel gekregen?

Of registreer je om te kunnen reageren.