Home

Nieuws 13 reacties

Gelderland vraagt Schouten clementie voor melkveehouder

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben minister Schouten van LNV gevraagd af te zien van een boete voor een melkveehouderij in Doetinchem over het jaar 2019, omdat de melkveehouder te weinig fosfaatrechten heeft.

Die boete zou de nekslag zijn voor het bedrijf, aldus de provincie. De melkveehouderij is – mede door toedoen van Gelderland – in grote moeilijkheden gekomen door de fosfaatwetgeving. GS hoopt dat deze actie ertoe leidt dat het vertrouwen in de overheid bij bedrijfsverplaatsingen voor natuurontwikkeling niet wordt geschaad.

Vrijwillig meegewerkt aan bedrijfsverplaatsing

In dit geval gaat het om een melkveehouder die op verzoek van de provincie vrijwillig meewerkte aan een bedrijfsverplaatsing. Zijn bedrijf lag dicht bij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, een locatie waar de provincie bezig is met natuurherstel. In de buurt van Doetinchem vond de melkveehouder een nieuwe locatie. Op 1 juli 2015 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stal voor 170 melkkoeien, die op 1 december 2015 klaar was.

Uitbreiding naar 170 koeien

Op peildatum 2 juli 2015 kreeg hij op basis van 70 stuks melkvee die hij op de oude locatie hield, fosfaatrechten toegekend. Volgens de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de melkveehouder echter niet aannemelijk kunnen maken waarom de uitbreiding naar 170 melkkoeien op de nieuwe locatie noodzakelijk was.

Door niet fors uit breiden, maar ook geen koeien weg te doen, heeft hij een maatschappelijk verantwoorde keuze gemaakt

Gelderse woordvoerder van landbouwgedeputeerde Peter Drenth

In het pleidooi aan Schouten stelt de provincie Gelderland dat het bedrijf werkt aan een duurzame oplossing, zodat het in 2020 over voldoende fosfaatrechten beschikt. “Deze oplossing is financieel niet haalbaar als er ook een boete moet worden betaald over 2019”, aldus de Gelderse woordvoerder van landbouwgedeputeerde Peter Drenth. “De toekomst van het bedrijf ligt nu in handen van de minister. Enige clementie mag worden verwacht, omdat het bedrijf voorafgaand aan de uitspraak van het CBb niet vermoedde dat de uitspraak zo zou luiden. Als de melkveehouder in 2019 had geanticipeerd op een negatieve uitspraak, had hij koeien moeten wegdoen en was daarmee forse inkomsten misgelopen. Als hij volledig had geanticipeerd op een positieve uitspraak, had hij het risico op een nog veel hogere boete gelopen. Door niet fors uit breiden, maar ook geen koeien weg te doen, heeft hij een maatschappelijk verantwoorde keuze gemaakt”, aldus de woordvoerder.

Unieke zaak

Het gaat om een unieke zaak volgens de provincie Gelderland. Er is geen vergelijkbaar geval, zegt de woordvoerder. “Er zijn wel heel veel andere schrijnende gevallen, maar het is de combinatie van feiten die dit geval uniek maakt.” Die combinatie van factoren is volgens Gelderland de reden dat er clementie moet komen voor de Doetinchemse melkveehouder. “Het is een bedrijfsverplaatsing met het oog op het realiseren van natuurdoelen waar de provincie een forse financiële vergoeding voor heeft verstrekt, in combinatie met het feit dat de bouw van de nieuwe stal al was aanbesteed en gestart voor 2 juli 2015. Dit, samen met een zeer groot fosfaatrechtentekort als gevolg van de uitspraak van het CBb, heeft Gelderland doen besluiten minister Schouten te benaderen.”

De melkveehouder zelf wil niet reageren op het initiatief van Gelderland, uit angst het proces tussen provincie en LNV te verstoren.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Bij Carola komt het woord clementie niet in het woordenboek voor !!

 • massan

  Helaas is deze zaak niet uniek. In Brabant zijn vergelijkbare gevallen.
  Tevens zijn er velen die een positieve uitspraak hadden verwacht van College van Beroep, maar een negatieve uitspraak kregen. Clementie kun je niet maken ten opzichte van vele andere gevallen.
  Als GS van mening is dat de provincie Gelderland mede schuldig is aan de boete, waarom betalen ze deze dan niet voor dit volgens hen 'unieke' geval?

 • René de jong

  Gelderland voelt zich terecht schuldig want dit gebied (Stelkampsveld) hebben ze behoorlijk uitgedijd met grensverplaatsing (groter gebied) voor een NIET aanwezig habitattype, op agrarische grond dus, ter ondersteuning van een ander NIET aanwezig habitattype.

  Nou en dan heb je een boer die vrijwillig denk van laat mij maar wieberen en die boer zit nu dus met de gebakken peren.

  Nu hebben de provincies de plannen klaar om het voorkeursrecht te mogen vestigen zodat ze deze praktijken legaal voort kunnen zetten (punt 5 plannen Provincies & Rijk) en dat moet dus ten aller tijde voorkomen worden !
  Want bij voorkeursrecht natuur is er géén andere koper en de buurman is de volgende....

 • missis

  Als Carola niet over de brug komt, dan moet de provincie maar bloeden. Vertrokken voor een maatschappelijke wens, het zou te gek zijn als hij het moet dragen.

 • veldzicht

  @René de jong.Goed gezien van je.Deze smeerlapperij moet worden gestopt,al die bedrijven rond die natura 2000 zijn straks geen donder meer waard en breidt zich uit als een olievlek.

 • nvanrooij1

  @rene
  Jij hebt ooit ergens uitgelegd hoe je bij de SDF’s kunt komen. Kun je dat nog eens uitleggen

 • magele

  Waarom moet deze boer voor het feit dat hij gigantisch heeft uitgebreid gratis fosfaatrechten hebben,wij en anderen die uitgebreid hebben moesten ze duur betalen

 • Gradje 1966

  Dit moet Gelderland zelf maar oplossen en niet over de rug van andere boeren.
  Deze boer heeft een prestatie geleverd voor de provincie Gelderland en die moeten dat maar betalen

 • landboer

  Goed lezen magere! Ze vragen niet om gratis rechten, maar om de boete te verscheuren.

 • kanaal

  wij willen ook clementie van achteraf stelen.

 • Attie

  Hoe ist eigenlijk met fosfaat boetes?, gaat dat per kg of genoten voordeel, geen idee...

 • ENDE902

  Deze boer is door zijn verplaatsing een onderdeel geworden van het beleid van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland voelt zich hierdoor dus ook mede verantwoordelijk voor de situatie zoals die nu is ontstaan. Als de provincie zo graag wil dat dit bedrijf blijft bestaan, zal ze zelf de boete voor de boer moeten betalen en niet op basis van een bestuurlijk relatie met de minister clementie proberen te verkrijgen.

 • bluemink

  Het bedrijf is op verzoek van de provincie verplaatst ivm een creatura 2000 gebied waar nu de kaalslag van 18 ha bos wordt gerealiseerd .
  De overheid moet zijn verantwoording nemen bij beslissingen ,en niet blindelings alles op het spel zetten voor de subsidies .

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.