Home

Nieuws 16 reacties

Elshof: deur stikstofoverleg met ministerie staat open

De gesprekken tussen het Landbouw Collectief en het ministerie zijn gestaakt sinds 1 april. Voor Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord en onderhandelaar in het Landbouw Collectief over stikstof, staat de deur voor verder overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) open.

Bij LNV is dit ook het geval. Volgens Elshof is ‘het vooral afwachten wie nu de eerste stap gaat zetten’. De gesprekken tussen de boerenpartijen in het Landbouw Collectief en het ministerie zijn gestaakt sinds 1 april.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief wees vorige week nog de uitnodiging van Schouten om opnieuw aan tafel te gaan af. Dijkhuizen vindt dat de instelling van het ministerie drastisch moet veranderen.

Elshof licht inzet LTO in stikstofdossier toe in webinar

Elshof lichtte de stand van zaken en de inzet van LTO Nederland in het stikstofdossier toe tijdens het tweede webinar van LTO Noord. De virtuele bijpraatsessie vervangt de reguliere ledenbijeenkomsten. Haar collega LTO-bestuurder Herman Bakhuis zegt de inhoud van de binnenkort te verwachten Kamerbrief van de minister over stikstof, af te wachten.

Elshof deed uitgebreid uit de doeken hoe ze als bestuurder, belast met het stikstofdossier, de afgelopen maanden heeft beleefd. “De maand oktober, met de boerenprotesten, is leidend geweest hoe de rest van de onderhandelingen zijn verlopen. De boerenpartijen hebben de samenwerking opgezocht en het Landbouw Collectief gevormd.”

LTO blijft actief in Landbouw Collectief

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins benadrukte nog maar eens dat LTO actief blijft in het collectief. “Daarover zijn de laatste tijd veel vragen geweest. LTO blijft bij het collectief betrokken totdat er zicht is op een einde aan deze stikstofimpasse.”

Stroeve gesprekken met ministerie

De gesprekken met het ministerie, ook in de afzonderlijke werkgroepen waar boeren op detailniveau overlegden, gingen de laatste weken stroef, merkt Elshof. Herman Bakhuis is bestuurder in de vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord en maakt deel uit van de werkgroep van het Landbouw Collectief die de maatregelen voor melkveehouders uitwerkt op het gebied van voer, weidegang en bemesting. “We hebben tal van voorstellen gedaan, daar was aan de kant van het ministerie enthousiasme over, maar de meesten zijn doorgestreept omdat ze niet juridisch houdbaar zouden zijn. Dus heeft de juridische afdeling van LTO een brief geschreven naar het ministerie, met de vraag om dit verder uit te leggen.”

Juridische houdbaarheid van het stikstofplan belangrijk

Voorzitter Dijkhuizen van het Landbouw Collectief hekelde deze redenering van het ministerie ook, kort na het staken van de overleggen. “Wij horen dat het juridisch niet mogelijk is. Maar onze eigen juristen zeggen dat het wel kan”, aldus Dijkhuizen.

De juridische houdbaarheid van het stikstofplan is volgens Elshof van groot belang. “Organisaties als MOB (Mobilisation for the Environment) zullen niet terughoudend zijn in het starten van nieuwe gerechtelijke procedures. Dat doen ze nu immers ook al tegen de PAS-melders.”

‘Schot’ tussen ammoniak en sitkstofoxiden

Daarnaast maakt Elshof zich in de onderhandelingen sterk voor het gewenste ‘schot’ tussen ammoniak en sitkstofoxiden in het stikstofregister. “Daar is nu geen draagvlak voor, maar er lijkt wel steun te zijn voor het verdelen van de stikstof in sectoren. Dat zou een manier zijn om te voorkomen dat er teveel stikstof weglekt uit de landbouw.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • ENDE902

  "Te veel stikstof weglekt uit de landbouw. "
  Op dit moment is er een schot tussen de agrarische sectoren. Zoals het er nu naar uitziet krijgt elk sectorvat onderin een afvoer naar industrie, woningbouw, enz.
  De term weglekken vind ik derhalve uiterst summier.

 • Kelholt

  Voor een gemaakt probleem kun je alleen maar gemaakte oplossingen bedenken.
  De industrie heeft een oplossing bedacht met hoge schoorstenen. Stikstof die daar uit komt telt niet mee. Zo heeft het vliegverkeer het ook gedaan.
  Bij autoverkeer werd dat wat lastiger dus heeft men bedacht dat 100 ipv 130 rijden de gemaakte oplossing is.
  Voor de boeren is ook een oplossing bedacht. Allemaal oprotten en je land voor weinig inleveren.

 • kuiken007

  kan lto deze dame niet beter de voorman maken van lto ipv. die Chalon volgens mij snapt zei wel goed hoe het in elkaar zit!!!

 • Alco

  @kuiken007 Die gedachte kwam ook bij mij op.
  Niets verkeert is te ontdekken in haar pleidooi.

 • René de jong

  @kuiken, eens Trienke snapt hoe het werkt als je in een collectief zit, beter dan Mark 1&2

 • Gat

  @kelholt de boeren hebben ook oplossing. De stikstof die we exporteren in producten. Dat doet de rest ons niet na. Maja meten met twee maten. De landbouw mag dat niet. Bananen republiek.
  Problemen die je creëert kun je ook nooit oplossen, ze bestaan simpel weg niet.

 • mtseshuis

  Niet verwonderlijk dat FDF ook goed met Trienke door 1 deur kan, alleen is zij niet alleen baas... Was ze maar de baas ipv Calon..

 • Bennie Stevelink

  @Eshuis, kan omgekeerd Trienke ook met FDF door één deur? Kan er iemand, anders dan de DDB en de nertsenhouders, met FDF door één deur?
  Een maand geleden kreeg ik wat inside informatie van iemand die zelf in het LC zit. Daaruit bleek dat de partijen binnen het LC, met uitzondering van DDB en de nertsenhouders, de FDF spuugzat zijn. Ze wachten op een geschikt moment om de stekker uit het LC te trekken.

 • René de jong

  @Bennie, je bent er nogal op uit om de historische samenwerking van 13 partijen kapot te maken maar waarom.
  Ja, FDF zal flink moeten dimmen maar dat hebben ze zelf inmiddels ook wel door vermoed ik, idem voor de voorzitter van een andere club.
  Zie jij voordelen in het uiteenvallen van het LC en op de oude voet verder ?

 • melkveehouder .

  @Bennie. Wie is die infiltrant?

 • Bennie Stevelink

  @René de Jong, er is geen samenwerking. Daarom zijn de andere partijen FDF ook spuugzat.
  Als een bewaker een aantal gevangen voor zich uitdrijft hebben ze allemaal de neus dezelfde kant op. Ze vormen met z’n allen ook een groep. Maar er is natuurlijk geen sprake van eenheid of samenwerking.
  FDF gijzelt de andere partijen door gebruik te maken van de hysterie onder een groot deel van de boeren. Zodra deze hysterie wegzakt is het met FDF afgelopen.

  @melkveehouder, dat was niet iemand van LTO. De persoon die ik sprak was genuanceerd kritisch over LTO maar had ook genuanceerd waardering voor LTO.

 • Dre van Helmond

  Áls we niet samen beslissen, beslissen andere over de landbouw.
  Dat moeten we zeker niet hebben.
  Zorg dat we een sterk landbouw collectief hebben.

 • oeleboele

  Bennie@ ze kunnen FDF wel zat zijn. Maar ook zulke recht voor de raap clubjes heb je nodig. Ieder vult op zijn of haar manier de LC mooi aan.
  Ze zeggen wel eens, de brutalen hebben de halve wereld. En zo is het ook. De andere clubs kunnen hier ook op ageren. FDF moet soms wat dimmen, maar de andere clubs wat meer opspelen. Welliswaar wel in gezprek, maar je hoeft je noet altijd het kaas van het brood te laten eten.

  Ietsje 'brutalig' de overleggen in is helemaal niet zo verkeerd, als je de rug maar recht houd en altijd netjes en rustig blijft. Dan mag je best wat 'brutalig' zeggen hoe je er over denkt.
  Maar dan verlies je het zomaar niet.

 • jan4072

  @Gat, citaat"Problemen die je creëert kun je ook nooit oplossen, ze bestaan simpel weg niet". Super sterk samen gevat. Dit is alleen op te lossen door uitgummen. En met uitgummen bedoel ik dan opzouten van de ambtenaren op MvL.

 • anton1937

  De landbouw moet met de overheid met een mond spreken nl met Het Landbouwcollectief. Het FDF moet zich hierin schikken als dat niet haar werkwijze is dan veroorzaakt zij alleen schade voor alle boeren,jammer!

 • Alco

  Anton. Dat geld ook voor die andere Marc van de LTO.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.