Home

Nieuws

Directe beschikbaarheid kali onder druk

De directe beschikbaarheid van het element kalium is op lichte gronden waarschijnlijk erg laag als gevolg van uitspoeling door de grote hoeveelheid neerslag in februari.

De hoeveelheid plantbeschikbare kalium staat onder druk. Daarvoor waarschuwt Eurofins Agro. Kalium kan vrij gemakkelijk uitspoelen, met name op lichtere gronden. De grote hoeveelheid neerslag in januari, en met name in februari en de eerste week van maart maken dat vooral op zandgronden de beschikbare hoeveelheid kalium in grasland sterk is gedaald. Dat betekent dat het gras nu alleen de beschikking heeft over de kali uit drijfmest en de nalevering uit het kleihumus-complex.

Overigens meldt Eurofins Agro dat de hoeveelheid kalium in de bodem, die beschikbaar is voor het gewas, in diverse regio’s sowieso door de jaren heen al aan het afnemen is. Overigens was dat effect door de laatste 2 droge zomers niet te zien. De lagere kaliumbeschikbaarheid komt onder andere doordat er vanwege de bemestingsregels jaarlijks minder mest mag worden uitgereden. Daarnaast neemt het gemiddelde kaliumgehalte in mest af.

Je weet alleen zeker of je genoeg kali geeft als je de mestsamenstelling kent

Mestsamenstelling

Gemiddeld bevat een kuub rundveedrijfmest 5,4 kilo kalium. De variatie is gehalten beweegt zich tussen 4 en 7 kilo. De werkingscoëfficiënt is 75% voor de eerstvolgende snede na bemesting. De resterende 25% is voor de snede daarna beschikbaar. Een maaisnede gras onttrekt ongeveer 100 kilo kali. “Je weet alleen zeker of je genoeg kali geeft als je de mestsamenstelling kent. Een mestmonster is daarom noodzaak. Alleen zo kun je preciezer bemesten”, vindt Mark de Beer, ruwvoerexpert bij Groeikracht.

Neem enkele referentiepercelen uit uitgangspunt

Monsteren

Dennis Klein Koerkamp, productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro, geeft aan dat bijstrooien van kali niet nodig is als je genoeg geeft via de mest, maar het kost ook opbrengst als je te weinig geeft. “De plantbeschikbaarheid van kali die gevonden is in monsters uit eerdere jaren of wellicht zelfs uit december 2019 of januari 2020 kunnen heel goed niet meer kloppen als gevolg van de extreme droogte in 2018 en 2019 en de hevige neerslag in februari-maart van dit jaar.” Hij geeft aan dat Eurofins het pakket ‘Teelt’ beschikbaar heeft waarin snel de plantbeschikbaarheid van essentiële mineralen kunnen worden vastgesteld vlak voor het groeiseizoen. “Dat hoeft echt niet op elk perceel. Neem enkele referentiepercelen uit uitgangspunt. Zo’n analyse kost € 70 per 1-3 hectare. Teveel strooien of opbrengstderving kost veel meer.”

Kalium heeft een positieve invloed op de opbrengst en kwaliteit van gewassen en vermindert de gevoeligheid van gewassen voor droogte, vorst, schimmels.

Of registreer je om te kunnen reageren.