Home

Nieuws

Copa-Cogeca: vrij verkeer cruciaal voor boeren

Copa-Cogeca, de Europese koepelorganisatie voor boeren en tuinders en hun coöperaties, drukt het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad op het hart dat ook tijdens de coronacrisis de interne markt, met vrij verkeer van goederen en mensen, voor boeren en tuinders cruciaal is.

De land- en tuinbouw en hun voedings- en sierteeltketens moeten ook nu soepel kunnen blijven functioneren. Met een sterke steun vanuit de EU kan aantasting van de agrarische inkomens en het wegvallen van een optimale voedselvoorziening worden voorkomen. Daarom moet de ‘Boer-tot-Bordstrategie’ worden uitgesteld; boeren en tuinders hebben op dit moment wel wat belangrijkers aan hun hoofd.

Inkomen verdiend op Europese interne markt

Brussel moet er alles aan doen om de grenzen binnen de EU open te houden voor zowel voedsel, sierteeltproducten als arbeidskrachten, dat meldt LTO, die ook lid is van Copa-Cogeca. Een groot deel van het inkomen van Nederlandse boeren en tuinders wordt namelijk verdiend op de Europese interne markt. Ook de markten buiten de EU moeten toegankelijk blijven, hetgeen op dit moment niet gemakkelijk is. Niet alleen zijn er controles aan grenzen, ook is er een gebrek van vervoerscapaciteit door een tekort aan koelcontainers en zijn er minder vliegtuigbewegingen. De Europese Raad heeft benadrukt dat essentiële, gezondheidsgerelateerde en bederfelijke goederen, zoals levensmiddelen, niet mogen worden onderworpen aan onredelijke handelsbeperkingen door EU-lidstaten.

‘Brussel moet snel met marktmaatregelen komen’

Daarom moet Brussel snel met marktmaatregelen komen, aldus LTO, om op die manier markten te stabiliseren om een grote daling van het inkomen van boeren en tuinders te voorkomen. Voor de veehouderijsectoren ligt het voor de hand om particuliere opslag van zuivelproducten en vlees tijdelijk te subsidiëren. De mogelijkheid om import van lamsvlees te beperken, zou onderzocht moeten worden.

Onnodige beperkingen voor samenwerking voorkomen

Ook maakt de coronacrisis het noodzakelijk om onnodige beperkingen voor samenwerking tussen bedrijven door de mededingingsregels te voorkomen, vindt de Europese boerenkoepelorganisatie. Daarvoor moeten desnoods aanpassingen aan de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) worden doorgevoerd. Te denken valt aan een ‘crisiskartel’ om de ergste verstoringen van gesloten markten op te vangen. Zo moeten erkende Producenten Organisaties in bijvoorbeeld de groente- en fruitsector hun operationele plannen kunnen aanpassen voor het nemen van crisismaatregelen.

Veevoer en uitgangsmateriaal

Daarnaast blijft het essentieel dat boeren en tuinders kunnen blijven beschikken over inputs, zoals veevoer en uitgangsmateriaal. Diervoedermaterialen, toevoegingsmiddelen voor diervoeding en mengvoer voor landbouwhuisdieren moeten als essentieel goed worden aangemerkt, zodat ze in de Europese Unie vrij kunnen circuleren, aldus Copa-Cogeca. Dat geldt ook voor bestuivende insecten, natuurlijke vijanden, meststoffen, verpakkingen, gewasbeschermingsmiddelen en uitgangsmateriaal als zaden en pootgoed.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.