Home

Nieuws 8 reacties

Buffer rond Natura 2000 voor extensieve landbouw

Het kabinet onderzoekt mogelijkheden voor bufferzones rond Natura 2000-gebieden.

Dat zou kunnen in de vorm van een strook met extensieve landbouw. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over het nationaal omgevingsbeleid (NOVI). Per gebied moet worden gekeken welke “functies met minimale belasting inpasbaar zijn in zones rond Natura 2000-gebieden. Dit kan natuur zijn, maar ook extensieve, emissiearme landbouw, andere passende economische fruncties of (kleinschaliige woningebouw.”

Kansen voor landschapsontwikkeling en -herstel

Het kabinet wil in andere gebieden juist de landbouw de ruimte geven. Volgens minister Ollongren levert dat kansen op voor landschapsontwikkeling en -herstel, voor waterbuffering en een aantrekkelijke leefomgeving. “Eén van de grote opgaven in het landelijk gebied is richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector. Nederland speelt wereldwijd een vooraanstaande rol als agro-land. Die sterke positie willen we in de toekomst behouden, maar wel op een andere manier dan nu”, aldus Ollongren, die daarbij verwijst naar de kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten. “Uiteindelijk gaat het om een omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw”, vindt Ollongren. Zij vindt het van belang dat er “ruimte is en blijft voor hooginnovatieve en extensieve, natuurinclusieve landbouw. En daarmee voor duurzame economische groei en welvaart in Nederland”.

Definitief plan voor de zomer

Ollongren wil nog voor de zomer met een definitief plan komen voor het nationaal omgevingsbeleid. Daarover zal nog overleg worden gevoerd met de betrokken partijen, waaronder de landbouworganisaties.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dat wordt interessant. Want wat is de meest emissie-arme landbouw? Dat kon wel eens de kassenteelt zijn. Gevolgd door intensief met luchtwassers. Daarna gangbaar en als hekkensluiter biologisch/bio-dynamisch. Hoe gaan we dit in een OPS-model gieten zodat de volgorde precies andersom wordt. Daar vindt de Ultra-linkse groene regering wel een oplossing voor.

 • René de jong

  Nou het gaat deze minister van de hangmat vooral om;

  "toenemende bevolkingsgroei moet de bouwproductie omhoog om tot 2035 een bouwopgave te realiseren van ruim 1 miljoen nieuwe woningen"
  en
  "aantal grote distributiecentra heeft impact op het landschap. Tegelijkertijd zijn deze centra van essentieel belang voor de groei van onze economie"

  Een stukje over de landbouw ...

  en vervolgens;

  "Het verbeteren van de verbindingen tussen alle landsdelen" (nog meer asfalt dus)

  Zo staat op de site van Rijksoverheid.
  De rest is met veel woorden verpakt in een kamerbrief.

  Het lijken wel boeren, de stal zit vol dus bijbouwen.....

 • rverheij

  En dan straks weer n bufferzone om de bufferzone , landbouw hoort in al zijn varianten door elkaar en naast elkaar te zijn.
  Als er straks ( ik hoop t niet) intensieve landbouw gebieden komen word t er niet fraaier op zeker niet gezien door de ogen van de burger. De charme van nederland is juist dat t relatief kleinschalig is ,zeker ten opzichte van t buitenland, en heel gevarieerd. Houden zo.
  En ook zeker geen 300milj per jaar naar de natuurontwikkeling, zijn ze nou helemaal gek geworden.
  Je ziet t nu al gebeuren , natuurbranden met alle gevolgen vandien. De vastgelegde co2 komt in n paar dagen weer vrij.

 • Dre van Helmond

  Die minister van binnenlandse weet echt niet waar ze het over heeft.
  Geef dit soort mensen asjeblieft geen podium

 • j.verstraten1

  Dat hebben ze al Dre. Zijn nl. minister.
  Ondanks dat veel boeren rondom natura 2000 zich zorgen maken over de waarde van het bedrijf en van hun grond,
  hebben boeren zonder opvolger rondom n2000 gebieden toch nog een koper voor hun stikstof én de grond......

 • Alco

  Een LTO er, als landbouw behartiger, dient zich te bekommeren over de blijvende boer. Niet om boeren zoals ik die er mee stoppen.

 • rverheij

  J.verstraten hoe zou t komen dat er zo weinig bedrijfsopvolgers zijn ?
  Afbraakbeleid gesteund door lto, heel ziekelijk.

 • MarcelR

  Als er iets is waar LTO altijd tegen gestreden heeft, dan is het wel bufferzones rond N-2000.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.