Home

Nieuws 1 reactie

Brabantse stalconcepten in ontwikkeling

Toepassing nieuwe stalconcepten in praktijk. Rijk neemt Brabants model voor nieuwe stallen over.

31 Brabantse boeren hebben van de provincie een beschikking gekregen om een nieuw stalconcept in de praktijk toe te gaan passen. In totaal zijn er in de provincie 51 verschillende stalconcepten in ontwikkeling voor melkvee-, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen. De financiële ondersteuning van de provincie maakt deel uit van de ondersteunde maatregelen van Gedeputeerde Staten van Brabant in de versnelling voor de transitie van de Brabantse veehouderij. De innovaties die door de provincie worden ondersteund, betreffen nieuwe vloersystemen voor bestaande stallen tot complete nieuwe stalconcepten.

Uitstoot geur bij bron aanpakken

De 31 boeren krijgen een duit uit het zakje van de zogenaamde ‘firstmovers-regeling’, bedoeld om een markt aan te boren voor stalconcepten. Voorwaarden voor de innovaties om te worden erkend zijn dat ze de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aanpakken. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingezonden projecten.

Om de ontwikkeling en toepassing van stalinnovaties te combineren, zette Brabant een ‘Taskforce Stalinnovatie’ op. Daarin zijn ZLTO, regionale afdelingen van VNO-NCW en FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) in vertegenwoordigd. Volgens de Brabantse landbouw-gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt het ministerie de Brabantse werkwijze over en krijgt Brabant een zetel in de landelijke variant.

Noord-Brabant heeft in totaal € 70 miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van de veehouderij in de provincie. Er is geen vaste eindtermijn aan het indienen van projecten gesteld.

Eén reactie

  • anton1937

    De stalsystemen waarmee Brabant wil werken zijn oude stalsystemen die niet aan de gestelde eisen m b t emissie verlagingen voldoen. Zij zullen wel geur in de stal verlagen maar stoten te veel ammoniak,geur en stof uit. Alleen systemen met luchtwassers verlagen NH3,geur en stof aan de eisen die in de toekomst vereist zijn.De transitie van de veehouderij wordt niet verbeterd door deze achterhaalde stalsystemen alleen Brabant gooit €70.000.000 weg.

Of registreer je om te kunnen reageren.