Home

Nieuws 48 reactieslaatste update:23 mrt 2020

Stikstofakkoord staat in de steigers

De coalitiepartijen zijn deze week in de luwte van de coronacrisis dichterbij een akkoord gekomen over het stikstofbeleid.

Een akkoord ligt er nog niet, maar Haagse bronnen zijn optimistisch over de kans dat er op korte termijn een akkoord komt over de insteek en de aanpak. Een akkoord is er pas als de handtekening van de betrokken ministers er onder staat, zegt een betrokkene. Inhoudelijk wordt weinig prijs gegeven over een akkoord.

In januari spraken Mark Rutte en Carola Schouten met de Leuvenumse melkveehouders Eefje en Eric Meihuizen over de stikstofproblematiek. - Foto: ANP
In januari spraken Mark Rutte en Carola Schouten met de Leuvenumse melkveehouders Eefje en Eric Meihuizen over de stikstofproblematiek. - Foto: ANP

Maatregelen om vergunningsruimte te creëren

Het pakket aan maatregelen heeft onder meer betrekking op maatregelen die in de landbouw kunnen worden genomen om de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Doel van de maatregelen is vergunningsruimte te creëren voor economische activiteiten waarbij stikstof vrij komt.

Van verschillende maatregelen is doorgerekend wat de potentiële stikstofwinst is en wat het effect daarvan is op kwetsbare natuurgebieden. De doorrekening is mede bepalend voor de keuze van maatregelen. Het pakket bevat ook elementen van het plan van het Landbouw Collectief.

Weghalen van grote bedrijven zo goed als in natuur

Eerder heeft het kabinet aangekondigd veehouderijbedrijven in de nabijheid van kwetsbare natuur te willen opkopen. Daarvoor is € 350 miljoen beschikbaar. Berekeningen van het RIVM laten zien dat het weghalen van bedrijven het grootste effect heeft als die bedrijven ongeveer in de kwetsbare natuur zitten of in elk geval op korte afstand. Aan de andere kant kan het weghalen van een piekbelaster ook op grote afstand (100 kilometer) nog effect hebben, omdat ammoniak heel ver draagt.

Geld voor stikstofmaatregelen gaat niet naar stikstofcrisis

Andere maatregelen voor de landbouw hebben betrekking op meer weiden van vee, maatregelen om de emissie bij bemesting te verminderen (bijvoorbeeld door mest aan te lengen met water) en door de voersamenstelling aan te passen, met een lager eiwitgehalte.

Afgelopen donderdag spraken de coalitiepartijen over een breed pakket aan maatregelen. Toen is nog geen finale klap op de voorstellen gegeven. Er zijn nog onderwerpen waarover meer informatie op tafel moet komen. En ook de financiële paragraaf is nog niet rond. Overigens gaan ingewijden ervan uit dat het financieel wel goed zal komen. De uitgaven voor de bestrijding van de coronacrisis gaan niet ten koste van het beschikbare geld voor de stikstofproblematiek.

Doel is om te voorkomen dat er na het coronatijdperk nog steeds een slot zit op economische ontwikkeling doordat er geen vergunningen kunnen worden afgegeven. Dat moet worden voorkomen.

Coronacrisis houdt stikstofoverleg tegen

De coronacrisis bemoeilijkt de voortgang van het stikstofoverleg, omdat betrokken ministers aan de coronacrisis werken. Op maandag (16 maart) was een overleg gepland, maar dat werd afgeblazen. In de ministerraad is er ook niet meer over gesproken. Het maatregelenpakket zal ook nog onderwerp zijn van een gesprek met het Landbouw Collectief. Dat stond gepland voor begin april.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  "Aan de andere kant kan het weghalen van een piekbelaster ook op grote afstand (100 kilometer) nog effect hebben, omdat ammoniak heel ver draagt."

  Gaan ze dan Duitse en Belgische boeren uitkopen?

 • veldzicht

  Iedere euro die ze aan dat onzalige stikstof plan besteden is een weggegooide euro zo wel als dat geld van de overheid als de agrariërs.Volgens mij hebben ze dat geld de komende jaren nog hard genoeg nodig ,die coronacrisis kon nog wel eens een heel lange staart krijgen.

 • Jaap39

  Klopt, heel snel stoppen met de stikstof onzin. Het is nu pompen of verzuipen. Eerst zoveel mogelijk mensen zien te redden.... daarna maar eens zien hoeveel schade de economie als geheel heeft opgelopen.
  Alle natuur en stikstof plannen maar even in de 'ijskast'

 • deB.


  Ammoniak heel ver draagt....wat is dit voor onzin, kom met feiten

 • Zuperboer

  Heren vergaderaars, we leven in een nieuw tijdperk. Er vechten mensen voor hun leven en dat gaan er nog velen doen over de hele wereld(t drama in Afrika en Zuid-Amerika is er één om helemaal niet aan te willen denken, verschrikkelijk). Inderdaad moeten er nu zoveel mogelijk mensen gered worden Jaap39 en daarna zal er een gigantisch gat geslagen zijn in onze én eigenlijk in alle overheidsbegrotingen wereldwijd. Als we de komende tijd zonder luchtvaart ook nog even goed omhoog kijken en de bijbehorende metingen goed uitvoeren dan zullen we hopelijk het enige juiste besluit nemen en dat is káppen met alle uitingen van onze overdreven weelde. We constateren dat we met onze huidige landbouw en logistiek een goed en doordacht voedselpakket kunnen verzorgen en laten we de zelfschaamte stoppen. De opgelegde schaamte voor alles wat tot onze geschiedenis behoort inclusief de boerenstand. Laat dit plaatsmaken voor trots. Als we willen investeren dan gaat alle aandacht uit naar gezondheidszorg en de opbouw van een robuuste samenleving. Niet naar investeringen in lucht aangejaagd door een groepje schreeuwers uit de linkse grachtengordelpolitiek.

 • anton1937

  Het is voor de landbouw op zich goed als er een akkoord is over de stikstof problematiek. Of het bedrag van €350.000.000 groot genoeg is daar zet ik grote vraagtekens bij. Dat de z.g piekbelasters bij natuurgebieden dat uitgekocht worden is een logisch gevolg, ik vind wel dat de bedrijven die opgekocht worden wel het recht moeten krijgen om zich elders in Nederland te vestigen. Ik fiets dagelijks door Naturgebieden die zien er zeer slecht uit door verwaarlozing door het Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen.De heide wordt niet geplagd,veel opslag van berken en dennenbomen etc. De overheid moet deze instanties flink aanpakken omdat zij miljoenen euro's aan subsidie op soeperen en geen prestatie leveren. O ja de boeren de schuld geven van hun beleid. De boeren doen hun best en moeten gewaardeerd worden,sinds 1990 stoot de landbouw 65% minder stikstof uit terwijl de industrie maar m n de vliegtuigen grote hoeveelheden NOX uitstoot die het RIVM niet kan meten en alleen de boeren de schuld geeft, dat kan niet.

 • benrhag

  Juist stoppen met die onzin
  Heel de wereld staat op zijn kop

 • info523

  Als ze nu de stikstof meten op dit moment nu er bijna geen vliegverkeer is en er ook veel minder auto's rijden dan kunnen ze gelijk zien en berekenen voor hoeveel die alleen al verantwoordelijk zijn voor wat betreft stikstof uitstoot.

 • GCK

  Vreemde opmerking in het artikel, n.l. : ammoniak die heel ver draagt, tot op 100 km. Uit proeven is toch juist gebleken, dat ammoniak na enkele honderden meters van de stal niet meer aan te tonen is. Dat klopt toch niet met elkaar.

 • @123

  Het is het overduidelijk dat uit de recente satellietbeelden blijkt dat overal waar de samenleving tot stilstand komt door het coronavirus ,de lucht weer opklaart wat betreft de stikstofvervuiling, niet door dieraantallen minder ,maar wel de menselijke activiteit.Overduidelijk de oorzaak van de stikstofvervuiling , ophouden met het wijzen naar de veehouderij als oorzaak.

 • daan1908

  Conclusie , het RIVM zit er weer naast . Geen dier minder , maar wel de uitstoot veel verder naar beneden . Dus kan de berekening , zoals door het RIVM aangegeven compleet de prullenbak in . Graag een verklaring , zal wel niet komen . De geloofwaardigheid staat nu op het spel.

 • missis

  Ik vind het nog steeds belachelijk dat met het plan van het landbouwcollectief nog niets is gedaan. Ronduit belachelijk, een goed plan en snel in te zetten. Maar nee hoor ze moeten zelf weer wat bedenken en daar is veel kostbare tijd mee verloren gegaan. En nu staat er dat er elementen zijn meegenomen, dan ben ik zeer benieuwd................... een naam of een plaats? veel zal het niet zijn. En wat gebeurt er met de ontstane ruimte???? Naar landbouw????? Ik hou mijn hart vast......... Eigenlijk zou de vrijgekomen ruimte van landbouw weer voor landbouw beschikbaar moeten komen. Als de industrie wil uitbreiden moeten ze maar oude fabrieken etc. opkopen..............En Vooral nu METEN!!!!!!!!!

 • vandenbrandcv1

  de corona crisis nog even afwachten hoe we uit de strijd komen, zowel humaan als economisch maar ook wat de metingen nu laten zien. schijnbaar komt er meer nh3 omdat de riolen overuren draaien doordat iedereen thuis zit. Met auto en vliegverkeer een paar weken luw is er ruimte om bouw vlot te trekken.

 • info36

  Wat een geneuzel om niets. Is dit nu belangrijk? Als ik de kaarten zie is er geen stikstofprobleem meer. Dus geneuzel opgelost net zoals zoveel onbelangrijke zaken. Daar is deze crisis wel goed voor helaas.

 • Henk.visscher

  Ben heel erg benieuwd wat de vergoedingen zijn voor de extra kosten die worden gemaakt, en na de coronacrisis zal overduidelijk zijn gebleken dat de luchtkwaliteit enorm zal zijn verbeterd er zijn niet te veel dieren er zijn te veel mensen, die te lux willen leven.

 • Pedro1947

  Het risico van ziekte en het eventueel overlijden ten gevolge van het Coronavirus lijkt mij op dit moment groter dan de effecten van de stikstofproblematiek. De impact van de door de regering genomen maatregelen heeft grote impact op onze economie. Volgens mij is de situatie van dit moment zodanig dat wij niet de effecten op lange termijn kunnen overzien. Wees dan ook voorzichtig met het trekken van conclusies en het doen van aannames, die morgen weer totaal anders kunnen zijn.

 • Peerke1

  Volgens het RIVM geen gevaar wat Corona virus betreft in januari 2020. Zou niet erg besmettelijk zijn. Nee Stikstof van de Landbouw zou de mensheid overheersen.
  In hoeverre zijn ze nog wel geloofwaardig!!!
  p.s. Heb grote waardering voor de medici en heel veel sterkte en beterschap aan degene die er aan lijden.

 • NORMALE BOER

  Het is werkelijk schandalig dat "grote deskundigen'" van het RIVM nog steeds liegen en bedriegen. Kijk gewoon naar de huidige kaarten van stikstofuitstoot en iedereen kan zien dat luchtvaart en auto's het grote probleem zijn. Stop in godsnaam met berekenen en kijk NU naar de realiteit.

 • Mts. Visser-de Vries

  Stikstofakkoord in de bijna afgerond??. Is toch onvoorstelbaar. Juist na deze periode kan men kijken hoe de luchtkwaliteit is en zien dat de landbouw daar maar een klein deel van de vervuiling uit maakt.

 • melkveehouder .

  @mts. Visser-de Vries. Men heeft niet voor niets zo’n haast. Ik verwacht niet dat het Mesdagfonds en het Landbouw Collectief zitten te slapen en dit hen ontgaat. Verder ben ik benieuwd of von Martels en Geurts van de coalitiepartij zich roeren in het debat.

 • EL

  Hét is toch duidelijk dat de
  stickstof niet van de landbouw sector komt!

 • bori

  Verwacht dat nu het parlement in verband met de corona maatregelen niet meer voltallig vergadert, er ook geen besluiten worden ,over het stikstof dossier.
  Als dat wel zou plaats vinden dan ,heeft dat niks met democratie te maken ,maar neigt dat naar DICTATUUR.
  Helaas heeft het virus onze kwetsbare volksgezondheid aan getoond ,maar ook een veranderde stiksuitstoot.

 • magele

  Wanneer houden ze op met die leugen over stikstof,het probleem bestaat niet eens.

 • hansvanbergen

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Vhouder

  juist hansvanbergen voor wijsheid moet je niet bij het rivm zijn

 • Hoorn Boer

  In dit verhaal wordt gezegd dat ammoniak heel ver draagt. Volgens mij is uit buitenlands onderzoek en ook bij een geheim gehouden onderzoek uit Dwingelderveld al gebleken dat dit juist helemaal niet zo is. Het uitgestoten ammoniak komt niet verder dan een paar honderd meter vanaf de bron al weer op de grond. Uit het nieuwe onderzoek van het Mesdagfonds zal dit ongetwijfeld ook blijken. Het is ook wel logisch, want NH4 is veel zwaarder dan NOx. Uitkopen van veehouderijbedrijven kan alleen een beetje zinvol zijn als je midden in een natuurgebied zit. Je kan daar als veehouder toch al weinig beginnen.

 • hansvanbergen

  Rivm het instituut op wiens cijfers het hele stikstofbeleid gebasseerd is stapeld nu ook weer blunder op blunder. Op 21-01-2020 achtte dit rivm de kans dat corona NL zou bereiken verwaarloosbaar klein. Niemand geloofde het rivm toen. Op 13maart vond het rivm het belangrijk dat de scholen en kinderopvang open zouden blijven. Scholen waren toen al bezig om on line lessen voor te bereiden en mijn oude school het Elzendaal college sloot uit zichzelf de deuren. Niemand hechtte waarde aan het oordeel van het rivm. In Duitsland zijn 28 corona doden op 83 miljoen duitsers. Van 11.3 miljoen Belgen 67 doden. NL gister 136. Het beeld dus dat rivm een internationaal hoog aangeschreven instituut is is een grove leugen. Ze kunnen niks en weten niks

 • René de jong

  Er is totaal geen verband met overschrijding van de KDW-en en slechte natuur.
  Zelf in de grootste gebieden en gebieden met de Hoogste NH3 concentratie
  - Noord Hollands Duinreservaat
  - Drents Friese Wold
  - Veluwe
  - Binnenveld
  - Biesbosch
  - Duinen Terschelling

  Via de lucht kun je grond niet veranderen van schrale naar voedsel rijke grond.

  Bodemonderzoek zou het tegendeel kunnen bewijzen, hiervoor ligt er een "nul"meting klaar in de provincie Drenthe !
  Dit is in 2010 opgezet door prof. Ruurd van Diggelen, van de universiteit van Antwerpen; onderzoek naar de "ver" thema's (vermesten, verzuren, verdrogen).

  Nu 10 jaar verder zou de grond in het Dwingelder veld tocht wel z'n beetje de meest vruchtbare grond van Nederland moeten zijn.....

  Volgens dhr. van Diggelen is hier nog géén vervolg onderzoek geweest !

 • daan1908

  Laat een deskundige mij dit uitleggen. Het RIVM werkt dus met aannames , er is alleen gekeken naar doen we minder van dit dan gebeurt er dat. Deze aannames worden als feitelijk gepresenteerd . Dus de Regering gaat hiermee beleid maken .
  Niemand had dit kunnen bedenken , door de Corona-crisis staan de meeste vliegtuigen aan de grond. Stikstofuitstoot vele malen lager dan volgens de berekeningen van het RIVM ooit voor mogelijk werd gehouden.
  Het RIVM heeft veel uit te leggen evenals de uitvoerende instanties , mochten ze de oude aannames ten uitvoer brengen . Wordt een leuke tijd voor de Advocatuur .

 • hendruk

  Ammoniak draagt helemaal niet ver! Juist de NOx kan kilometers ver neerslaan. NH3 slaat voor 80% neer in de directe omgeving van de uitstootbron! Ik erger me steeds vaker aan gekleurde berichtgeving in Boerderij. Probeer te onthouden dat jullie een medium zijn voor de boeren! Dus ga geen zwets liggen vertellen.

 • deB.

  Juist hendruk, ik verbaas me ook over zoveel onkunde en suggestieve weergave...

  RIVM is de laatste tijden veel te vaak in het nieuws
  Kijk naar die van dissel....en je ziet geen integere man! let op mijn woorden

 • Bennie Stevelink

  Er wordt door verschillende reageerders gewezen op de lagere stikstof uitstoot als gevolg van de Corona-crisis. Dit zou blijken uit satellietbeelden. Deze metingen zullen ongetwijfeld kloppen, maar hebben alleen betrekking op NOx. Er zijn namelijk twee kaarten in omloop; één voor NOx en één voor NH3.
  Alleen de NOx-kaart laat verandering zien, de NH3-kaart niet.

 • René de jong

  @Bennie
  En wat berekende het RIVM in %%%% uitstoot.
  Juist, alles op één hoop met de landbouw voor 46%

  De landbouw is nu voor (bijna) 100% verantwoordelijk, wat knap de lucht toch mooi op

  En dan is die 0,1% voor luchtvaart een bijzonder getal....

 • kleine boer

  Wat wil je nou er mee zeggen bennie?

 • PSDb

  De Boerderij is een overheidsblaadje geworden, vroeger een toonaangevend magazine voor de landbouw maar stelt nu niets meer voor. Wat betreft ammoniak , dit komt gemiddeld 3km ver en bij harde wind ca. 4km. De stikstofoxide, deze komt gemiddeld 80km ver en die van de luchtvaart komt overal terecht en dit is 35% van alle stikstof uitstoot.

 • veldzicht

  Wij kunnen hier op schrijven wat je wil.De overheid blijft een rotsvast vertrouwen houden in de cijfers van het rivm en denkt laat die boeren maar stikken en gaat gewoon door met hun plannen die allang vaststaan, en dat is zoveel als mogelijk landbouwgronden voor weinig geld in handen krijgen.Iedereen weet allang wat die landbouwgronden rond die natura 2000 gebieden nog waard zijn waar je straks van alle kanten aan banden wordt gelegd en geen kant meer op kan.

 • Maas1

  Nu draagt de ammoniak in eens 100 kilometer ver en ook dan kun je een piekbelaster zijn,met andere woorden het woning tekort in het stedelijk gebied is hiermee opgelost. 162 Natura 2000 gebieden in een landje van postzegel formaat met zones van 100 kilometer, wat men zaait is wat men oogst einde voedsel productie.

 • daan1908

  Bennie 12.42 , wat ik hiermee bedoel wordt door Rene de Jong 13.18 zeer correct verwoord . Stel je voor die 0.1 % voor de luchtvaart , zou men hier naar 0.3 % gaan , dan kan men dat bijna volgens het RIVM gebruiken om Schiphol te laten groeien .
  Andersom , stel hun berekende 46 % voor de landbouw haal je 20 % vanaf , wat geeft dat de rest toch een stikstofruimte .
  Ter verduidelijking , we kunnen niet even alle vee uit Nederland verwijderen om te meten , dat weet het RIVM ook , dus dit heeft geen gevolgen .
  We konden het vliegverkeer ook niet even stilleggen om te meten , je moest wel gestoord zijn om zoiets te opperen .
  Ziedaar wat gebeurt er , Corona , complete ramp voor iedereen .
  Meten is weten en de aannames kunnen de prullenbak in.
  De bijvangst is nu dat het RIVM hier toch iets heeft uit te leggen

 • Maas1

  Er hoeft helemaal niets meer uitgelegd te worden.

  De kunst is hoe maak je van brood stenen en van een kip een vliegtuig.

  Succes in de ring waar de klappen gaan vallen!

 • Vhouder

  denk dat er na de corona geen cent meer is voor natuur of stikstof alles is straks op

 • hansvanbergen

  De regering gaat tot nu toe 65 miljard euro bijlenen dus die 350 miljoen is al op de pof. @Bennie wat jij zegt over nox is bekend gemaakt door de rivm en derhalve totaal onbetrouwbaar. In plaats van heel januari en februari tegen boeren en het mesdag trappen en schoppen hadden ze beter eens naar die chinese stad waar het allemaal begon kunne vliegen en daarna het luchtruim met china sluiten en later het reizen naar italie verbieden. Dan hadden we er nu veel beter bij gestaan

 • Maas1

  Laten we eerlijk zijn de lucht is nog nooit zo schoon geweest bij de industrialisatie met de huidige crisis, iedereen praat daarover. Dat ze boven de 900 meter de uitstoot niet mee rekenen is een gegeven dat de lucht nu zo schoon is is een andere.
  Schiphol is hartstikke belangrijk voor onze economie juist daarom geef je het de ruimte,waar het kan desnoods in zee.

 • hansvanbergen

  @Maas1 Du moment dat men bij het vliegtuigtanken ook btw ook heffingen en ook een bijdrage moet betalen voor de energie transitie simular aadiesel dan isnSchiphol binnen 1 microseconde zo failliet als een deur. Schiphol is een volledig gesubsidieerd vliegtuigen tankstation wat totaal zinloos is.

 • Maas1

  @hansvanbergen we kunnen overal wat van vinden voor ons boeren is het niet anders.Als in veel gevallen niet de GLB- gelden worden uit betaald dan staat ook velen het water aan de lippen.Dat zegt niet veel over het individu of het bedrijf maar meer over het systeem.

 • Alco

  Door GLB wordt de basisprijs lager door marktwerking.
  Duurdere kerosine lijdt tot duurdere tickets.
  Ook marktwerking.

 • Maas1

  Voor € 40 naar elders in Europa en voor € 0,60 cent een liter melk beide een belachelijke prijsvorming.
  In dat systeem zal nooit de toegevoegde waarde d.m.v. (bovenwettelijke)eisen verdisconteerd kunnen worden in een verdienmodel.
  Alles ten gunste van de consument tegen bodem prijzen maximale luxe, gedoemd te mislukken!

 • hansvanbergen

  @Maas1 je realiseert je kennelijk niet dat niemand Schiphol mist en er wel een run is op voedsel. Run op vliegtuigtickets heb ik niet waargenomen

 • Maas1

  @hansvanbergen dat zal zo zijn,wees je er van bewust dat ze van een koe varken of een kip een schoorsteen of een vliegtuig kunnen maken.Bij een mogelijke insteek om rechten ( NH3 / NOx )centraal te regelen. Weg bedrijfszekerheid in de Food.

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.