Home

Nieuws 3 reacties

RLI: meer grip nodig op gevaarlijke stoffen

Het ontbreekt aan voldoende kennis over de gevaarlijke stoffen in het milieu. Er is nauwelijks zicht op de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, (dier-)geneesmiddelen, microplastics en PFAS, die in het milieu komen.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) zegt in een advies aan minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu) dat in de gehele keten meer informatie vergaard moet worden over gevaarlijke stoffen: bij de productie, bij het gebruik, eventueel hergebruik en bij de verwerking in afval. Er bestaat een risico dat gevaarlijk stoffen door het hergebruik steeds terugkeren in het milieu.

Te weinig bekend over opstapeling

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen zegt de RLI dat er nog te weinig bekend is over de opstapeling van verschillende middelen. Weliswaar wordt per stof bekeken wat de eventuele schadelijkheid is voor mens of milieu, maar er is nauwelijks zicht op wat er met middelen gebeurt nadat ze zijn toegelaten. Voor (dier)geneesmiddelen is er bovendien minder gekeken naar de mogelijke effecten in het milieu, als de stoffen via mest of riool in het milieu komen.

Aandringen op Europese regelgeving

De RLI adviseert bij het stellen van normen rekening te houden met de mogelijke gevolgen van gelijktijdige blootstelling. Verder zou het kabinet moeten aandringen op Europese regelgeving, zodat wordt voorkomen dat gevaarlijke stoffen worden hergebruikt. De RLI suggereert een materiaalpaspoort op te stellen, waarin de chemische samenstelling van productie is vastgelegd. Dat kan helpen bij de vraag of en hoe producten kunnen worden hergebruikt.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  HELP. Hou PFAS van Veldhoven uit de buurt van dergelijke complexe materie. #bouwstop.

 • Alco

  Natuurlijk moet er zgn. "Grip" op zijn.
  Maar als het in handen komt van emotie dragers,dan zal men verhongeren.
  Kijk eerst eens naar de luxe uitstoot van de mens.

 • agratax(1)

  Zou het aantal mensen op de aarde niet het grootste probleem zijn? Al deze mensen wensen op tijd voldoende voedzaam eten en indien nodig de juiste medicijnen en verder mag er geen stop komen op de overbodige luxe artikelen, die de nodige gevaarlijke stoffen (PFAS) in het milieu brengen. maar laten we al deze stoffen die gevaar voor milieu en leven in zich hebben afschaffen. Wat is dan het gevolg voor de mensheid??? Hier maakt geen onderzoeker zich druk over, want dat valt buiten zijn onderzoeksveld.

Of registreer je om te kunnen reageren.