Home

Nieuws 14 reactieslaatste update:6 mrt 2020

Hordijk geeft RIVM voldoende, maar het kan beter

De Commissie Hordijk adviseert om stikstof meer, vaker, uitgebreider en preciezer te meten.

Om de effecten van stikstof in Nederland goed te monitoren, is het nodig om meer, vaker, uitgebreider en preciezer te meten. Het meetnet ammoniak in natuurgebieden moet worden uitgebreid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) moet bovendien meer gebruik maken van satellietgegevens en andere rekenmodellen.

Methoden en modellen van voldoende tot goede kwaliteit

Toch zijn de in Nederland gebruikte gegevens, methoden en modellen “van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee geschikt voor het meten en berekenen van de concentratie en depositie van stikstofverbindingen”. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in zijn eerste advies aan landbouwminister Carola Schouten.

Uitbreiding ammoniakmeetnet in natuurgebieden nodig

Een uitbreiding van het ammoniakmeetnet in natuurgebieden is onder andere nodig voor het beperken van de onzekerheden die in het rekenmodel zitten. Door gebruik te maken van verschillende modellen, is het mogelijk onzekerheden beter in kaart te brengen en daardoor zijn minder correcties nodig, aldus voorzitter van het adviescollege Leen Hordijk.

Degelijk onderbouwd

Toch is het gebruikte model een goed instrument om te zien hoe stikstof in natuurgebieden terechtkomt. Ook is degelijk onderbouwd hoe het aandeel van verschillende sectoren (onder andere de landbouw) aan de depositie wordt berekend.

Lees verder onder de foto.

Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van wegverkeer en industrie. - Foto: ANP
Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van wegverkeer en industrie. - Foto: ANP

Verbetering mogelijk en nodig

Volgens Hordijk is toch verbetering mogelijk en nodig. Hordijk zegt dat in de afgelopen jaren door bezuinigingen sprake is geweest van een verkleining van het meetnet en dat er ook minder aandacht is geweest voor onderzoek.

Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS)

Het RIVM maakt gebruik van het zogenoemde Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS), dat berekent hoe stikstof zich verspreidt. Er zijn echter verschillen tussen de modelresultaten en de metingen. Daar wordt weliswaar een correctie voor toegepast, maar het zou beter zijn om extra onderzoek te doen naar de oorzaken van de verschillen. Daarbij zouden ook andere modellen moeten worden gebruikt.

Aanbevelingen Mark Sutton opgevolgd

Hordijk constateert dat de wetenschappelijke beoordeling en de aanbevelingen van onderzoeker Mark Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburg) over het ammoniakonderzoek van Wageningen UR, CBS en RIVM wel deels zijn opgevolgd, maar dat er desondanks ook zaken zijn die Sutton in 2015 signaleerde en die nog steeds gelden.

Reactie minister Carola Schouten

Minister Schouten laat in een eerste reactie weten dat het goed is om te constateren dat de stikstofaanpak, en dus ook de maatregelen die het kabinet neemt, is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde cijfers en feiten. “Het bevestigt dat we meten wat we willen weten. En dat we weten in welke mate sectoren in Nederland bijdragen aan de stikstofneerslag”, aldus Schouten.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Dat staat centraal in het webinar op 4 juni van Food&Agribusiness in samenwerking met AgruniekRijnvallei en Speerstra Feed Ingriedents over. Meld je gratis aan

Laatste reacties

 • john***

  waarom nog meer meten in natuurgebieden? wil je het model goed valideren zal er ook elders gemeten moeten worden om de invloeden van emissie punten goed in kaart te brengen.

 • kleine boer

  En als de verbeteringen/meten lijden tot een andere uitkomst klopt er dus nu gewoon nog steeds geen bal van.

 • D. de Jong

  Het is natuurlijk politiek de enige juiste woordkeuze.

 • Zuperboer

  Een voldoende is 5.5.

 • JanBraakman

  @Zuperboer. Hordijk zegt desgevraagd: een 7.

 • farmerbn

  En natuurlijk de meetstations op een eerlijke plaats neerzetten! Je hoort weinig van die twee plaatsen waar die meetstations stonden (boven een riooolstort en te dichtbij een pluimveestal). Wie was verantwoordelijk voor die twee grove fouten?

 • Zuperboer

  Ok. Lees ik niet in bovenstaand artikel.

 • D.G. Duijzer

  Aannames, modelresultaten, bezuinigingsgevolgen, onzekerhedenbeperkingen, berekeningengeschiktheid, metingverschillencorrecties,.....
  Als je zo zou boeren zetten ze je vast.

 • analytische boer

  Depositie van NH3 en NOx meten IN verschillende natuurgebieden .
  EN de meet-resultaten delen met degenen die al 10tallen jaren verplicht dure maatregels hebben moeten nemen om de uitstoot te verminderen. OOK de onnauwkeurigheid van de meet-bepaling vermelden. NU wordt er nog steeds gesproken over emissies. ZONDER gemeten resultaten van depositie IN natuurgebieden te delen. RAAR dat daar geen haast mee is .

 • agratax(1)

  Onze politiek laat zich leiden door Rekenmodellen, kost minder dan Meten is Weten. De waarheid m.b.t. stikstof depositie is niet van belang want de rekenmethodes wijzen uit Schade voor de heidevelden door verzuring van de van Nature al zure (zand)gronden. Hoe moet de Ph van natuur gebieden zijn, die >100 jaar geleden zo zuur waren dat er geen graan wilde groeien alleen maar Heide en struikgewas, zelfs bossen waren gaan natuurlijke begroeiing in o.a. Drenthe en andere zandgebieden. Ik raad de beleidsmakers aan om zich eens te verdiepen in de geschiedenis van de gebieden waar zij de natuur hebben gepland voor de komende eeuwen.

 • nvanrooij1

  Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat Hordijk zijn eigen werk mocht beoordelen (wij Van WC eend ...)
  Dus objectief is het zeker niet.

 • boerderij12

  dat geld wat de commisie hordijk gekost heeft hadden ze wel kunnen besparen

 • René de jong

  Nu kan de commissie Hordijk het KNMI ook wel even gaan controleren of hun berekeningen ook kloppen, kan ook gerust van achter het bureau want werkelijke neerslag hoeven we toch niet te meten, laat staan de gevolgen van die berekende neerslag.

 • ENDE902

  In de reactie van minister Schouten lees ik: "Het bevestigt dat we meten wat we willen weten". Bij mijn weten willen we weten wat de depostie op stikstofgevoelige N2000 gebieden is. Dit is toch nooit gemeten en wordt op initiatief van het Mesdagfonds opgestart.
  Langzaam maar zeker krijg ik de indruk, dat de minister niet begrijpt waar het over gaat.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.