Home

Nieuws

Friesland trekt € 23,5 miljoen uit voor aankoop grond

De provincie Friesland maakt € 23,5 miljoen vrij voor aankoop van nieuwe grond. Alle provinciale gronden worden ondergebracht in een grondbank.

Daarmee wil de provincie gebiedsprocessen op gang brengen, zoals versterking van de landbouwstructuur, versterking voor de veenweide- en stikstofproblematiek en de aanleg van natuur. Het instellen van de grondbank is één van de aanvullingen van de regels rondom het aankopen, verkopen en ruilen van grond. Dat meldt de provincie.

Sneller inspelen op mogelijkheden grondmarkt

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Met de grondbank en het krediet kan de provincie sneller inspelen op mogelijkheden die zich voordoen op de grondmarkt. Doordat de grondbank een overzicht biedt van alle provinciale gronden, kan er beter afgewogen worden waarvoor we gronden inzetten. Op die manier kunnen we strategischer aankopen, verkopen en ruilen.”

Aanleg nieuwe natuur

Het op gang brengen van gebiedsprocessen moet daarnaast helpen om verschillende functies op de goede plek te krijgen met een juiste gebruiker of beheerder. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe natuur. In het uiterste geval kan provincie onteigening van grond toestaan. Dit wordt volgens de provincie alleen gedaan als het succes van de natuurontwikkeling direct afhankelijk is van die hectares. Hoogland: “Wij zullen er altijd naar streven om op basis van minnelijkheid grond te verwerven.”

Aanvulling op huidige grondbeleid

De maatregelen vormen een aanvulling op het huidige grondbeleid. Provinciale Staten besluiten in april over de aanvullingen.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.