Home

Nieuws 1 reactie

Friesland moet eigen risico ganzenschade herzien

Provincie Friesland te kort door de bocht met verhoging eigen risico ganzenschade.

De door de provincie Friesland toegepaste 20% eigen risico voor veehouders op geleden ganzenschade is door de rechter afgewezen.

Provincie Friesland verhoogde in haar verordening ‘Fryske Guozze Oanpak 2017-2020’ het eigen risico op geleden ganzenschade van 5% naar 20%. Een hogere grens voor het eigen risico zou veehouders meer motiveren om maatregelen te treffen die schade helpt voorkomen. Dat moet er toe leiden dat ganzen meer de speciale foerageergebieden opzoeken. Veehouders met grond in een ganzenfoerageergebied krijgen de schade aan hun grasland wel volledig vergoed.

Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Zes boeren maakten met ondersteuning van de de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) bezwaar tegen de verhoging. Volgens de grondeigenaren zijn ze in de praktijk nauwelijks in staat om de ganzenschade te voorkomen of te beperken. De percelen zijn omringd door ganzenfoerageergebieden en binnen een grens van 150 meter van deze gebieden is verjaging niet toegestaan.

Klachten veehouders opnieuw beoordelen

Volgens de rechter heeft de provincie de verhoging niet goed onderbouwd. Ook is niet gemotiveerd waarom een dergelijke verhoging van het eigen risico passend zou zijn voor betreffende melkveehouders. De provincie heeft volgens de rechter vooral om politiek-bestuurlijke redenen, ofwel de toegenomen kosten aan verleende vergoedingen voor ganzenschade, het eigen risico verhoogd. Daarom moet het bestuursorgaan de klachten van de veehouders opnieuw beoordelen met inachtneming van de rechterlijke uitspraak. De NMV gaat er vanuit dat de landelijk algemeen aanvaarde 5% eigen risico wel van toepassing is en verwacht dat de oude eigenrisicoregeling weer in ere wordt hersteld.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.