Home

Nieuws 22 reacties

Coronacrisis heeft weerslag op stikstofaanpak

De stikstofplannen van het kabinet komen niet eerder dan in de loop van de volgende maand op tafel.

Het kabinet kijkt ook welke effecten de coronacrisis heeft op de stikstofuitstoot en de depositie in natuurgebieden. Dat melden ingewijden rond het kabinet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert berekeningen uit naar de stikstofeffecten van de verminderde verkeers- en bedrijfsactiviteit door de coronacrisis.

Ondertussen wordt ook gekeken hoe bedrijven die ernstige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, bij de uitvoering van de stikstofplannen niet zodanig geraakt worden dat ze alsnog in problemen komen.

Stikstofregister open

Het stikstofregister is inmiddels ingevoerd. Daarin wordt de stikstofruimte ingeboekt die ontstaat door de warme sanering van de varkenshouderij, de verlaging van de maximum-snelheid en nog in te voeren voermaatregelen. Het stikstofregister biedt provincies de ruimte om vergunningen te verstrekken voor woningbouw en een aantal infrastructurele werken.

Overleg met Landbouw Collectief

Voordat een nader pakket aan maatregelen bekend wordt gemaakt, zal nog overleg worden gevoerd met het Landbouw Collectief. Vooralsnog staat een overleg gepland van het kabinet met de vertegenwoordiging van de Nederlandse land- en tuinbouw op 1 april. Ondertussen zijn er technische overleggen gaande.

Provinciale uitvoering kabinetsplannen

Minister Carola Schouten heeft op donderdag 26 maart gepraat met de provincies. Daar is onder andere gesproken over de uitvoering van de kabinetsplannen van 7 februari. Provincies moeten bij voorbeeld verordeningen maken om het verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken en om regels te stellen voor het extern salderen.

‘Niet alles stil leggen’

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Form voor Democratie vroeg donderdag in de Tweede Kamer om de uitvoering van de stikstofplannen en een aantal plannen op andere beleidsterreinen even stil te leggen, nu alle aandacht uitgaat naar de bestrijding van het coronavirus. Premier Mark Rutte zei dat het kabinet weliswaar veel aandacht heeft voor corona, maar hij wil “om juridische en maatschappelijke redenen niet alles stil leggen”.

Recessie is onvermijdelijk

De economische gevolgen van de coronacrisis worden door het Centraal Planbureau zwaar ingeschat. Een recessie is onvermijdelijk, aldus het CPB. Hoe diep de economische gevolgen snijden, hangt vooral af van de snelheid waarmee het virus is bestreden en de situatie weer min of meer normaal wordt. Als de crisis voortduurt tot ver in 2021, zal Nederland te kampen krijgen met een forse vermindering van het nationaal inkomen (7,7%).

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • diekmann

  Tegen die tijd is het geld op.

 • J.W. de Kloet

  ik heb idee als ik de berichten lees dat alles effe gauw er door heen gedrukt wordt. door regering en provincies

 • kraats

  Niks ervan. Voor deze luxe in nu toch geen geld meer. Dan maar in ieder Natura-2000-gebiedje een paar stikstofgevoelige plantjes minder....

 • Kelholt

  'Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert berekeningen uit naar de stikstofeffecten van de verminderde verkeers- en bedrijfsactiviteit door de coronacrisis.'
  Nee nee nee! Niet berekenen maar METEN!

  'Premier Mark Rutte zei dat het kabinet weliswaar veel aandacht heeft voor corona, maar hij wil “om juridische en maatschappelijke redenen niet alles stil leggen”.'
  Nee premier Rutte door de stikstof maatregelen van jouw kabinet leg je juist nog meer stil! Wat een wanbeleid hier. Geen wonder dat een recessie onvermijdelijk is.

 • Peerke1

  Het probleem is al opgelost nu het verkeer en de vliegtuigen stil staan. Kijk maar naar de satelliet fotos.

 • boer a

  kijk zelf ook maar eens naar die mooie schone blauwe lucht, lang niet zo gezien, werd vanmiddag ook bevestigd door een glastuinder hier in de buurt, die constateerde door de schone lucht ook een veel hogere licht instraling met de computers.

 • info295

  BOEREN !!!!!! LET NU TOCH EENS ALLEMAAL OP !!!!!
  Het is al geregeld, het staat al in de staats courant

 • Henk.visscher

  Ja info295, maar dat is het hem nu juist, we kunnen nu niets doen, daarom doen ze het juist nu, stel smeerlappen

 • info295

  Henk waarom kunnen we nu niks doen ?

 • anton1937

  Nu het vlieg- en vrachtvervoer flink afnemen door de coronacrisus wordt de totale uitstoot van stikstof lager,de stikstofdiscussie in de ijskast zetten wat Thery Baudet wil is niet slim,omdat de landbouw dan op slot blijft zitten maar ook de andere sectoren als b v de bouw. Nu afspraken maken met de overheid maakt voor de landbouw in de toekomst meer mogelijk.

 • Bennie Stevelink

  Ik zou niet weten welk belang boeren en Nederland als geheel hebben bij het in de ijskast zetten van de stikstof discussie. Ik zie alleen een politiek belang van Baudet, ten koste van Nederland.

 • info295

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • info295

  Of werk jij voor het LTO ??

 • Alco

  Er is een gezegde: Je moet het ijzer smeden als het heet is.
  Veel van ons denken dat dat punt bereikt is als de effecten van corona weg geëbd zijn.
  En @bennie denkt dat het ijzer nu al heet is!!!!!

 • Bennie Stevelink

  @info295, welk voordeel heeft het volgens jou om een stikstofregeling uit te stellen? Wat wordt het daar beter van?

 • theorikyreintjes1

  Geeft de corona crisis aan wat de werkelijke oorzaak is van het stikstofprobleem?
  De weerman op de de televisie toonden gisteren ook de kaarten van nu en een jaar geleden. De veehouderij is het zelfde gebleven, maar maar het drukke verkeer en vliegbewegingen e.d zijn zeer veel minder! Er valt zeer veel uit te leggen door bewindslieden en wetenschappers! De geloofwaardigheid is ver te zoeken!

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink ik leg het je wel even uit. Zo moeilijk is het allemaal niet.
  Nu een stikstofregeling optuigen betekent een regeling op basis van rammelende modellen en discutabele aannames.
  Volgens de geleerden levert de invoering van de 100 km/u maatregel al genoeg ruimte op voor de bouw. Onzin natuurlijk maar goed, als je dit vind dan zorgt de huidige corona crisis ervoor dat de landbouw de komende twee jaar op de huidige voet door kan.
  Als je immers vind dat NH3 en NOx uitwisselbaar zijn en dat de landbouw ruimte kan maken voor bouw en industrie dan geldt dat andersom natuurlijk ook. Bouw, industrie, verkeer en vliegtuigen maken nu, onvrijwillig dat wel, ruimte voor de landbouw. Als deze ruimte over twee jaar opgebruikt is door de landbouw dan kan er beleid worden gemaakt op basis van METINGEN die dan WEL beschikbaar zijn en niet op basis van gestuurde politieke modellen. Of het daar beter van wordt voor de landbouw dat weet ik niet. Ik weet niet wat de uitkomsten van de metingen zullen zijn. Het wordt in ieder geval wel eerlijker en dat is voor mij genoeg.
  Simpel toch?

 • Bennie Stevelink

  @theorikyreintjes, de kaart die ze op televisie laten zien heeft alleen betrekking op NOx en niet op NH3. Het heeft voor de landbouw geen enkele betekenis. Pas als zou blijken dat op dit moment ook de NH3 emissie veel lager is, hebben we een punt.

  @Kelholt, de emissie van NH3 ten opzichte van NOx staat behoorlijk vast. Het enigste waar twijfel over is, is de depositie in specifieke natuurgebieden. De veranderende emissie als gevolg van Corona geeft hier geen antwoord op.
  Gisteren stond op deze site een artikel van Frits van der Schans waarin hij pleit voor emissie-beperkend beleid, gelijkelijk verdeeld over de sectoren. Ik denk dat dat inderdaad het beste is omdat depositie-gericht beleid een gebed zonder einde wordt.

 • Alco

  Het is een discussie geworden van wie heeft de grootste bek (Lees politieke angels)
  Dit kun je alleen weerleggen met feiten.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink het gaat inderdaad om de stikstofdepositie op natuurgebieden wat een probleem zou zijn. Maar of die stikstofdepositie nou van NH3 of NOx emissie komt wordt niet gemeten.
  De bronnen van NOx, verkeer, vliegtuigen, scheepvaart, industrie en de grootste bron het buitenland, vallen nu behoorlijk droog.
  Nu depositie meten en volgend jaar als de economie hopelijk weer volop draait geeft dus wel degelijk relevante antwoorden.
  Stoppen dus nu met het stikstof circus!

 • koster

  ik vind het prima om de emissie beperkingen gelijk te verdelen over de sectoren, maar dan gaan we wel uit van het ijkpunt 1990!
  En dat vergeten de meesten of zijn zich er niet van bewust maar de industrie heeft een nieuwe datum gefixed voorzichzelf. Na de krimp van de veehouderij en na hun grote groei. Geen wonder dat hun het gelijk willen verdelen.

 • Kelholt

  Speciaal voor heer Stevelink nog een citaat uit de brief van het Landbouw Collectief van vandaag:

  "De huidige standstill als gevolg van de Corona-maatregelen bieden unieke mogelijkheden om metingen te doen in de praktijk, waarmee het inzicht in de stikstofproblematiek wordt vergroot en de (theoretische) modellen van het RIVM kunnen worden gevalideerd en verbeterd."

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.