Home

Nieuws 1 reactie

Alleen haast bij Wet oneerlijke handelspraktijken

Op landbouwgebied is slechts één wetsvoorstel aangemerkt als spoed bij de Tweede Kamer: de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Dat blijkt uit de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen die het kabinet nog graag voor de zomer wil behandelen. Deze lijst is opgesteld nu de Tweede Kamer vanwege de coronacrisis niet bijeen komt. Momenteel worden alleen fysieke vergaderingen gehouden over de coronacrisis.

Wet is opgenomen in regeerakkoord

De behandeling van de Wet oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw is aangemerkt als spoedeisend omdat het is opgenomen in het regeerakkoord. Daarnaast is het voorstel – dat wel via internetconsultatie is openbaargemaakt, maar nog niet officieel naar de Tweede Kamer is gestuurd – een uitwerking van een Europese richtlijn om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen tegen te gaan. In deze richtlijn staat dat deze uiterlijk 1 mei 2021 omgezet moet zijn in nationale wetgeving en dat deze wetgeving uiterlijk op 1 november 2021 in werking moet treden.

Stikstof, klimaat en mestbeleid

Op het gebied van stikstof, klimaat en mestbeleid is geen wetgeving op handen, die de Tweede Kamer met spoed moet behandelen. Dit wil overigens niet zeggen dat er op dit dossier niets gebeurd. Voor het stikstofdossier is de spoedwet aangenomen en wordt er gewerkt aan de vertaling tot concreet beleid, op het gebied van mest lopen de derogatieonderhandelingen door. De Tweede Kamer bepaalt uiteindelijk zelf of en waarover zij vergadert of schriftelijk overlegt.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Eén reactie

  • haam

    Hulde voor de.minister dat ze deze wet versneld erdoor drukt , zelfs nog sneller als dan in bericht staat vermeld. Campina zal er behoorlijk door geraakt worden. Mogen geen 250 Euro in rekening brengen bij bezwaren . En de interne procedure bij bezwaren (zoals melkweigering ) , die men doelbewust oprekt tot bijna anderhalf jaar , voordat de boer naar de rechter kan zal zelfs dan helemaal worden afgeschaft omdat de ACM er dan over gaat en binnen 2 weken uitspraak komt . En ook de bovenwettelijke eisen zullen worden aangepakt .

Of registreer je om te kunnen reageren.