Home

Nieuws 13 reacties

Waterschapslasten 2020 stijgen 4,6%

De waterschapslasten voor huishoudens en boerenbedrijven gaan dit jaar fors omhoog.

Waterschappen verwachten dit jaar ruim € 3 miljard aan heffingen te innen. Dat is 4,6% meer dan in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Grootste stijging sinds 2009

Met de opbrengsten dekken de waterschappen grotendeels de kosten die zijn maken voor hun twee hoofdtaken: het watersysteem en de afvalwaterzuivering. De opbrengsten uit watersysteemheffingen stijgen dit jaar met 5,2% naar € 1,6 miljard, terwijl de opbrengsten uit de zuiveringsheffingen met 4% stijgen naar € 1,4 miljard. Dit is voor beide hoofdtaken de hoogste stijging in lasten sinds de invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.

Grootste lastenstijgingen in Limburg en Friesland

Waterschap Limburg en Wetterskip Fryslân voeren de hoogste lastenstijging door dit jaar. Limburg verwacht 16% meer opbrengsten van de taak watersysteem en bijna 9% meer voor de waterzuivering. De lastenverhogingen zijn volgens het schap nodig voor bescherming tegen hoogwater in de Maas, tegen wateroverlast en voor oplossingen voor waterbeschikbaarheid in droge periodes. Wetterskip Fryslân verhoogt de heffing voor het watersysteem met ruim 13%. Ook het Friese schap investeert de komende jaren in de watersystemen om voorbereid te zijn op meer natte periodes en langdurige droogte.

Slechts één daling in lasten

Ook de andere negentien waterschappen kampen met soortgelijke uitdagingen in nattere winters en drogere zomers. Ook aangescherpte wet- en regelgeving kan leiden tot extra kosten en investeringen bij de schappen. Enkel bij schap De Stichtse Rijnlanden is voor dit jaar een kleine daling te zien in de zuiveringsheffing.

Driekwart bij huishoudens, kwart bij boeren en bedrijven

Ruim driekwart van de heffingen komt voor rekening van huishoudens, terwijl een kwart voor rekening komt van boeren en bedrijven. Om een indicatie van de kostenstijgingen te geven, heeft het CBS gerekend met een gemiddeld boerenbedrijf met € 400.000 aan opstallen, 40 hectare grond en 3 vervuilingseenheden. Een boerenbedrijf binnen het werkgebied van waterschap Limburg betaalt in dat geval dit jaar 14% meer aan waterschapsbelasting (€ 2.526). Boeren binnen het werkgebied van hoogheemraadschap Delfland zijn dit jaar het duurste uit: zij betalen gemiddeld € 7.631. Het landelijk gemiddelde voor een boerenbedrijf ligt op € 3.984.

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. Zij beheren bijna 18.000 kilometer aan waterkeringen en 225.000 kilometer aan waterlopen. Daarnaast zuiveren zij circa 2 miljard kubieke meter afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties.

Laatste reacties

 • EL

  Na een droge zomer is het wel makkelijk sloten schoonmaken!

 • @123

  Natuurgebieden meer laten betalen, veel werk wordt ook gedaan voor het realiseren en herinrichten ,wat waterhuishouding betreft van die gebieden.

 • Firma Vellenga

  Prima als het ook echt besteed wordt aan het werk wat gedaan moet worden. Maar ik lees veel andere uitgaven door waterschap waar best wat op bezuinigd kan worden of wat niet nodig is. De bijdrage van natuurgebieden begrijp ik niets van. Als er 9 van de 10 boeren uitgekocht worden en dit gaat natuurland worden. Moet die ene boer dan voor die andere boeren betalen omdat natuurland bijna geen waterschapslasten betaald... Allen gelijk graag

 • Knor 10

  Alles vloeit naar natuur!
  De boer betaalt,maar als het nat is laten ze je verzuipen en als het droog is staan de sloten leeg. Maar in de natuurgebieden bommetje vol!

 • Henk.visscher

  Ik dacht dat de nederlandse agrarische sector het verdiende om meer geld over te houden, na kenteken, diesel nu ook dit nog, wat zijn het een stel huichelaars daar in Den Haag

 • Henk.visscher

  En laten ze dit maar uit de pot van de postcodeloterij halen

 • Zuperboer

  Er wordt te veel gemaneged in ons polderland. Werkgroep hier, overlegje daar en maar uren schrijven.

 • Peerke1

  En onze inkomens zijn al jaren aan het dalen. Waar kunnen wij gaan kaal plukken.
  Misschien bij Carola.

 • boerrick

  Ik ben ook wel benieuwd hoeveel hiervan gaat naar het onderhouden maar ook naar het aanleggen van natuur.
  We worden voor de gek gehouden waar we bij staan.

 • Renate

  Het Wetterskip Fryslân houd zich niet alleen met zijn eigenlijke taken bezig: waterkwaliteit en waterbeheersing. Het steekt veel te veel geld in natuur, dit onder het mom van... het moet van de EU. Nu is er weer zo'n project op komst. De provincie en het wetterskip gaan boeren in veenweidegebieden uitkopen. Dat is geen taak van het wetterskip! Ze smijten miljoenen over de balk en die komen op het bord van de boer en burger. Zo zijn nog wel een paar miljoenenprojecten te noemen. Het wetterskip heeft dikke verkering met de natuurclubs zoals SBB, natuurmonumenten en het Fryske Gea. Als je het bestuur er op wijst is het steevaste antwoord: het moet van de EU. Het grote probleem is dat (net als elders) veel te veel linkse rakkers met besluitvorming bezig zijn. De agrariërs hebben geen stem of zijn veel te zwak!

 • Renate

  Wij willen de redactie van Boerderij wel een keer meenemen om een aantal projecten te laten zien. Dan hebben ze ook een keer een super artikel.

 • Aerts

  Waterschappen hebben de handen vol aan Eu maatregelen.
  Waaronder de natura 2000.
  Alles wat ze doen wordt getest aan deze EU Maaatregel.
  kort samengevat, de natuur bepaald wat de waterschappen wel/of niet doen.

  Ik heb effe niet de actuele gegevens bij de hand, maar hier in Limburg betaal ik plus minus 40 euro/Ha. landbouwgrond.
  Natuur organisaties betalen plus minus 3 euro per Ha.

  Dit zal volgens de huidige maatstaven net andersom moeten gelden.

 • Mbmb

  Ongebouwd betaalt steeds meer, de waarde van de opstallen stijgt, dus ook meer. Natuur betaalt nagenoeg niets aan de waterschappen maar profiteren wel lekker mee en willen altijd meer zoals aangepaste waterpeilen. Hier klopt iets echt niet mee. Eens kijken wat een waterschap besteedt aan zaken die niet tot hun taak behoren zoals natuur, milieu, duurzame energie etc. Volgens mij mag dit niet eens en moet een waterschap zich bij zijn taken houden.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.