Home

Nieuws 2 reacties

Waarde betalingsrechten omlaag in 2020

De waarde van betalingsrechten gaat in 2020 met ongeveer € 5 per recht omlaag.

Oorzaak is het kleinere budget voor betalingsrechten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat meldt RVO.nl op zijn website.

De vermindering van het budget is eind 2019 aangekondigd door het ministerie van LNV. Een deel van het budget voor directe betalingen is overgeheveld naar het plattelandsbeleid.

In 2019 was een betalingsrecht € 263 waard, dat is exclusief de vergroeningspremie. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van het beschikbare budget en de aanvragen via de Gecombineerde opgave.

€ 10 miljoen meer uit betalingsrechtenbudget naar landschapselementen

In 2019 was het budget ruim € 732 miljoen voor de directe betalingen, de zogenoemde pijler 1 van het GLB. Daarvan werd € 61,5 miljoen overgeheveld naar het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Dit jaar wordt € 10 miljoen meer overgeheveld. Dat geld is bestemd voor een investeringsregeling landschapselementen.

Van de resterende overheveling is de verdeling gelijk aan die in 2019:

• € 20 miljoen voor watermaatregelen (Deltaplan Agrarisch waterbeheer);

• € 20 miljoen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer;

• € 10 miljoen voor de Brede Weersverzekering;

• € 11,5 miljoen voor de overgangsregelingen van de zogenoemde knelsectoren, waaronder de kalverhouderij.

De betalingsrechten voor 2020 vallen in ieder geval nog in de lopende begrotingsperiode 2014-2020. De onderhandelingen over de nieuwe begroting voor de periode 2021-2027 zijn in volle gang.

Laatste reacties

  • maiskolf

    Boertje pesten. Blijft niks van over denk ik...

  • Flirt

    Eerst 2019 maar eens uitbetalen. Nog geen cent gebeurd

Of registreer je om te kunnen reageren.