Home

Nieuws 19 reacties

Schouten laat boer vrij: verkopen of niet

Landbouwminister Carola Schouten kan geen precieze inschatting geven van het aantal bedrijven dat met een nieuwe opkoopregeling door het Rijk wordt opgekocht. Evenmin heeft de minister precies in beeld hoeveel stikstofruimte daarbij vrijkomt.

Ze kan niet aangeven wanneer de eerste bedrijven zullen worden opgekocht. “Provincies zijn in gesprek met boeren, die zich zelf al hebben gemeld. Hoe snel dat in de praktijk gaat, en voordat we daadwerkelijk een bedrijf gekocht hebben, dat is moeilijk om daar een datum aan te hangen.”

Schouten geeft aan dat tegen provincies is gezegd wat het Rijk beschikbaar heeft. “We hebben provincies gevraagd of ze hun bestaande middelen willen bijleggen. Met de provincies zijn we in gesprek hoe we dat effectief kunnen doen.” Er worden geen Europese gelden voor ingezet, zegt de minister. “Het gaat om gelden die nu al op de provinciebegrotingen staan en waarvoor ze nu al bedrijven opkopen.”

Geen wijziging Meststoffenwet

De geplande wijziging van de Meststoffenwet gaat niet door. “Wij dachten dat we de Meststoffenwet moesten wijzigen, maar dat blijkt niet het geval. We kunnen zelf uitmaken hoe we met de productierechten omgaan. Met de regeling die we nu hebben, kunnen we dierrechten opkopen, daar hoeft de wet niet voor gewijzigd te worden.”

Provincies hebben nu al regelingen om bedrijven op te kopen of te verplaatsen

De regeling hoeft niet aan de Europese Commissie te worden voorgelegd, omdat het om gerichte opkoop gaat. “Als het om een brede regeling gaat, waar iedereen op kan inschrijven, à la de varkenshouderij, dan zou het langer duren.”

Lees verder onder foto

Minister Schouten geeft aan dat niet alleen boeren een bijdrage zullen leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. - Foto: ANP
Minister Schouten geeft aan dat niet alleen boeren een bijdrage zullen leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. - Foto: ANP

Provincies voortouw

Schouten legde vrijdag 7 februari na afloop van de ministerraad uit dat het aantal opgekochte bedrijven afhangt van de gebiedsgerichte aanpak waarbij de provincies het voortouw hebben. Daar komt ook bij dat provincies mogelijk nog een bijdrage leveren aan de opkoop van bedrijven.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (Groningen) zei daar vrijdag over dat de bestaande plannen normaal worden voortgezet op gebied van de natuurnetwerken, de klimaatmaatregelen en de aanpak van de veenweideproblematiek – en dat daarbij zeker ook gekeken wordt naar het effect op het gebied van vermindering van stikstofemissie. Maar, gaf Staghouwer aan, er is niet meer geld bij de provincies.

Schouten; “Provincies hebben nu al regelingen om bedrijven op te kopen of te verplaatsen. Dat geld is ook beschikbaar. En daarnaast kunnen boeren ook aan andere partijen verkopen.”

Niet alleen boeren

De minister geeft aan dat niet alleen boeren een bijdrage zullen leveren “Er komen nog meer stappen, ook door andere sectoren. We zijn steeds aan het werk om te zien of we met nieuwe maatregelen waarmee we de stikstofuitstoot kunnen verminderen met geld en met regelingen. Maar dat gaat niet gemakkelijk.”

De minister gaf aan dat het niet alleen de overheid is, die stappen zet. “Er zijn best bedrijven die daarvoor interesse hebben. En het staat de boer vrij te verkopen aan wie hij wil. Hij wordt niet gedwongen.”

Als ik het gesprek in Europa wil aangaan, moet ik eerst laten zien dat we verbetering aanbrengen

Aan de andere kant wil de minister wel een vinger in de pap bij de verkoop van bedrijven. “Wij willen voorkomen dat er partijen die goed in de slappe was zitten bedrijven gaan opkopen met een ongewenst effect op het landelijk gebied. Boeren vrezen zelf ook dat dat ongericht gaat gebeuren. Het Landbouw Collectief heeft dat ook geagendeerd. We zijn juridisch aan het bekijken hoe we dat kunnen borgen.” De minister en de provincies kijken daarbij naar mogelijkheden om voorwaarden te stellen aan vergunningen die worden afgegeven aan bedrijven die door extern salderen meer stikstofruimte verkrijgen en daarmee hun activiteiten uitbreiden. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ze nog niet.

Fosfaatplafond is grens

De minister geeft aan dat het fosfaatplafond een grens is die in de gaten wordt gehouden bij het schrappen van dierrechten. Als het aantal dierrechten onder het fosfaatplafond in de melkveehouderij komt, bestaat er de mogelijkheid om weer dierrechten uit te geven aan bedrijven die extensiveren en die lagere stikstofemissies hebben.

Dit zijn grote processen, die je zorgvuldig wilt doen

Ondertussen werken Rijk en provincies aan het opstellen van een stikstofregister. Het register moet open gaan, zodra de verkeersmaatregelen van kracht worden. Dan wordt de stikstofwinst die met de lagere maximumsnelheid wordt geboekt, in het register gebracht en kan het worden aangewend voor woningbouw en de realisering van infrastructurele projecten.

Naar Europa

De minister zegt voorlopig nog niet het gesprek aan te kunnen gaan over het verminderen van het aantal Natura 2000-gebieden. “Als ik het gesprek in Europa wil aangaan, moet ik eerst laten zien dat we verbetering aanbrengen. Zij zeggen: laat eerst maar eens zien dat je een serieuze stap zet in de verbetering van de natuur. Daar zijn we mee aan het werk. Ik wil in Europa laten zien dat we de natuur verbeteren, én dat we een aantal gebieden hebben waar dat heel erg ingewikkeld wordt. om verbetering te realiseren. Ik kan niet zelfstandig Natura 2000-gebieden schrappen. Maar we brengen nu de staat en de kwaliteit van de gebieden in kaart, zodat we een goed onderbouwde discussie kunnen voeren met Europa.”

De minister zegt dat het een ingewikkeld proces is, omdat per situatie in een gebied moet worden bekeken hoe en hoeveel de stikstofneerslag in natuurgebieden kan worden verminderd. “Dat kost soms wat meer tijd. Dit zijn grote processen, die je zorgvuldig wilt doen.”

Laatste reacties

 • Kringloopboer

  Hoe kun je fosfaatrechten uitgeven om te extensiveren ????.
  Geef ze dan aan bedrijven die van hun latente ruimte zijn bestolen in 2015.
  Zal mij benieuwen wat LTO er van vindt

 • Kringloopboer

  Hoe kun je fosfaatrechten uitgeven om te extensiveren ????.
  Geef ze dan aan bedrijven die van hun latente ruimte zijn bestolen in 2015.
  Zal mij benieuwen wat LTO er van vindt ???

 • Drikus Dekker

  Hoe kun je door Boeren uit kopen stikstof probleem op lossen ??? Snap het echt niet ?? Maar daar ben ik ook boer voor (dus dom !!) Maar uit kopen nooit niet wat een flut oplossing. En wie gaat al die Miljoenen op hoesten ??? Potje zal een keer leeg zijn of ??? Is Schouten een sprookjes prinses met een tover stok .ach ja je weet maar nooit mocht dat zo zijn hoop ik dat ze als eerste die grijns van Rutte zijn gezicht af toverd.je weet maar nooit zelfs ik ga mee in de sprookjes wereld die Den Haag heet (het nieuwe Efteling) daar geloof ik in pffffffffffff...

 • kleine boer

  En dan huizen bouwen op de grond van de uitgekochte boer.... dat geeft geen uitstoot en is goed voor de natuur.....

 • Henk.visscher

  Geweldig we kunnen weer vliegen, huizen bouwen en consumeren en natuur aanplanten, ben blij dat het nu weer allemaal goed komt , ..., het is het geld wat toekomt aan de ouderen en de zwakkeren in de samenleving, maar ach die hebben hun tijd gehad en daar hebben we toch niets meer aan voor onze economie.

  Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • kleine boer

  Henk dat schrijf je precies goed

 • Henk.visscher

  De natuur krijgt haar ruimte, dieren krijgen steeds meer ruimte, de oudjes komen nog nauwlijks buiten, opgepropt in kleine kamertjes en als ze even in de gezamelijke ruimte kunnen zitten dan is dat meer dan genoeg anders gaat de zorg te veel kosten, wat zijn we eerlijk bezig, wat leven we in een geweldig land, fijn dat al die linkse mensen flink aan hun trekken komen.

 • Henk.visscher

  en als het je niet aanstaat en je vereenzaamd dan pleeg je toch gewoon eutanasie,

 • Henk.visscher

  Ik hoop dat we binnenkort ook allemaal minder of liever nog helemaal geen vlees meer gaan eten, we gaan allemaal veganist worden, we kappen gewoon bossen in Brazilie om ons daar van te voorzien, dat is ver weg en dat ziet toch niemand

 • N. Schiphorst

  Schouten en Rutte maak boeren bang voor hun eigen belang !

 • N. Schiphorst

  Vroeger op school gedroeg carola zich ook al zo ! Ga huilen me zin niet krijg en Rutte loop mee 😂

 • kleine boer

  zoveel geld uitgeven en niet weten waaraan wat een land.....

 • Gat

  Bedrijven met vergunningen uitkopen heeft zowiezo geen zin. Het zijn de industrieele bedrijven zonder vergunning die het probleem zijn.
  Kan nu al papiertje geven dat al ruim je de helft van de boeren op en geeft ruimte weg voor de rest. Dat het de natuur allemaal ten nadele komt. De landbouwgronddie bebouwt wordt of verschraalt nooit meer iets op. Enigste wat je krijgt is nog meer depositie op de overige natuurgebieden.
  Werkt averechts heel hun beleid. Mja het gaat niet om de natuur. Het gaat ze om de ruimte om de economie weer ruimte te geven. Met de rente gaat het niet meer, dus gaan we boerenland maar opnieuw inrichten. Kunnen weer veel clowns hun tijd mee invullen. Als ze daarmee klaar zijn. Komt de volgende crisis tegen de landbouw.

 • Henk.visscher

  de boeren worden in een hoek gedrukt uitgemaakt voor van alles en nog wat,beschuldigd voor alles wat met natuur te maken heeft,zij die voor hun rechten opkomen,neergezet als extreem,kortom velen zijn het spuuchzat en gaan stoppen,sommigen wonen in een natuurgebied,hun bedrijf is van de ene op de andere dag flink in waarde gedaald hebben geen andere keuze dan stoppen met het bedrijf en dan kan Mevrouw Schouten het een vrijwillige sanering noemen

 • Henk.visscher

  straks bakken met geld voor duurzaamheidseisen naar boeren die naar haar pijpen dansen,je kunt al raden wie het kind van de rekening is

 • Velskamp

  Is eigenlijk maar een antwoord op
  Stik toch van ons verplaats je geen stikstof naar de bouw

 • Kringloopboer

  Iedereen mag over zijn eigendom vrij beschikken.
  EU wetgeving

 • @123

  Op prikkebord.nl Stientje van Veldhoven "Op grond van uitgekochte boeren kan volgens de minister ook gebouwd worden". De aap komt uit de mouw, niks geen overlast door stikstof ,gewoon nieuwe invulling van het buitengebied. Bezint eer ge begint.

 • EL

  Dat is ook het plan van links, landbouw moet weg uit Nederland, goedkoop import voedsel, en Nederland volbouwen en nog meer mensen in het land die volop reizen naar verre oorden!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.