Home

Nieuws 9 reacties

Schouten: kabinet ziet kansen in meer weidegang

Het kabinet ziet het vergroten van weidegang als een perspectiefvolle maatregel om de stikstofuitstoot te beperken.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het advies over weiden en bemesten van de commissie-Remkes.

Bij de huidige emissiemetingen wordt uitgegaan van 720 uur weidegang. Dat levert een emissiereductie in de stal van 5% op. Bij een andere hoeveelheid weidegang is deze reductie hoger of lager.

Momenteel wordt onderzocht hoe de hoeveelheid weidegang en de bijbehorende emissiereductie bij een hoger aantal uren weidegang kan worden vastgesteld en gemonitord. “Meer weidegang draagt bovendien bij aan andere doelen, zoals dierenwelzijn en een aantrekkelijk landschap”, aldus Schouten. De maatregel wordt verder uitgewerkt met het Landbouw Collectief en andere partijen.

Advies heeft geen rechtskracht

Schouten geeft in haar antwoorden aan dat er verschil is tussen een oordeel van de rechter een het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Commissie-Remkes kan adviezen en aanbevelingen doen over de wet- en regelgeving, maar die adviezen hebben geen rechtskracht. Uitspraken van de Raad van State hebben wel rechtskracht, aldus Schouten. In die zin leggen uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland over beweiden en bemesten dan ook meer gewicht in de schaal dan het advies van Commissie-Remkes om beweiden en bemesten in 2020 niet vergunningplichtig te laten zijn.

De minister geeft in de brief aan de Kamer aan dat de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 19 december 2019 inhoudt dat de vergunning voor melkveebedrijven die koeien weiden, moet worden aangepast.

Provincies en Rijk zijn het daarmee niet eens. Provincie Drenthe heeft inmiddels verzet aangetekend tegen de uitspraak.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kanaal

  we willen kans op minder onzin.

 • DJM

  En wat wordt er dan geregeld voor bedrijven die onmogelijk kunnen beweiden doordat die geen of een hele kleine huiskavel hebben??

 • Kelholt

  Schouten: kabinet ziet kansen in meer weidegang.
  Kelholt: MOB ziet kansen in meer procedures tegen weidegang en bemesten.

 • Kelholt

  'De minister geeft in de brief aan de Kamer aan dat de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 19 december 2019 inhoudt dat de vergunning voor melkveebedrijven die koeien weiden, moet worden aangepast.'
  Dit is dus een hele gevaarlijke uitspraak van Schouten.'Even' de vergunning aanpassen voor weiden en bemesten geeft niet alleen de MOB weer mogelijkheden voor procedures, maar biedt de overheid ook de mogelijkheid om de vergunde situatie dan meteen maar even bij te werken naar de daadwerkelijk gerealiseerde (dieraantallen en stalruimte) situatie!

 • Zuperboer

  Ik heb altijd begrepen dat ammoniak ontstaat in de stal/put. Toch 4 jaar voor niets agrarisch onderwijs gevolgd. Of is de achteruitgang van het onderwijs reeds in mijn tijd begonnen. Carola verloochen de C in CU niet. Vertel ons nu eindelijk de waarheid. Je mag dan niet van mijn religieuze onderstroom zijn, maar bij ons staat Liegen en Bedriegen in de 10 geboden. En ik probeer daar naar te leven. Wijsheid morgen met de tabellen van het Mesdagfonds.

 • boerindorp

  Ik denk dat uiteindelijk de MOB verlangt dat we voor iedere koe afzonderlijk over een beweidingsvergunning moeten beschikken.

 • johnroos

  Maar goed dat het LC en het Mesdagfonds haar een handje gaan helpen!

 • Henk.visscher

  Je slaat de spijker op z.n kop Keltholt, smerig spelletje word er gespeelt, het is net of er een grote regiseur aan de touwtjes trekt

 • farmerbn

  Overheid moet gewoon iedere melkveehouder een vergunning geven voor weiden en bemesten. Een vergunning op basis van het hebben van weide vee; niet veel details vermelden want dan gaat MOB ertegen aan de gang.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.