Home

Nieuws

Provincie: vergunning Amercentrale is ambtelijk afgestemd

De Amercentrale in het Brabantse Geertruidenberg kreeg eind 2019 na ambtelijke afstemming een vergunning.

In de definitieve vergunning heeft de provincie de emissieplafonds vastgesteld op 50.000 kilo ammoniak (NH3) en 1,5 miljoen kilo stikstofoxide (NOx). De inhoud van de uiteindelijke vergunning is telefonisch besproken tussen de gedeputeerde (Rik Grashoff) en energiemaatschappij RWE. Dat laat een woordvoerder van de gedeputeerde weten in reactie op tweets van statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie).

Kritiek van statenlid

Vreugdenhil heeft kritiek op de gang van zaken rond de vergunning voor de centrale die er ‘doorgedrukt zou zijn’. Hij heeft het over koehandel en een persoonlijke deal tussen de gedeputeerde en RWE, terwijl de emissie niet vergunbaar zou zijn geweest.

Ontwerpvergunning onderuit door PAS-uitspraak

Volgens de verklaring van de woordvoerder is de vergunning in januari 2019 aangevraagd op grond van de wet Natuurbescherming voor omschakeling van steenkool naar biomassa. In die aanvraag ging RWE uit van een uitstoot van 83.000 kilo ammoniak en 1,67 miljoen kilo NOx. De ontwerpvergunning op basis van deze aanvraag ging onderuit door de PAS-uitspraak van de Raad van State eind mei 2019. De aanvraag moest vervolgens aangepast worden en dat is ook gebeurd volgens de provincie. De uiteindelijke vergunning is door Grashoff besproken met RWE. Grashoff is in juni 2019 is aangetreden als gedeputeerde voor GroenLinks.

Uitstoot ammoniak jaarlijks aan provincie doorgegeven

Volgens de provincie is in de vergunning opgenomen dat de uitstoot van ammoniak jaarlijks wordt doorgegeven aan de provincie. Gedeputeerde Staten kunnen bovendien de emissie van ammoniak in de vergunning naar beneden aanpassen, als na drie jaar blijkt dat de werkelijke uitstoot van stoffen lager is dan nu vastgesteld.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.