Home

Nieuws 2 reacties

Postcode Loterij investeert in biodiversiteit

De Postcode Loterij trekt miljoenen uit voor diverse projecten die gericht zijn op het verbeteren van de biodiversiteit.

Natuurorganisatie IUCN NL ontvangt een bijdrage van € 2,8 miljoen voor het project ‘Onder het Maaiveld’, dat inzet op verbetering van het bodemleven met behulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN en LandschappenNL.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De Postcode Loterij geeft € 1,5 miljoen aan de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel om boeren en beheerders te ondersteunen bij het verbeteren van het beheer van de openbare ruimte, waarbij er meer aandacht is voor een gezonde bodem en biodiversiteit. Ook wordt het geld deels besteed om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit.

45 partners en 37 supporters

In het Deltaplan Biodiversiteit werken boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden samen om de biodiversiteit een impuls te geven. Inmiddels hebben 45 partners en 37 supporters zich aangesloten bij het project. De kern van de aanpak is om samenwerking tussen alle relevante partijen op gebiedsniveau te realiseren en om grondgebruikers te belonen voor hun inspanningen die bijdragen aan herstel van biodiversiteit.

‘We kunnen het niet alleen’

LTO Nederland is positief over de bijdrage aan het het Deltaplan. “Verbetering van de biodiversiteit vraagt om inspanning en waardering van de hele samenleving. Boeren willen graag hun bijdrage leveren. Een mooi landschap en een gezonde bodem zijn ook in ons belang. Maar we kunnen het niet alleen”, zegt Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur en Landschap bij LTO Nederland. “Met deze financiële ondersteuning laat de Postcode Loterij zien dat zij een integrale aanpak voor het herstel van de biodiversiteit ondersteunt. Als boeren worden beloond voor hun inspanningen voor biodiversiteitsherstel, komen we verder. Met deze steun maken we ons landschap én voedsel nóg biodiverser.”

SoortenNL

Ook SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, ontvangt € 1 miljoen van de Postcode Loterij.

Laatste reacties

  • Alco

    Tja.

  • Renate

    Walgelijk. Dit moet je niet willen....

Of registreer je om te kunnen reageren.