Home

Nieuws 13 reacties

Partijen in Landbouw Collectief willen gelederen sluiten

Bestuurders in het Landbouw Collectief willen verder in gesprek met elkaar en de overheid over stikstofmaatregelen, aanstaande woensdag. Ook de overleggen op ambtelijk niveau tussen bestuurders en het ministerie gaan volgens de agenda door.

Een belronde onder bestuurders die betrokken zijn bij het Landbouw Collectief, leert dat persoonlijke punten van kritiek op elkaar geuit zijn aan tafel. Maar er zijn ook afspraken gemaakt. Zoals het afblazen van de trekkeractie van FDF. Na een roerig weekend willen de partijen de gelederen weer sluiten.

Verwijten FDF aan LTO

Farmers Defence Force verweet dit weekend LTO dat de organisatie zich niet aan de afspraken van het Collectief hield. LTO reageert daarop door onder andere te zeggen dat onderlinge beschuldigingen de positie van het Collectief verzwakken. De belangenbehartiger heeft liever dat ongenoegen persoonlijk gedeeld worden, in plaats van deze te delen met de media.

Dijkhuizen heeft de schapen in het hok

Maandagmiddag 3 februari zegt NAV-voorzitter dat ‘Dijkhuizen de schapen in het hok heeft’; de voorzitter van het Collectief zelf is niet bereikbaar om dit te bevestigen.

Boerenbestuurders zien gezamenlijk het nut van het collectief en zeggen nog altijd achter de onderhandelingsgesprekken te staan. Ook de ambtelijke overleggen met kleine delegaties, zoals maandagmiddag, gaan gewoon door.

Nieuwe ‘stikstoffeiten’ verwerken in afspraken

Aan de orde woensdag (5 februari) zijn onder meer de mogelijke nieuwe inzichten die een analyse van stikstofcijfers kunnen geven. De wens van boeren is dat er in ieder geval de mogelijkheid komt om, als er nieuwe feiten boven tafel komen over de stikstofdepositie, deze te verwerken in de afspraken.

Actiegroep Farmers Defence Force is hier stellig over: als blijkt dat ‘de boeren gigantisch bij de poot zijn genomen door het RIVM, kunnen ze de borst natmaken’, zo schrijft FDF-bestuurder Sieta van Keimpema maandagochtend in een persbericht aan haar achterban.

Generaal pardon

Een ander belangrijk onderwerp voor het Collectief is een generaal pardon voor bedrijven die ten onrechte niet beschikken over een natuurvergunning, de PAS-melders, zo blijkt uit het concept van het persbericht dat eigenlijk vrijdag 31 januari gepubliceerd had moeten worden. Een screenshot daarvan ging in het weekend rond in de appgroepen van actievoerende boeren.

Beweiden en bemesten zonder vergunning

Daarnaast willen ook alle partijen, inclusief minister Schouten, naar het advies van de commissie Remkes, dat beweiden en bemesten zonder vergunning mogelijk is. Dit is toegezegd door het ministerie, maar de uitwerking moet nog komen. Dit geldt ook voor het beweiden en bemesten, de toezegging door het ministerie is gedaan.

Ook wil het Landbouw Collectief het hebben over de praktische invulling van de stikstofmaatregelen voor de melkveehouderij, zoals vastgelegd in de spoedwet.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • nieuwkobus

  Het landbouwcollectief wil een generaal pardon voor PAS melders?????
  Tijdens de invoering van het fosfaatrechtenstelsel zijn duurzame bedrijven met alle vergunningen op orde, geen mestafvoer, voldoende grond geslachtofferd op de datum 2 juli, door de rechter uitgesproken voor het ALGEMEEN BELANG.
  Bedrijven kapot gemaakt, dit belang is tot op heden door niemand onderhandeld.
  Bewust de keuze maken om de vergunningen niet op orde te hebben behoort tot onbehoorlijke bedrijfsvoering! Deze bedrijven zullen nu niet nog een keer bevoordeeld mogen worden!

 • 112

  dat zijn nu illegale rechten nieuwekobus

 • nieuwkobus

  @112 Idd, dit zijn rechten die toekomen aan degene die eerlijk geïnvesteerd en alles op orde hebben.

 • Mbmb

  Nieuwkobus, wat jij zegt klopt totaal niet. De pas vergunningen en de pas meldingen zijn compleet legaal gedaan. Hieronder veel bedrijven die niet zijn uitgebreid maar alleen de bestaande omvang hebben gemeld. Let wel: achteraf zij n peildata van tientallen jaren geleden ingesteld. Jaren later wordt de pas juridisch getorpedeerd en zouden achteraf duizenden bedrijven illegaal zijn? Dacht t niet!

 • van elp

  nieuwkobus, in sommige provincies was het onder de PAS niet eens mogelijk om een vergunning aan te vragen als een melding volstond

 • Henk.visscher

  Een ander belangrijk onderwerp voor het Collectief is een generaal pardon voor bedrijven die ten onrechte niet beschikken over een natuurvergunning, de PAS-melders, en geen druppel water bij de wijn doen op dit onderwerp, deze bedrijven hebben naar de kennis van toen gehandeld, konden vaak zelfs niet anders

 • Kringloopboer

  Zou maar oppassen met een generaal pardon of legaliseren van geen of ten onrechte verleende nb vergunning .
  Dan wordt het voor de minister en de regering wel heel makkelijk gemaakt .
  Dan zeggen ze gewoon voor de tv wat voor boeren geldt.
  geldt voor alle ondernemers dus ook Schiphol de industrie. ect ect

 • nieuwkobus

  Het bijzondere is dat men wist ten tijde van de invoering van het fosfaatrechtenstels er ook bedrijven waren die kapot zouden gaan, echter heeft geen enkele belangenbehartiger dit toen zo belangrijk gevonden.
  Eigenbelang was belangrijker.
  Wij voldeden volledig aan de AMVB grondgebonden groei melkveehouderij, en hebben toen ook gehandeld met de toemalige kennis. Echter ontbreekt voor ons elk vangnet!

 • Kringloopboer

  Helemaal mee eens

 • 112

  Mbmb waarom hebben ze dan geen NB vergunning aangevraagd . kon van af 1998
  deze 3300 bedrijven zijn onder de PAS gelegaliseerd
  / natuurbeschermingswet
  overtreding natuurbeschermingswet
  overtreding natuurbeschermingswet
  Overtreding natuurbeschermingswet melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. De Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet is vervangen door de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Er mag geen schade worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Voor bepaalde activiteiten zijn ontheffingen en vergunningen nodig zoals bij projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld, activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden, hoofdwegen, hoofdvaarwegen, landelijke spoorwegen, kustverdediging, rivierveiligheidsmaatregelen, etc. De wet regelt niet alleen de ruimtelijke ingrepen, maar ook de andere onderwerpen zoals bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding. Overtreding van de Wnb is een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten (WED). Er kunnen ook bestuursrechtelijke sancties opgelegd worden zoals last onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking van een vergunning, ontheffing en certificaten en bestuurlijke boete.
  DUS OP 2-7-2015 verkregen rechten zijn illegaal.

 • Kaiser

  @112. Fosfaatrechten vanaf 2-7-2015 dan ook illegaal?
  Fosfaatrechten kun je niet los zien van ammoniakproductie.

 • 112

  Wet verantwoorde groei melkveehouderij . kennen jullie die nog ???

 • Kringloopboer

  Allemaal wetten met gaten en reken er maar op dat het door blijft gaan .

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.