Home

Nieuws 66 reactieslaatste update:21 feb 2020

Mesdagfonds: veel minder stikstofdepositie landbouw

Het aandeel van de landbouw in het stikstofvraagstuk is flink kleiner dan waar de Commissie Remkes vanuit gaat.

Dat stelt het Mesdag-Zuivelfonds na doorrekeningen van de stikstofmodellen van het RIVM. Het adviescollege Stikstofproblematiek gaat er in het advies vanuit dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46% van de stikstofdepositie. Deze depositie geldt echter voor het gehele land, dus ook op agrarische grond of bijvoorbeeld wegbermen.

Depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden

Het stikstofbeleid is echter gericht op de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden. Het aandeel van de landbouw op de depositie op deze gebieden is 25%, zegt het Mesdagfonds. Het RIVM zegt dat de presentatie van Remkes preciezer had gekund. Volgens het RIVM is de landbouw verantwoordelijk niet voor 46 maar voor 45 procent van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Verkeer de grootste bron van stikstof

Het aandeel van de landbouw is bij de depositie op de natuurgebieden volgens het Mesdagfonds met 25% dus aanzienlijk lager. Verkeer is met 41,5% de grootste bron van stikstof in natuurgebieden. Het gaat dan niet alleen om wegverkeer, maar ook de binnenvaart die in veel gevallen door de Natura 2000-gebieden varen.

Jan Cees Vogelaar:

Als het GroenLinks en D66 echt om de natuur te doen is, stoppen ze nu met het gedram over halvering van de veestapel

18% van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland, de industrie is verantwoordelijk voor 2,7%. “Als het GroenLinks en D66 echt om de natuur te doen is, stappen ze nu met het gedram over halvering van de veestapel, nu de stikstofuitstoot van de landbouw op natuurgebieden niet 45, maar 25% is”, zegt voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds.

Lees verder onder de foto

Jan Cees Vogelaar vindt dat de Commissie Remkes moet opstappen nu er volgens hem zulke grove fouten zijn gemaakt. - Foto: ANP
Jan Cees Vogelaar vindt dat de Commissie Remkes moet opstappen nu er volgens hem zulke grove fouten zijn gemaakt. - Foto: ANP

Effect stoppers op stikstofdepositie

In het onderzoek heeft het Mesdagfonds ook gekeken naar het effect van het stoppen van bedrijven als maatregel om de stikstofdepositie te verlagen. Deze is volgens het Mesdagfonds erg klein. Als voorbeeld is een melkveebedrijf van 100 koeien in Brabant berekend. Dit stoten 1.400 kilo ammoniak per jaar uit. Bij sanering levert dat op een natuurgebied in de directe omgeving maximaal 9 gram/ha/jaar op, iets verder weg is het 3 gram.

Geesje Rotgers:

Het opkopen van piekbelasters is kostbaar en weinig effectief

Ook als een bedrijf in een Natura 2000-gebied zou liggen, zou dit maximaal 5% natuurwinst opleveren. “Het opkopen van piekbelasters is kostbaar en weinig effectief”, stelt Geesje Rotgers van het Mesdagfonds. Dat komt omdat de stikstofneerslag afkomstig is van veel bedrijven uit een ruime omgeving. Rotgers voegt er aan toe dat bedrijven met een hoge emissie niet automatisch zorgen voor veel depositie op een gebied.

Lees verder onder de foto

Volgensd Geesje Rotgers is het niet zo dat bedrijven met een hoge emissie automatisch zorgen voor veel depositie op een gebied. - Foto: ANP
Volgensd Geesje Rotgers is het niet zo dat bedrijven met een hoge emissie automatisch zorgen voor veel depositie op een gebied. - Foto: ANP

Plaats van de stikstofdepositie

Geodata-analist Richard Zijlstra rekende voor het Mesdagfonds de modellen die het RIVM gebruikt na. Daarbij werd niet alleen naar de bronnen van NOx en ammoniak gekeken, maar ook naar de plaats van de depositie. Uit de analyse valt op dat ook bijvoorbeeld bronnen van de zeevaart op de Noordzee een grote rol spelen. De bouw is tegelijkertijd maar een hele kleine factor. “De bouw heeft ten onrechte stil gelegen”, vindt Vogelaar.

Hij vindt dat de Commissie Remkes moet opstappen nu er zulke grove fouten zijn gemaakt. Ook verwacht hij van de politiek excuses en uitstel van het beleid. ‘Wat moet je gaan doen als je niet weet wat het effect is van de maatregelen? Het is als roeien op zee zonder kompas”, zegt hij.

Jan Cees Vogelaar:

Maatregelen waar je spijt van krijgt, moet je niet uitvoeren

Achter de non-regretmaatregelen van het Landbouw Collectief staat Vogelaar wel. Die leveren veel stikstofdepositie op. De € 350 miljoen van de overheid moet niet gaan naar saneren van bedrijven, maar geïnvesteerd worden zodat er water aan mest kan worden toegevoegd, of bijvoorbeeld aan ruilverkaveling.” Structuurverbetering en innovatie is altijd goed. Maatregelen waar je spijt van krijgt, moet je niet uitvoeren”.

De Universiteit van Amsterdam gaat komende drie jaar de werkelijke depositie meten, zodat duidelijk moet worden of de modellen stroken met de werkelijke bevindingen.

Reactie LNV: meetmethoden RIVM ‘robuust’

In een reactie zegt een woordvoerder van landbouwminister Carola Schouten dat het kabinet de meet- en rekenmethoden van het RIVM robuust vindt. “Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. We staan altijd open voor adviezen en inzichten die leiden tot het nog beter meten en berekenen van stikstofneerslag. En dus zal ook worden gekeken naar de bevindingen van het Mesdag Zuivelfonds.”

Het ministerie zegt dat er al wordt gewerkt aan mogelijke verbeteringen door het Adviescollege Meten en Berekenen.

Reactie RIVM; ‘analyse Mesdagfonds niet juist’

Kees van Luijk van het RIVM zegt in een reactie dat de analyse van het Mesdagfonds niet juist is, omdat het Mesdagfonds gerekend heeft met alle Natura2000-gebieden, terwijl het gaat om alleen de stikstofgevoelige gebieden, inclusief wateroppervlakten.

Het RIVM, dat een 250 keer fijnmaziger berekening maakt (per hectare), komt uit op een aandeel van de landbouw van 45% waarbij alleen de depositie op voor stikstof gevoelige natuur is gerekend. Van Luijk zegt dat met de presentatie van het Mesdagfonds de dialoog niet verder is gekomen, en dat betreurt hij.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Jan Cees en club dank je wel👍👍 zal nu wel gedraai en gemier worden door de milleu vrienden die gaan nu alles uit de kast halen ben ik bang . Maar boeren zijn niet dom minder vee meer verkeer simpel te verklaren dus ook de ad blue blijft ergens

 • Oké dan

  Het stikstofdoolhof

  <>

 • Oké dan

  Kijk op youtube het stikstofdoolhof

 • tinusje

  haastige spoed is zelden goed...deze cijfers uit 2017 zijn nu in 2020 weer 5% lager zei Jan Cees bij presentatie dus rond 20% nu...Remkes heeft ons bewust "geframed" met 46% evenals de linkse media....diep triest deze framing

 • veehouders

  Aan de reactie van Carolaatje te horen op het nos journaal gaat er niets veranderen.

 • Kringloopboer

  Ben bang van niet .
  En het probleem voor het kabinet wordt ook niet kleiner .
  Als we voor 25% dat is de helft verantwoordelijk zijn .
  moet de rest van de economie dus meer doen .
  Wel goed voor de prijsvorming bij verhuur .
  Gaat nog heel lang duren voor het opgelost is

 • fietskip

  Advies voor d66, halvering zul je nu op een andere plaats moeten zoeken ha ha ha.

 • veldzicht

  De boeren hebben ze nu aardig in de tang,je gelooft toch niet dat ze dat zomaar loslaten en zullen er alles aan doen het bestaande beleid voort te zetten.

 • Cassano

  Dus volgens Kees van Luijk van het RIVM is het Mesdagfonds eigenlijk appels met peren aan het vergelijken inzake de N depositie: Mesdagfonds die van alle Natura 2000-gebieden en RIVM alleen de stikstofgevoelige Natura 2000. Geesje Rotgers noemde de commissie Remkes 'een beetje dom' maar datzelfde kan dan toch ook over het Mesdagfonds gezegd worden...., je maakt het je tegenstanders het zo wel erg makkelijk je onderuit te laten halen.

 • Drikus Dekker

  Super mooi weer gaan we ja/nee spelletje krijgen...en zooooo gaaaaaaat het maar door.word een lang verhaal zo 😢😢

 • Bennie Stevelink

  Het is mij inmiddels duidelijk dat de uitslag afhankelijk is van de keuzes die je maakt. Zowel de keuzes van het RIVM als die van het Mesdagfonds zijn blijkbaar arbitrair. Precies het resultaat waar ik al bang voor was. Niemand heeft gelijk en iedereen heeft gelijk.

 • Firma Vellenga

  Ik zou toch denken dat de bouw nu zal gaan demonstreren en de uitslag van vandaag aanhaalt.

 • kleine boer

  Veel minder vee en veeeeel meer verkeer zo moeilijk is het toch niet om te zien dat het mesdagfonds een punt heeft wat klopt. En de bouw stil licht voor niets en de voorstellen van opkoop niet werken hoor je niks over...

 • Kringloopboer

  Precies .
  En nu nog een keer doorrekenen in opdracht van de minister .
  Maar het belijd gaat door op de ingeslagen weg

 • Drikus Dekker

  Uh Kleine Boer zie het liever anders om. Meer vee minder mensen en supers minder verkeer..maar dat is een droom die nooit meer uitkomt denk ik...

 • Drikus Dekker

  Geloof me Kringloop boer er gaat een dag komen dat ze gaan huilen !!!!als ik aan gisteren denk dan kun je het niet maken om de boer stuk te maken!!! Er moeten dingen veranderen en zo niet gaat dit land zeer snel de afgrond in. ...

 • veldzicht

  Nergens hoor of lees het dat de stikstof uit de veehouderij van planten afkomstig is en het zelfde jaar weer opgenomen wordt,korte kringloop . Integenstelling met fossiele stikstof wat in miljoenen jaren is opgebouwd en in een eeuw tijd in de atmosfeer komt.

 • anton1937

  Het opkopen van Piekbelasters nabij natuurgebieden is wel zinvol,omdat dan er minder stikstof op natuurgebieden terecht komt. De Nederlandse overheid heeft in 1994-2010 EU gelden ontvangen maar heeft die gebruikt voor andere zaken. Het uitkopen nu is achterstand inhalen.De verwaarlozing van de natuur door Staatsbosbeheer etc.zijn de grote boosdoeners. De natuurorganisaties moeten eerst met de natuur en bosbeheerders het onderhoud van natuur- en bosgebieden correct uitvoeren. Ik fiets dagelijks in natuurgebieden en zie verwaarlozing van de natuur. Aan de randen van natuurgebieden is noodzakelijk dat vlinderbloemigen planten worden geteeld b v luzerne,lupine etc , vlinderbloemigen halen Stikstof uit luchtOm te verkomen dat Stikstof-N van het verkeer wordt geabsorbeerd en natuur verbeterd wordt.

 • Firma Vellenga

  Ja verbaas ik me ook altijd over maar dan hoor je het verhaal dat het daar niet om gaat...Dit stukje gaat alleen over uitstoot . Zag het verhaal ook graag compleet.
  In reactie veldzicht

 • René de jong

  Het meest saaie maar ook het meest belangrijke werd verteld door mw Mr. Esther Wijnne!
  Wat volgens de HR moet en wanneer.

  Rond de Biesbosch moet er dus hélemaal niets want (bijna) alle habitattypen klasse A, de cijfers : A,A,B,A,A,A
  Wie, wat of waar die uitstoot ook vandaan komt in het mooie Brabantse land!

 • St. LBG

  Vogelaar net gehoord op de TV. Hij heeft echt geen idee waarover
  het echt gaat. Luisteren lukt hem al helemaal niet. Tja en Geesje...mogen we even lachen...onderzoeksjournalist ha ha ha. Onbegrijpelijk dat RIVM dit MBO werkstukje reageert. Hebben we iets gemist ,waar was UvA eigenlijk?

 • Jan K

  Wat schieten we er nu mee op met het hele circus, alleen de bouw heeft een klein aandeel dus die weer snel aan de slag. Het was ook belachelijk om de bouw alvast stil te leggen.
  Hoe het nu verdergaat? of zal het doorsukkelen tot campagne/verkiezingstijd zo tegen eind v/h jaar begin volgend jaar. Denk niet dat het dan voor ons beter zal worden.

 • Maas1

  Je kunt de stikstof maatregelen als een bedreiging zien of je kunt het zien als een uitgelezen kans voor alle partijen.Wat de compensatie aan de natuur is weten we nu in hoofdlijnen bij verleasen of extern salderen. Gemeentes met een stevige stikstof depositie hebben zeer veel ontwikkelings ruimte in huis op velerlei gebied, als men dit in balans inzet kent het winnaars in alle sectoren en de industrie.
  Het voor de neus weg opkopen en laten wegkopen van agrarische bedrijven is ongeloofelijk dom.Je maak dan korte termijn "oplossingen" waarmee velerlei ontwikkelings ruimte op velerlei gebied worden weg gevaagd. De boer en de samenleving schieten er niets mee op.Er komen wellicht ook nog maatregelen in de vorm van C02 wees slim daar is Nederland groot mee geworden!

 • Firma Vellenga

  St.LBG, ik denk dat u iets gemist hebt. Of dat er nog iets mist in uw intelligentie ???

 • Gebageit

  Het is eigenlijk niet interessant of het nu 46 of 23 procent is, wat het mesdagfonds eigenlijk aantoont dat je ergens heen kunt rekenen ,wat waar kan zijn!
  En dat is wat Vogelaar ook telkens zegt ,als je de werkelijke depositie wilt weten zul je moeten meten!!

 • Henk.visscher

  Bennie, wat gisteren echt werd aangetoond, dat je met de cijfers en van het RIVM niets kunt, ze zijn onbetrouwbaar, dan is de enige juiste conclusie dat je hier geen beleid op kunt maken, je moet gewoon wachten op de cijfers van de echtte metingen, dat duurt 3 jaar.

 • Renate

  ( vooral aan Bennie); Waar het om gaat....
  De taart van Remkes klopt niet. Remkes heeft alles over heel NL uitgesmeerd. Het gaat alleen om natuurgebieden. De aandelen van de verschillende sectoren zijn beduidend anders als je alleen de natuurgebieden meerekend. Maar dat past natuurlijk niet in het overheidspelletje. Als alles goed is ingevoerd in de theoretische rekenmodellen kom je al tot een andere conclusie.
  Nou is het idd nog 3 jaar wachten tot de de echte metingen van de depositie meegenomen kunnen worden. Wedden dat het dan nog gunstiger is voor de agrarische sector! Het is de taak van de overheid om volledig achter dit onderzoek te staan ook financieel.
  Helaas duurt het nog 3 jaar. De overheid zal geen pas op de plaats nemen, die heeft andere belangen. En anders verschuilen ze zich wel achter de EU.
  We zullen nog wel een paar keer naar Den Haag moeten.....

 • veldzicht

  @Renate.Hoe weet jij zo zeker dat het nog gunstiger is voor de agrarische sector?Volgens mij kan het nog alle kanten op.Water oppervlakten wel of niet mee gerekend?? Ik snap er niks van,zoveel % is toch zo veel % in die natuurgebieden.Misschien dat boven zee of het IJsselmeer het anders is maar wat moet ik daar mee?

 • Zandboerke

  Landbouwgrond is ongeveer de helft van de Nederland heb ik ergens gelezen. Dat zou dan de misrekening van de commissie Remkes ook kunnen verklaren. De helft van de depositie valt op landbouwgronden en daarmee wordt de depositie door de landbouw ook met de helft verlaagd als je vergelijkt op totale depositie in Nederland of alleen op de N2000 gebieden.

 • Renate

  @veldzicht Er is door een student in 2011 een proef gedaan bij het dwingelerveld. Daaruit bleek dat de N uit NH3 op max 400 meter dan de agrarische bedrijven neerkwam. Dit onderzoek is aangekaart in Den Haag. Er kwam geen geld voor verdere studie en de boeren waar de studie gedaan is moesten zwijgen. Als straks verschillende soorten N aangetoond kunnen worden, welke N soort wordt dan gevonden in de natuurgebieden? Is de kans niet groot dat dat dan NOX is? Die N wordt door de lucht op grotere afstand vervoerd. Als een industrieel bedrijf een schoorsteen heeft van 90 meter, verdwijnt die NOX uit beeld.... vreemd toch, die slaat ergens neer. Wie zegt dat die in het buitenland neerslaat? De NOX van de amercentrale of die van shell zou best eens op de veluwe, Friesland, waddengebied neer kunnen slaan. Met het vliegverkeer idem dito.
  Het is wachten op de meetresultaten.

 • Henk.visscher

  Maar onze jurist bij de boerderij kan ons vast even iets vertellen wat wij hier juridisch meekunnen

 • veldzicht

  @ Renate.Goed dat het allemaal onderzocht wordt en dat de boeren zich niet als een mak lam naar de slachtbank hebben laten leiden door die gemanipuleerde cijfers van dat rivm.Alle lof voor de boeren met hun protestacties ,waar onder ik ook,en het mesdagfonds.

 • Alco

  Renate. Juist dat is interessant.

 • JNJS

  Ik zou iedereen aanraden om het volgende te bekijken <>
  Hier legt Geesje Rotgers onder andere uit dat ze met het (heilig verklaarde) rekenmodel van RIVM zelf aan het rekenen zijn geweest. Ze hebben met het model de stikstof depositie op natura 2000 gebieden (waar het immers om gaat) nagerekend. Hier uit kwam naar voren dat de landbouw voor 26% verantwoordelijk is voor deze depositie.

 • JNJS

  je kunt blijkbaar geen link meer kopiëren. Zie;
  Niet landbouw maar verkeer belangrijkste bron van stikstof: Marcel Crok en Geesje Rotgers; geplaatst door Cafe Weltschmerz

 • JNJS

  Het reken model bevat een aantal "slimmigheden" die voor de industrie gunstig uitpakken. Zo veroorzaakt Shell nauwelijks depositie op de natuurgebieden in hun buurt doordat ze een hoge schoorsteen hebben. Dus zeer veel uitstoot (3,3 miljoen kg) maar volgens het rekenmodel slechts 55 gram gemiddeld, oftewel 0,2% van de totale depositie ( 23.000 gram per ha) op natuurgebied. Dus als je Shell zou weghalen is er nauwelijks natuurwinst!

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp het als volgt: als je de depositie op ALLE natura2000 gebieden verdeelt komt 26% uit de landbouw
  Kijk je alleen naar depositie op natura2000 gebieden OP LAND dan komt 45% uit de landbouw.

  Een groot deel van de natura2000 gebieden bestaat namelijk uit water waar geen boerderijen staan maar waar wel schepen varen. Als je de water-natura2000 gebieden meetelt komt de landbouw veel lager uit en de scheepvaart veel hoger.
  Beperk je je tot alleen de natura2000 gebieden op land, dan komt landbouw veel hoger uit en de scheepvaart heel laag.
  Het is maar net hoe je rekent.

 • JNJS

  Nee, het is de depositie op heel Nederland gemiddeld. Dus ook op landbouwgrond, wegbermen, industrietreinen voortuintjes etc.

 • JNJS

  Hier wordt het uitgelegd wat het Mesdagfonds gedaan heeft;
  YouTube;
  Niet landbouw maar verkeer belangrijkste bron van stikstof: Marcel Crok en Geesje Rotgers
  Van Cafe Weltschmerz

 • Henk.visscher

  Ik vind het wel jammer dat ze dit punt(% landbouw) niet veel duidelijker hebben gemaakt, nu kan iedereen er alle kanten mee op.

 • ptheunis501

  IWAAB Bennie hier heb jij geen kaas van gegeten, dus ga eerst je verdiepen voor je weer iets schrijft.

 • KROON-EKO

  Bennie wil het niet begrijpen omdat hij gelijk wil hebben zielig.

 • Bennie Stevelink

  @ptheunis501, vertel hoe het volgens jouw zit.
  Ik heb in mijn reactie aangegeven hoe ik de informatie uit de pers begrijp. Als het volgens jouw anders is moet je dat vertellen.

  @KROON-ECO, leg ook even uit hoe het volgens jouw zit.

 • Renate

  @Bennie graag even goed bovenstaande reacties lezen. Staat er duidelijk vermeld.

  Dat artikel van die student heb je op je eigen facebook geplaatst.....

 • Cassano

  Volgens mij is Bennie degene die het snapt . Ga op zoek naar informatie op het internet en je zal er achter komen dat 69% van de totale oppervlakte van Natura 2000 gebieden bestaat uit water. Velen zijn aangemerkt als niet-stikstofgevoelig.
  Grote oppervlakten water en weinig veehouderijen rondom die leiden tot weinig N-depositie a.g.v. uitgestoten ammoniak; lees de reactie van René de Jong hierboven erop na waarin hij aangeeft dat stikstof blijkbaar nul-komma-nul speelt voor hem omdat de Biesbosch het Natura 2000 gebied is. Het Mesdagfonds moet gewoon opnieuw een berekening maken, maar dan met uitsluitend de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en dan zal Bennie wel eens gelijk kunnen krijgen dat het aandeel landbouw ergens tussen die 23% van nu en de herberekende 45% van het RIVM uit zal komen.

 • anton1937

  Het is inderdaad zo dat ammoniak(NH3) op korte afstand van de bron neerslaat ofwel depositie. Uit onderzoek blijkt dat tot maximaal 400 meter is. Helaas Mesdagfonds er staan ook veehouderijen op 50 meter afstand van een natura 2000 gebied. Die bedrijven(ofwel piekbelasters) staan op tekorte afstand van de natuur en zullen gesaneerd moeten worden. Het beste voor de landbouw is dat piekbelasters gesaneerd worden,verplicht saneren of verplaatsen is dan niet aan te ontkomen. Het probleem stikstof op rundveebedrijven is op te lossen als de koeien weervastgebonden worden gehouden,dan kan de mest en de urine gescheiden worden opgevangen. Dat wil terecht niemand of is daar GL en D66 voorstander van? Ik niet en geen weldenkende mens maar ja daar denken D66 en GL niet aan.

 • Henk.visscher

  Bennie, je zult het toch met mij eens zijn dat je met die modellen enorm kunt manupuleren, het Mesdag trekt een conclusie ,RIVM trekt een conclusie, je kunt uit die modellen de conclusie trekken die jou het best uitkomen, waar veel meer de nadruk op moet liggen wat komt er van wie in een natuurgebied.
  En je kunt wel hoge schoorstenen plaatsen en het dan vervolgens niet gaan meerekenen maar het komt ergens neer , je kunt vliegtuigen boven een bepaalde grens wel niet meerekenen maar het komt ergens neer,ze zullen zeggen dat veel in het buitenland neerdaald, maar dan betekent dat ook dat veel vanuit het buitenland hier neerdaald,het komt dus in de natuurgebieden en je moet het dus wel meerekenen.

 • Bennie Stevelink

  @Henk Visscher, jij en ik zitten aardig op dezelfde lijn: afhankelijk van de keuzes die men maakt bij de berekening kan men iedere uitkomst creëren. Dit geldt zowel voor de RIVM-berekening als voor de Mesdag-berekening. We weten dus nog steeds niet hoe het werkelijk zit.

 • JNJS

  Het Mesdagfonds heeft het uitstekend gedaan om de stikstof depositie met het alom geprezen RIVM rekenmodel na te rekenen. Een ieder die het niet eens is met de uitkomsten/bevindingen kan het gewoon door het model laten narekenen. Ieder argument om de uitkomsten/bevindingen van het Mesdagfonds onderuit te halen zijn daardoor bij voorbaat zinloos en van geen enkele waarde, het model heeft immers altijd gelijk. Je zult, als je het niet eens bent met de uitkomsten, het alom als zeer geprezen wetenschappelijke model moeten afkeuren. De vraag is of politici zo dom zijn dat ze dat aandurven.

 • veldzicht

  Je gelooft toch niet dat de verschillende milieugroeperingen zich zo maar gewonnen geven.Zo,n mob zal er alles aan doen de uitkomsten van het mesdagfonds onderuit te halen.Het nadeel voor de boeren is dat ze goede charismatische sprekers hebben waar je zo nog maar niet van gewonnen hebt ook al heb jij gelijk.Bovendien zijn ze overal in geïnfiltreerd de media,politiek,onderwijs en hebben een grote achterban,alleen al natuurmonumenten hebben al 700.000 leden en zo zijn er nog talloze dergelijke groeperingen.Volgens mij is de strijd nog lang niet gestreden.

 • JNJS

  Niet ieder lid is blij met wat natuurmonumenten vernield aan natuur. Zie hiervoor een uitzending op YouTube van Blue Tiger Studio genaamd ; Natuurmonumenten malafide club? 20 minuten met Hans Keuper. Hij beschrijft het omzetten/vernielen van een weidevogelgebied door Natuurmonumenten in een weidevogelgebied waar nu geen weidevogel meer zit. Er komt vanuit de samenleving steeds meer kritiek op het beleid van Natuurmonumenten.

 • veldzicht

  @jnjs.Ik heb het gelezen,interessant moesten meer mensen zien en horen.Onderdeel van de groene maffia en zo worden er miljarden over de balk gesmeten.

 • Kringloopboer

  Ik snap er geen bal van of ik maak een rekenfout of er wordt gelogen .
  Als ik het artikel goed lees .
  Zegt het mesdagfonds een bedrijf met 100 koeien stoot 1400 kilo uit .
  Meerdere keren wordt de laatste tijd gezegd dat bijna alle emmissi uit de landbouw neerslaat binnen 500 meter
  Dat is dus op +_ 80 ha 1400÷80=17.5 kilo per ha .

  Als dat dus 5% is alle depositie dus 350 kilo per ha.
  Kan iemand mij dit uitleggen ??
  17.5 kilo is toch iets anders als een paar gram

 • JNJS

  Waar het om gaat is dat volgens het RIVM rekenmodel de neerslag in de omgeving slechts grammen is! De sector heeft altijd als verdediging aangevoerd dat de meeste stikstof in de directe omgeving neerslaat. Volgens het rekenmodel slaat de stikstof over veel grotere afstand neer. Dus minder in de directe omgeving . Prima! Dat betekend dus dat het volgens het rekenmodel geen zin heeft om bedrijven in de buurt van Natura2000 gebieden op te kopen! De neerslag op die gebieden komt van heel veel bedrijven over grote afstand.
  Vandaar dat het zo fantastisch is dat het Mesdagfonds de rekenmethode van RIVM gebruikt heeft. Nogmaals ; het zijn de uitkomsten van het reken model.
  In het verleden werd iedere kritiek van de sector op het rekenmodel afgewimpeld ; het rekenmodel klopte en daar konden we het mee doen. Het leuke is dus dat de politiek met hun kritiek op de uitkomst nu dus feitelijk het model afkraakt.

 • Kringloopboer

  klopt dus Als we de redenering van het mesdagfonds volgen waarbij bijna alle stikstof neerslaat binnen 500m is de depositie 17.5 kilo per ha van hun voorbeeld bedrijf.
  Waarom verzet vogelaar zich dan tegen uitkoop ??
  Want als het bedrijf wordt uitgekocht is de depositie nagenoeg 0 (volgens de redeneren van vogelaar

 • JNJS

  De grap is juist dat de stikstof volgens het rekenmodel juist niet binnen 500 meter neerslaat maar over een veel grotere afstand. Daarom heeft het geen zin om individuele bedrijven uit te kopen omdat dat slechts grammen stikstof winst oplevert voor natuurgebieden in de directe omgeving. Het maakt dus niet uit wat wie dan ook beredeneerd of vind of bedenkt de uitkomst van het rekenmodel is waar we het over hebben. En het rekenmodel geeft nu uitkomsten waar de politiek niet blij mee is. Vogelaar geeft aan dat het geldverspilling is om bedrijven uit te kopen omdat dat volgens het rekenmodel immers niet helpt.

 • JNJS

  Het interessante van het rekenmodel is dat de uitstoot van stikstof van een (industrieel) bedrijf vrijwel geen enkele relatie heeft met de depositie van stikstof op de natura 2000 gebieden in de directe omgeving van dat bedrijf. Een voorbeeld hiervan is Shell Nederland Raffinaderij (Pernis). Deze raffinaderij heeft een uitstoot van 3.300.000 kg NOx/jaar. Toch is de depositie, en dat is waar het om gaat bij de "stikstofcrisis", op de in de omgeving van shell liggende natuurgebieden slechts respectievelijk ; 55 gram 57 gram 38 gram en 33 gram N/Ha/jaar. Kijken we wat verder weg dan zakt het al snel naar 21 gram 24 gram en 16 gram N/Ha/jaar. (deze gegevens komen uit de AERIUS berekening van shell zelf voor de vergunning-aanvraag). De totale depositie op de natuurgebieden dicht bij shell bedraagt ongeveer 23.000 gram N/Ha/jaar. De bijdrage van shell is daar aan is slechts 55 gram N/Ha/jaar oftewel 0,2%. Dus best wel een hoge emissie en toch een lage depositie. En het gaat om de depositie!

 • Kringloopboer

  Ons standpunt is :bijna alles uit de landbouw slaat neer binnen 500m
  Dus is het nuttig om bedrijven uit te kopen of aanpassen of inkrimpen.
  Of je zegt het verspreid zich over ( het hele land) dan heeft het geen zin .En moet iedereen aan de bak .
  Klopt dat ??

 • Alco

  Krlb. En dat bewijs kost een paar jaar.
  Trouwens heeft uitkoop een staartje, want daarmee breidt de natuur zich uit waardoor weer andere boeren de "buren" zijn.

 • veldzicht

  De boeren moeten zeggen tot hier en niet verder voordat N.M. en S.B. van het hele land een grote bende hebben gemaakt.De tranen springen toch in je ogen van de armoedige bende die ze er van maken van wat eerst mooi agrarisch gebied was.

 • Kringloopboer

  Naar mijn idee is dat niet zo alco.
  Want het betekend niet automatisch dat het aangewezen N2000 gebied op de kaart ook groter wordt

 • Alco

  Nee niet automatisch. Maaaaar.

 • Kringloopboer

  @VELDZICHT het uitsluiten van partijen op de grondmarkt is een riskant standpunt wat zich tegen je kan keren .
  Voor je het weet worden boeren die niet aan een hele reeks voorwaarden voldoen uitgesloten

 • G. Peltjes

  Nou kringloopboer zo gaat het dus wel. Rondom Engbersdijkvenen (natura 2000) moet 2000 ha boerenland vernat worden om 0.3 ha hoogveen te laten groeien.

 • Kringloopboer

  Ja dat wordt gerealiseerd in samenwerking met o.a LTO

 • veldzicht

  @ G. Peltjes.Dat bedoel ik nou juist.De hele politiek ,zo wel landelijk als provinciaal, danst naar de pijpen van milieubeweging met hun veel te grote bek.Interessant om een te googelen wat ene jnjs van 20.15 mij op attendeerde;Natuurmonumenten malafide club?En zo gaat het nou.

Laad alle reacties (62)

Of registreer je om te kunnen reageren.