Home

Nieuws

MOB hekelt ‘generaal pardon’ voor PAS-melding

Luchthavens krijgen geen generieke ontheffing voor de natuurvergunningsplicht.

Dat stelt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan Mobilisation for the Environment (MOB). Luchthavens zullen net zo worden behandeld als landbouwbedrijven die een zogenoemde PAS-melding hebben gedaan. Onder het Programma Aanpak Stikstof was het moeilijk bij een berekende beperkte stikstof-depositie (minder dan 1 mol per hectare per jaar) te volstaan met een melding. Daarmee waren de projecten ontheven van een vergunningplicht.

Meldingen legaliseren

Door de rechterlijke uitspraak over het PAS zijn die meldingen ‘illegaal’ geworden. Het kabinet heft in december vorig jaar al aangegeven de meldingen te zullen legaliseren. Als dat nodig is, zullen Rijk en provincies maatregelen nemen op gebiedsniveau.

‘Witwasrapport’

MOB noemt de manier waarop het kabinet met de 3.300 meldingen wil omgaan “een witwasrapport, waaruit blijkt dat de stikstofdepositie op natuurgebieden te hoog is en daarom een beetje extra stikstofdepositie van 3.300 bedrijven, inclusief Lelystad, er ook nog wel bij kan.” MOB zegt dat een ‘generaal pardon’ alleen mogelijk is als de stikstodepositie binnen afzienbare tijd wordt gehalveerd. Daarbij komt dat bij de melding van vliegveld Lelystad sprake is van ‘forse fouten’.”

Identiteit PAS-melders

Volgens de actiegroep heeft Lelystad bij de vergunningaanvraag de stikstofdepositie onderschat.

MOB heeft al procedures lopen om achter de identiteit van de bedrijven te komen die PAS-meldingen hebben gedaan. LTO Nederland verzet zich tegen openbaarmaking van gegevens van boerenbedrijven.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.