Home

Nieuws 2 reacties

LTO wil inspraak in Schone Lucht Akkoord

Boerenbelangenbehartiger LTO wil dat boeren betrokken worden bij de invulling van het Schone Lucht Akkoord.

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen overheden op verschillende niveaus om luchtverontreiniging tegen te gaan. Volgens LTO komt dit de resultaten van de maatregelen ten goede en is er een groter draagvlak onder veehouders.

Uitstoot landbouw verminderen

Het akkoord bevat onder meer voornemens om de uitstoot van de landbouw te verminderen. De plannen staan overigens los van de noodmaatregelen die het kabinet wil nemen om de stikstofconcentraties in beschermde natuurgebieden te verminderen.

Pilots en experimenteerruimte in Schone Lucht Akkoord

In een reactie op dit akkoord pleit LTO ervoor om betrokken te worden bij de pilots die in het akkoord zijn afgesproken. LTO wijst op bestaande afspraken in onder andere de pluimveesector over het terugdringen van de fijnstofuitstoot.

Als laatste bepleit LTO experimenteerruimte om emissies uit stallen te meten. Met real-time monitoring kan de veehouder zelf veel meer sturen op de emissies, aldus de belangenbehartiger in een statement op de LTO-website.

Laatste reacties

  • Skogaar

    LTO? Meelopers!

  • @123

    Laten ze bij het LTO eerst het rapport lezen van Evert Mouw op prikkebord.nl " Het stikstofbeleid gaat in je longen zitten " ,het gevaar wanneer de ammoniak van de veehouderij wordt ingeruild voor het veel gevaarlijker NOx van de industrie en het verkeer en luchtvaart en scheepvaart.

Of registreer je om te kunnen reageren.