Home

Nieuws

Investeringen in agrarische gebouwen gehalveerd

De investeringen in agrarische gebouwen kwamen in 2019 uit op bijna € 400 miljoen op basis van verleende bouwvergunningen. Dat is ruim de helft minder dan in 2012.

Nieuwbouw daalde met 57%, verbouw en renovatie daalde met 44%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om geschatte bouwkosten in verleende bouwvergunningen.

Nieuwbouw hardste gedaald

In 2012 was in 1.640 bouwvergunningen ruim € 600 miljoen aan geschatte bouwkosten opgenomen voor nieuwbouw. In 2019 was dat gedaald naar € 257 miljoen en 840 vergunningen. In 2012 zat in verleende vergunningen € 253 miljoen aan bouwkosten voor overige werkzaamheden zoals verbouw en renovatie. Dat was in 2019 nog € 142 miljoen.

81% minder voor rundveestallen

De nieuwbouwwaarde van rundveestallen daalde ten opzichte van 2012 met 81% naar net iets meer dan € 25 miljoen in 2019. Bij rundveestallen lag de piek in 2014 met een waarde van € 177 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de bouw van nieuwe melkveestallen in aanloop naar de afschaffingen van de melkquotering in 2015. Ook de nieuwbouwwaarde van kalverstallen en jongveestallen daalde, met respectievelijk 69 en 73%.

Vrijwel geen nieuwbouw varkenstallen

De nieuwbouwwaarde van varkensstallen daalde nog harder, van € 110 miljoen in 2012 naar € 6 miljoen in 2019. Ook de nieuwbouwwaarde van pluimveestallen daalde fors van € 41 miljoen in 2012 naar € 9 miljoen in 2019.

Meer geld in kassen

De investering in nieuwe kassen steeg wel. Van € 19 miljoen in 2012 naar ruim € 46 miljoen in 2019. De nieuwbouwwaarde van kassen op verleende vergunningen piekte in 2018 met een waarde van € 74 miljoen.

De nieuwbouwwaarde van de categorie Schuren en stallen daalde met de helft, naar bijna € 121 miljoen. Die categorie omvat onder meer opslagloodsen in de akkerbouw en stallen voor niet apart genoemde diersoorten, zoals geiten, schapen en paarden.

De bouwkosten voor nieuwe werktuigschuren steeg met 120% naar bijna € 39 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.