Home

Nieuws

Helft Gelderse inschrijvers stoppersregeling gestopt

Ongeveer de helft van de Gelderse inschrijvers voor de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak heeft het bedrijf beëindigd.

Dit blijkt uit cijfers van de Gelderse omgevingsdiensten Noord-Veluwe (ODNV), Veluwe-IJssel (ODVIJ), Achterhoek (ODA), Arnhem (ODRA) en Rivierenland (ODR) die Boerderij opvroeg.

472 varkenshouders gestopt

Bij de vijf omgevingsdiensten hadden sinds 2013 1.151 varkens- en pluimveehouders aangegeven voor 1 januari 2020 te stoppen met hun varkens- of pluimveetak. Van 472 varkenshouders is bekend dat zij hun bedrijf in de afgelopen jaren hebben beëindigd. Bij OVIJ en ODA is het aantal dierplaatsen van de gestopte bedrijven niet bekend, bij de andere drie diensten gaat het in totaal om ruim 70.000 varkensplaatsen.

49.500 pluimveeplaatsen vervallen

De diensten OVIJ, ODA en ODR melden dat er 39 pluimveehouders en 23 gecombineerde bedrijven zijn gestopt. Alleen van het werkgebied Rivierenland is bekend dat er 49.500 pluimveeplaatsen via deze regeling is komen te vervallen.

Emissiearme stallen

Van de overige 617 bedrijven is nog niet bekend of ze daadwerkelijk gestopt zijn. Een deel van de bedrijven zal alsnog gekozen hebben om hun stallen emissiearm uit te voeren. Als dat niet het geval is, gaan de omgevingsdiensten er vanuit dat de bedrijven alsnog met ingang van 1 januari gestopt zijn. Hier wordt momenteel op gecontroleerd.

60% inschrijvers Stoppersregeling gestopt

Een rondgang langs andere omgevingsdiensten leert dat landelijk ongeveer 60% van de bedrijven die zich voor de Stoppersregeling inschreef daadwerkelijk gestopt is. Met name de goede opbrengstprijzen hebben een deel van de varkenshouders het laatste anderhalf jaar doen besluiten om alsnog hun bedrijf tegen zo laag mogelijke kosten aan te passen.

Lees ook: Omgevingsdienst Twente gaat stoppers controleren

Of registreer je om te kunnen reageren.