Home

Nieuws 6 reacties

GroenLinks vraagt inzicht in extra geld voor landbouw

De fractie van GroenLinks wil inzicht in het extra geld dat de afgelopen jaren is uitgetrokken voor landbouw en natuur.

Kamerlid Laura Bromet vraagt een overzicht van de verschillende bedragen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, bij welke gelegenheid dat is gebeurd en waar het geld precies voor bedoeld is.

Het kabinet heeft op verschillende momenten geld uitgetrokken. In het regeerakkoord werd een warme sanering van de varkenshouderij aangekondigd, waarvoor € 200 miljoen beschikbaar was. Later werd dat opgesplitst in € 120 miljoen voor de sanering van de varkenshouderij en € 80 miljoen voor innovatie in de sector. Daarvan is later een deel naar de pelsdierhouderij gegaan.

Vervolgens is het saneringsgeld voor de varkenshouderij verhoogd tot € 180 miljoen, naar aanmelding van de Urgenda-uitspraak op grond waarvan het kabinet besloot extra geld uit te trekken voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd dat bedrag van € 180 miljoen te verhogen tot het bedrag dat nodig is om alle aanmelders aan de regeling te kunnen laten deelnemen.

Lees verder onder de foto.

Laura Bromet (GroenLinks) - Foto: ANP
Laura Bromet (GroenLinks) - Foto: ANP

Half miljard stikstofgeld

Bij de najaarsnota heeft het kabinet € 500 miljoen uitgetrokken voor de stikstofmaatregelen. In februari kondigde Schouten aan dat zij € 350 miljoen beschikbaar heeft voor opkoop van veehouderijen (in het kader van de stikstofproblematiek) en daarnaast € 172 miljoen voor innovaties.

Voor GroenLinks is het niet geheel duidelijk welk geld nieuw is en welk geld al eerder was gereserveerd. Laura Bromet wil dat de minister daar zo mogelijk nog voor het stikstofoverleg op 20 februari helderheid in verschaft.

Stikstofoverleg gaat door

Kamerlid Barry Madlener (PVV) heeft een voorstel gedaan om het stikstofoverleg van deze week uit te stellen. Madlener wil tijd hebben om het onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds naar de stikstofgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te betrekken bij het overleg. Het onderzoek naar de stikstofgegevens wordt donderdagmiddag, na het overleg in de Tweede Kamer openbaar. Alleen SGP heeft het voorstel van PVV gesteund om het overleg uit te stellen.

Hoorzitting over stikstofcijfers

Er komt wel een hoorzitting van de Tweede Kamer over het stikstofonderzoek. CDA’er Jaco Geurts heeft voorgesteld een hoorzitting te organiseren met het Mesdagfonds en het RIVM over de stikstofgegevens van het RIVM.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Laat dat geld maar zitten Laura, jullie plan om ons in stilte te elimineren is mislukt. En niet te zuur kijken schat, want we hebben net de fake-verzuring overleefd in de jaren 90!

 • Firma Vellenga

  Als boer zou ik cijfers willen opvragen hoe het geld verdeeld is wat voor uitkoop is bestemd. Welk bedrag blijft er uiteindelijk nog voor de boer over, nadat alle mee-eters hun "bijdrage"hebben gekregen

 • farmerbn

  Heel goed dat ze info wil over het weggooien van gemeenschapsgeld. Geld dat beter gebruikt kan worden voor onderwijs, zorg en politie/justitie. Door haar zorgen over geld weggooien voor milieu en klimaat schiet ze in haar eigen groene voeten.

 • René de jong

  "De fractie van GroenLinks wil inzicht in het extra geld dat de afgelopen jaren is uitgetrokken voor landbouw en natuur."
  mw. Bromet zit op het goede spoor, die voor landbouw is wel duidelijk maar......

  Inzicht in de uitgaven voor de natuur en dan de laatste 10 á 20 jaar, probeer die maar eens in beeld te krijgen, lees dan ook de Column van Robbert Ellenkamp in Veldpost.

  Dan kom je er achter dat dit nog niet zo eenvoudig is, er is feitelijk helemaal geen controle !

 • bori

  Klopt Rene want Natuur Monumenten is in feite een gesubsidieerde Project ontwikkelaar .De subsidie die ze krijgen komt van Gemeenten-Stadsregio-Provincie en het Rijk . En niemand weet hoe hoog het totale bedrag is.

 • sophie/jan

  Laura Bromet is de medebedenker van de Amsterdam Wetlands half Noord-Holland verzuipen is ze voorstander van.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.