Home

Nieuws 1 reactie

Geknapte mestsilo en koeien onder muur door storm

De storm Ciara die over Nederland trok heeft flink wat schade veroorzaakt, ook in de landbouw.

Kassen en daken van schuren en stallen moesten het vooral ontgelden. Maandagochtend knapte in Didam (Gld.) een mestsilo. Daardoor liep een flinke hoeveelheid mest over het erf van het bedrijf en kwam een deel van de mest op de openbare weg en in een sloot terecht. Volgens het Waterschap Rijn en IJssel gaat het om een bermsloot van de A18 en is de sloot afgedamd om verspreiding te voorkomen. De mest is niet in andere watergangen terechtgekomen. Er is inmiddels begonnen met het opruimen onder coördinatie van de omgevingsdienst.

Koeien gewond

In het Drentse Fluitenberg werd zondagavond een gevel van een melkveestal omgeblazen en kwamen brokstukken op het vee terecht. Daarbij raakten meerdere koeien gewond en moesten twee dieren worden afgemaakt. Met behulp van hulpdiensten, buren en collega’s in de omgeving is puin geruimd en de stal provisorisch hersteld.

Meldingen vanuit land- en tuinbouw

Schadeverzekeraar Interpolis had maandagochtend een honderdtal meldingen binnen alleen al vanuit de land- en tuinbouw. Volgens een woordvoerder zijn de meldingen uit het hele land afkomstig. Bij 20 gevallen ging het om schade op tuinbouwbedrijven. Daarvan waren er enkele gevallen met grotere schade waarbij het gaat om meer dan 100 gesneuvelde ruiten. In de landbouw en veehouderij gaat het vooral om schades aan daken. Een schatting van het schadebedrag is nog niet te maken volgens Interpolis, er wordt nu volop geïnventariseerd.

Schadeverzekeraar Univé telde maandag meer dan duizend schademeldingen, het overgrote deel daarvan was particulier. In hoeverre het gaat om agrarische bedrijven wordt later deze week duidelijk.

Eén reactie

  • farmerbn

    Even afwachten hoe glashelder die verzekeraars zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.