Home

Nieuws

Brabant: € 30 miljoen voor koop-pachtconstructie

De provincie Noord-Brabant koopt voor € 30 miljoen landbouwgrond en verpacht die terug aan boeren.

Met de verkregen opbrengsten uit die verkoop kunnen de boeren vervolgens elders grond terugkopen. “Op deze manier kan een gangbare boer met hetzelfde aantal stuks vee omschakelen naar meer natuurinclusieve landbouw. Vaak hebben boeren niet veel ruimte om extra grond te kopen én te verduurzamen. De bank geeft hiervoor vaak geen financiering”, aldus de woordvoerder van Brabants landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Natuurinclusiever boeren

Deze koop-pachtconstructie met als doel natuurinclusiever te gaan boeren moet dat versoepelen. Tevens is deze constructie onderdeel van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.

Erfpacht met duurzaamheidseisen

De provincie geeft de grond uit in erfpacht voor een periode van 26 jaar. Deze zal marktconform zijn, ongeveer tussen de € 650 en € 700 per hectare per jaar. Dit is gebaseerd op de basisprijs voor natuurpacht (€ 300) en mestplaatsingsruimte. Na afloop van het pachtcontract heeft de boer het eerste kooprecht, dus kan hij/zij de grond terugkopen.

“Gedurende de pachtperiode stellen wij wel bepaalde duurzaamheidseisen, waaraan de pachter zich moet houden”, aldus de woordvoerder. Brabant kiest bewust voor een langdurige pachtvorm (26 jaar) zodat de boer enerzijds garantie heeft in deze periode, en anderzijds om duurzaam bodemgebruik te stimuleren.

Provincie Brabant verwacht dat zij bij een gemiddelde bedrijfsuitbreiding van 10 hectare – binnen het budget – circa 40 ondernemers kunnen ondersteunen.

Vooral gericht op rundveehouders

Provincie Brabant verwacht dat vooral rundveehouders die hun bedrijf nabij natuurgebieden hebben gebruik gaan maken van deze regeling. Met extra grond kunnen zij dan toch natuurinclusiever gaan boeren. Op deze grond wordt ingezet op ecologische processen voor de productie van voedsel en gewassen. Dat moet kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie besparen.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil voor elke keuze van de boer (stoppen, groeien of moderniseren) maatregelen bieden: “De regeling voor natuurinclusieve landbouw biedt rundveehouders de mogelijkheid meer grond in gebruik te nemen. Het moet soortenrijk grasland zijn. Zo gaat de boer erop vooruit én ontstaat er een mooi landschap, gezonde bodem en schoon water.”

Coaching, businessplan en aanmelden

Er is veel belangstelling voor de regeling, meldt de provincie. Ook biedt Brabant de gelegenheid om eerst een gesprek te voeren met coaches. Meer dan 100 geïnteresseerde boeren hebben dat al gedaan. “Daarvan zijn al 15 boeren gestart met het opstellen van een gesubsidieerd businessplan voor natuurinclusieve landbouw”, aldus de woordvoerder.

Per ondernemer is € 10.000 beschikbaar voor het opstellen van het plan. Een businessplan waaruit blijkt dat er op de pachtgrond van de provincie natuurinclusief geboerd gaat worden, is verplicht. Dat hoeft overigens niet per se via deze gesubsidieerde weg bij de provincie te gaan.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website over natuurinclusieve landbouw van de provincie. Aanmelden voor de regeling kan zolang het budget dat toelaat, meldt de woordvoerder.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.