Home

Nieuws 24 reacties

Boeren willen meer geld voor natuurinclusieve landbouw

Boeren die nu al investeren in natuurinclusieve landbouw, willen best meer doen – maar alleen tegen extra betaling.

Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Rabobank is (samen met de overheid) bezig met ontwikkeling van financiële prikkels om natuurinclusieve landbouw aantrekkelijk te maken.

Er zijn ‘slimme financiële prikkels nodig om tot opschaling van natuurinclusieve landbouw te komen’, aldus PBL in een persbericht bij de studie die dinsdag verschijnt. Bij natuurinclusieve landbouw wordt de bedrijfsvoering zoveel mogelijk afgestemd op omringende ecosystemen.

Onderzoek onder 1.100 boeren

PBL en de VU hebben onderzoek gedaan onder 1.100 boeren, van wie het merendeel (86%) lid is van LTO. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de LTO-leden al maatregelen heeft genomen die passen binnen natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dan gaat het om bij voorbeeld weidegang, bloeiende akkerranden of het gebruik van groenbemesters. Een op de vijf (18%) van de LTO‘ers heeft in het bedrijf de natuurinclusiviteit al vergaand doorgevoerd. Boeren die natuurinclusiviteit er een beetje bij doen, willen best meer doen maar alleen als daar een vergoeding tegenover staat.

Slimme financiële prikkels

Als het kabinet meer werk wil maken van natuurinclusiviteit is het nodig slimme financiële prikkels toe te passen, bijvoorbeeld door de vergoedingen in het Europees landbouwbeleid te combineren met rentekortingen en een toeslag op de gangbare prijs.

Meer bekendheid nodig

Om boeren mee te krijgen die nog niets doen aan natuurinclusieve landbouw moet deze vorm van landbouw meer bekendheid krijgen en moet duidelijk zijn wat de zekerheden en onzekerheden zijn bij de omschakeling. De omschakeling gaat vaak gepaard met extensivering en dus een ander verdienmodel.

Reactie LTO

LTO Nederland zegt in een reactie dat maatregelen economisch verantwoord moeten zijn. “Dat kunnen niet alleen subsidies zijn. De markt, dus consumenten, zullen uiteindelijk bereid moeten zijn te betalen”, aldus LTO in een persverklaring.

Mogelijkheden in vergroten betrokkenheid

Naast de Rabobank zien ook Triodos Bank en het Nationaal Groenfonds mogelijkheden in vergroten van de betrokkenheid bij natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur zegt dat extra geld er voor kan zorgen dat nog meer boeren aan de slag gaan met natuurinclusieve landbouw. “Die beloning komt niet vanzelf; die moeten we met elkaar organiseren.”

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Als natuurinclusieve landbouw maar niet de nieuwe wurgmethode van de overheid word voor de hedendaagse boer

 • .....

  De consument die vroeg toch om natuur inclusief, subsidie niet nodig, er komt vast een run in de supermarkt op natuurinclusieve producten, of toch niet?

 • wilhelmus01

  Natuur krijgt 5 x zoveel subsidie dan de boer per hectare. Dat gaan we dan eerst maar eens omdraaien!
  Bloemetjes, bijtjes, torren, krekels allemaal prachtig, maar van enthousiasme alleen kan de schoorsteen niet roken.

 • Alco

  Onze regering wordt geacht net zo'n financieel beleid te maken als waarmee zoveel gezinnen in een financiële malaise kwamen.

 • agratax(1)

  Er is voor natuur inclusive landbouw meer nodig dan Slimme financiele prikkels om de boeren over de streep te trekken. Want bij slimme prikkels denkt een ieder aan het over halen van de andere partij en daar zit geen boer op te wachten. Hij wil niet alleen zekerheid voor morgen maar ook voor de verre toekomst. Het ergste is al deze zgn. slimme en andere maatregelen maken de landbouw nog afhankelijker van de politiek dan ze al is. Zo als bij zoveel maatregelen uit de politieke koker, wordt vergeten dat niet alleen de boer moet kunnen blijven bestaan, maar ook de minder bedeelde (<modaal) moet kunnen blijven leven zowel in Europa als elders op de wereld (Afrika is in beweging richting Noorden om eten en een toekomst te zoeken). Zou dit te maken hebben met onze landbouwpolitiek waarbij Goedkoop inkopen elders boven aan de lijst staat??

 • farmerbn

  Sorry hoor maar als natuurinclusieve landbouw betekent dat de boer een randje bloemetjes heeft of een groenbemester inzaait, is het één grote poppenkast. Wat is zoveel mogelijk afstemmen op omringende ecosystemen? Twee randjes en een groenbemester met drie soorten zaad? Of is dit weer een truuk om boeren in een fuik te jagen en steeds meer eisen op te leggen en daarna als ze te afhankelijk van de subsidies zijn die subsidies als standaard benoemen en afpakken?

 • Renate

  Vraag 1: Waarom is er geen onderzoek gedaan onder 1100 boeren waarvan 50% LTO lid is en 50% geen LTO lid is? Dit geeft nu een vertekend beeld.
  Vraag 2: Hoeveel actieve agrarische bedrijven heeft LTO als lid?

 • Axl

  Denk dat natuurinclusive of kringlooplandbouw minder subsidies nodig heeft dan innovatieve landbouw.
  Omdat mileu vriendelijk en kringlooplandbouw gewoon terug naar basis boeren is daar hoef je geen grote investeringen voor te doen.
  Bv door meer weidegang minder importkrachtvoer minder kunstmest simpeler stallen omdat dieren meer buitenlopen, goedkopere voer en melk en Management systemen omdat de dieren optimaal binnen het systeem moeten presteren en niet maximaal.
  En je loopt minder tegen grenzen aan van acceptatie van bevolking.

 • farmerbn

  En wat is nu innovatieve landbouw ineens?

 • Gebageit

  @axl wordt is wakker , minder kunstmest is minder gras dus meer grond nodig.
  Minder krachtvoer is minder melk.
  Meer buiten laten lopen is een mindere goeie benutting van gras en minerale! Ik zie jou plus niet axl alleen maar minnen!
  Ik denk dat we is op moeten houden met die onzin, als de overheid wil vergroenen en verduurzamen kan ze met bermranden opplanten met bomen en maken bloemenranden en parken natuurinclusief maken en tuinen van burgers verplicht 80 % gras en de rest opplanten met bomen, dit gaat over honderdduizenden ha. Dat schiet te minsten op....

 • veldzicht

  @axl.Een 30 jaar geleden noemden ze dat boeren die er niets van bakten,te weinig koeien naar ze land hadden,lage productie en door arm grasland en weinig krachtvoer zagen de koeien er mager en armzalig uit.Tegenwoordig heet het natuurinclusieve kringlooplandbouw.Dat is waar de landbouw naar toe moet aldus die wijsneuzen van de grachten gordel.Maar goed dat ze het zelf niet hoeven te doen ,ze zouden van een koude kermis thuis komen.

 • Axl

  Bij beweiding is minder kunstmest nodig op veldpercelen mais en jongvee laten weiden is ook minder kunstmest nodig.
  Inderdaad de opbrengsten per ha en koe liggen lager maar de onkosten zakken ook en je bent minder f rechten nodig etc.
  Met innovatief landbouw bedoel ik Hightech boeren met hoog moderne stallen en innovatiefe oplossingen mileu doelen halen bv door vloeren luchwassers etc. En door maximaal opbrengst per ha en koe de kosten en mileu impact per kg Produkt drukken.
  Als je 50 ha beschikbaar hebt en met 100 koeien + jongvee de grond optimaal benut produceert het Hightech bedrijf 1 miljoen Liter en het low input berdrijf 750000 Liter.
  Voor die 250000 liter moet hij +- 500000 extra investeren in f rechten plus luxere stal en techniek.
  En 250000 Liter gedeeld door 1.5 voederefficientie = 160000kg ds extra voer in de vorm van krachtvoer x 30 cent per kg ds is nog 50000 extra voer kosten.
  Daarom denk ik dat low input dus minder aanvoer bedrijf economisch en mileu impact beter is.
  Weet wel dat dit niet bij iedereen past en kan maar we moeten er wel serieus nakijken er zijn meerdere wegen naar rome

 • Alco

  @Axl.
  Je kunt het ook anders beredeneren.
  Om 1 miljoen of voor mijn part 500.000 liter heb jij veel meer grond nodig. Een veel grotere stal. Veel meer werk.
  Meer eiwit aanvoer omdat mest niet goed benut wordt.

 • Axl

  Alco dat klopt maar als je die 1 miljoen Liter als doel hebt dan ben je met low input meer koeien nodig maar als je met 750000 Liter het zelfde of meer verdient waarom zou je dan meer gaan melken? De produktie moet niet het doel zijn maar het rendement en als het dan ook nog goed voor het Milieu is toch mooi.
  En rfc blij hoeven ze geen onrendabele melk te verwerken.
  Alleen balen voor de preferie bedrijven om de landbouw heen die krijgen dan veel minder werk.

 • Alco

  Haha Axl. Melk met een lintje moet exclusief blijven en alleen daardoor is er een verdien model.
  Dus als iedereen jou volgt is het afgelopen met jouw prijs, maar ook met onze totale concurrentie positie van de gangbare melk.

 • agratax(1)

  Natuur inclusive landbouw is niet hetzelfde als Kringlooplandbouw volgens mij. Als we willen praten over meer of minder kosten van welke landbouw dan ook, laten we dan eerst eens duidelijk omschrijven wat we met de verschillende Kreten bedoelen.
  In mijn uitleg betekent Natuur inclusief dat er naast landbouw op dezelfde percelen ook natuur wordt geproduceerd. Bv. bomen in en rond de percelen om zo ruimte te maken voor vogels, insecten en schuilplaatsen voor zoogdieren. Dit is totaal iets anders dan Kringloop. waarbij het afval (mest, stro stoppeldelen etc. terug gaan naar het land als bemesting). Hier hoeft van extra plaats voor bio-diversiteit geen enkel sprake te zijn. Laat Den Haag inclusief de linkse pers zich eerst maar eens uitspreken over Wat ze bedoelen en Hoe ze dat voor zich zien en tevens Wat betekent dit voor de Voedselzekerheid en Voedselveiligheid. Nee deze vragen zijn te moeilijk of de antwoorden passen niet bij hun idealistische plaatje van bio-diversiteit en schillenboer.

 • farmerbn

  Als Axl lage kostenboerderij bedoelt dan ga ik met hem mee. Ik ben een enorme fan van lage kosten (geworden) en denk dat het die kant op gaat.

 • veldzicht

  @agratax(1)Ik mis 1 ding nog in jou betoog,verdient die boer er nog wat aan en hoe is het met de concurrentie positie tegenover andere boeren en het buitenland.Allelemaal mooie kreten alleen dat die boer er van leven wordt altijd gemakshalve maar even vergeten.

 • Attie

  Zo is het farmerbn, dus toch maar dure grond kopen voor grondgebonden groei. Natuurbeheer kan daar een handje bij helpen, zo kochten we een afstandperceel van ruim 6ha voor €50 per ha en zetten het een poos in de parkeerstand kruidenrijk €1250 glb €350 rente 1.15%

 • Alco

  Subsidieboeren.
  Moeten er niet teveel van komen anders maakt concurrentie dat ook weer duur.

 • Kringloopboer

  Als ondernemer zeg ik , goed gezien attie .temeer omdat de inflatie nog hoger is

 • Attie

  Kringloopboer, ook wel een beetje 'kruidenboertje' toch..??😀

 • Kringloopboer

  Als kind al

 • Jaap39

  Melkgeld herverdelen?

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.