Home

Nieuws 1 reactie

Stimuleringsregeling voor boeren Vijfheerenlanden

Waterschap Rivierenland gaat boeren in de gemeente Vijfheerenlanden stimuleren om te werken aan schoon water en bodemverbetering in het landelijk gebied.

Daarvoor wordt een stimuleringsregeling in het leven geroepen. De hoogte van de subsidie is 40% tot 75%. De regeling loopt tot 30 juni 2021. De maatregelen moeten uiterlijk 1 oktober 2021 zijn uitgevoerd en afgerond.

De subsidie geldt voor het Utrechtse gedeelte van het beheergebied van waterschap Rivierenland. De gemeente Vijfheerenlanden is daarin de enige gemeente. In de andere provincies zijn al soortgelijke regelingen uitgevoerd. Die liepen via subsidieregelingen van provincies met co-financiering door waterschap Rivierenland.

Veegmachine en precisiebemesting

Er is subsidie beschikbaar voor maatregelen die emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegengaan en de bodem verbeteren. Dit kan variëren van de aanschaf van veegmachines voor het schoonvegen van het erf tot het investeren in precisiebemesting.

Maximumbedrag

Het waterschap maakt wat betreft de subsidie onderscheid tussen maatregelen die wel en niet opbrengstverhogend zijn. Opbrengstverhogende maatregelen komen in aanmerking voor 40% subsidie. Niet-opbrengstverhogende maatregelen komen in aanmerking voor 75% subsidie. Het maximale subsidiebedrag per maatregel is € 5.000 en bij aanschaf van verschillende maatregelen geldt een maximum bedrag van € 10.000 per aanvrager. Voor sommige maatregelen geldt een afwijkend maximumbedrag.

Eén reactie

  • farmerbn

    Als je een veegmachine zoekt dan kun je er daar wel één kopen voor half geld.

Of registreer je om te kunnen reageren.